hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Agenti 0-7

Agenti 0-7
Što projekt čini uspješnim?
Po završetku projekta Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) je ugovorila financiranje socijalnih usluga rane intervencije izravno iz proračuna Međimurske županije te je razvijen model samoodrživosti kroz djelomično sufinanciranje roditelja ili naručitelja usluga. MURID je na taj način stvorio održivost te je proširen prostor u kojem se pružaju usluge savjetovanja, dijagnostike i terapije za djecu s razvojnim i socijalnim rizicima i definiranim teškoćama u razvoju te je organizacijski i stručni tim proširen na zapošljavanje šestero trajnih zaposlenika i nekoliko honorarnih zaposlenika s tendencijom širenja tima ovisno o potrebama korisnika.
Sve tri udruge koje su sudjelovale u projektu podnijele su zahtjev Ministarstvu socijalne politike i mladih za utvrđivanje minimalnih uvjeta standarda za pružanje socijalnih usluga što je u konačnici i provedeno, uz upis u registar pravnih osoba za pružanje socijalnih usluga Republike Hrvatske. MURID je u kolovozu 2016. potpisao ugovor s nadležnim ministarstvom o trajnom financiranju 29 usluga rane intervencije i time postao tek drugi pravni subjekt u RH, a prva organizacija civilnog društva, koja je uspjela ugovoriti financiranje ove socijalne usluge dok su partnerske udruge u procesu ishodovanja istog statusa.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Projektom AGENTI 0-7 Međimurska županija je dobila organizaciju koja savjetuje, dijagnosticira i terapijski obuhvaća djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje. U prosjeku se u savjetovalište godišnje javi 150 djece od kojih gotovo polovina ulazi u trajni tretman, rehabilitaciju i stručnu podršku. MURID djeluje u korist svih roditelja i za djecu svih vrsta teškoća: regulacijskih poremećaja, neurorizičnosti, socijalne komunikacije, autizma, sindroma Down, tjelesnih i mentalnih oštećenja, oštećenja vida i sluha te govorno-jezičnih i socijalnih teškoća.
Republika Hrvatska dobila je model dobre prakse lokalne inicijative i organizacije partnerstva između jedinica lokalne samouprave, državnih tijela te organizacije civilnog društva koji kroz educirani stručni kadar djeluje povezujući sustave zdravstva, socijale i školstva. Kao takav model MURID sve češće biva uključen u stvaranje državnih strategija, ali i mjestu studentske prakse studenata, a budućih stručnjaka i pokretača promjena u državi.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: -

Lokacija provedbe projekta: Međimurska županija, Virovitičko-podravska županija
Nositelj/partneri na projektu:
Nositelj: MURID - Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Partneri: Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Virovitičko-podravske županije Prvi znak
 
Datum početka i završetka provedbe projekta: 28. 12. 2014. - 28. 2. 2016.
Ukupna vrijednost projekta: 737.841,06 HRK (98.378,81 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: Europski socijalni fond - 627.164,90 HRK (83.635,32 EUR)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 110.676,16 HRK (14.756,82 EUR)

Cilj projekta:
Projekt se provodio s ciljem jačanja organizacija civilnog društva, Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, Udruge slijepih Međimurske županije i Udruge za ranu intervenciju Virovitičko-podravske županije Prvi znak,  za pružanje socijalnih usluga rane intervencije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?
Održane su stručne edukacije
Stručni djelatnici educirani kroz ABA edukaciju (Primijenjena analiza ponašanja) i Marte Meo edukaciju podigli su razinu kompetencija, znanja i iskustva kroz dvije rehabilitacijske metode uvidom u jednu bihevioralnu i jednu intuitivnu metodu.
Održane su organizacijske edukacije
Organizacijske edukacije obuhvatile su širi krug zaposlenika i volontera partnerskih udruga, ali i ostalih udruga i organizacija s kojima postoji dobra suradnja kao što su npr. Udruga Korablja Zagreb, Županijska bolnica Čakovec te Dnevni centar za boravak djece Dr. Antun Bogdan. Edukativnim radionicama ciljane skupine koje su činili i administrativni i stručni djelatnici učile su i osvještavale komunikacijske vještine, dobile uvid u financijsko poslovanje udruga i obveze poslodavca prema zaposlenicima.
Osnovan je Info centar
Opremljen Info centar MURID (prostori igraonice, savjetovalište, uredski prostori) stvorio je svoju održivost jer prostor ostaje u daljnjoj upotrebi i najmu zahvaljujući modelu sufinanciranja Međimurske županija, lokalnih gradova i općina te modelom sufinanciranja roditelja i samofinanciranja udruge. Kroz INFO centar nastavlja se s pružanjem usluga savjetovanja i dijagnostike za roditelje i djecu s razvojnim i socijalnim rizicima.
Realizirane su aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
Promidžba i vidljivost kroz 18 članaka (13 kolumni i pet objava za medije)  u okviru projekta jasnije je detektirala postojanje, svrhu i lokaciju MURID-a u međimurskoj javnosti te se kroz samo provođenje projekta u MURID-ov INFO centar javilo 75 roditelja djece sa sumnjom na razvojni rizik te je većina njih ostala u trajnom programu rane intervencije u MURID-u. Tijekom provedbe projekta izrađena je nova internetska stranica, te je organizirana i edukacija za djelatnike vezano uz način korištenja facebook, twitter, google plus i instagram alata promidžbe i vidljivosti. Izrađen je i promotivni video o rezultatima projekta: http://www.murid.hr/o-nama/iz-medija/114-promotivni-video-murid.html
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja