hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

BICIKLOM ZA TURIZAM BEZ GRANICA

BICIKLOM ZA TURIZAM BEZ GRANICA
Što projekt čini uspješnim
Projektom se doprinijelo umrežavanju dionika u turizmu dvaju područja te prijenosa znanja i iskustava. Uspostavljen partnerski odnos prekograničnih dionika je temelj za suradnju koja se već ostvaruje između Parka prirode Lonjsko polje i hotel u Bosni i Hercegovini. Tijekom projekta nabavljena je oprema usmjerene na poboljšanje biciklističke infrastrukture Parka prirode Lonjsko polje i Nacionalnog parka Kozara (bicikli, prikolice za prijevoz bicikala, odmorišta i Internet kiosci) te kroz označavanje 340 km ruta biciklističkom signalizacijom temeljenom na Euro Velo pravilima označavanja. Kao rezultat Park prirode Lonjsko polje bilježi povećanje biciklista 15% dok se na području Sisačko – moslavačke županije povećao se broj turista za 8 – 10 %, što je i rezultat promoviranja Županije kao destinacije kroz projekt. Također, bicikli nabavljeni tijekom projekta koriste se od strane individualnih posjetitelja i tijekom organiziranih događanja. Park prirode Lonjsko polje i Sisačko-moslavačka županija kontinuirano promoviraju biciklistički turizam putem Internet kioska koji su strateški postavljeni u hotelima unutar županije te putem biciklističkog vodiča i biciklističke karte koji su tiskani sredstvima projekta.
 
Kao rezultat zajednički organizirane Demo biciklističke ture (Mrakovica, NP Kozara - Krapje, PP Lonjsko polje) na kojoj su sudjelovali mediji i predstavnici biciklističkih udruga iz dvaju država povećao se interes biciklista za ovim područjem te su se stvorili preduvjeti za organizaciju sličnih događanja u budućnosti.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Županija je imala direktnu korist od projekta na način da je 310 km županije označeno biciklističkom signalizacijom temeljenom na EuroVelo pravilima označavanja. Na ovaj način biciklističke rute u županiji su se direktno povezale sa Savskom biciklističko rutom koja se proteže uzduž rijeke Save i dugačka je preko 970 km. Nadalje, poboljšanjem biciklističke infrastrukture projekt je direktno doprinio razvoju biciklističkog turizma na području Sisačko-moslavačke županije i Parka prirode Lonjsko polje. Već postignuti rezultati povećanja broj turista te očekivani rast u budućnosti povoljno će utjecati na gospodarstvo županije i cjelokupne države.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA
 
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija - Park prirode Lonjsko polje, grad Hrvatska Kostajnica, općine Jasenovac, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja
Bosna i Hercegovina: Nacionalni park Kozara, općine Prijedor, Kozarska Dubica, Kostajnica
Nositelji / partneri na projektu
Funkcionalni vodeći partner: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.
Vodeći partner BiH: Agencija za ekonomski razvoj općine Prijedor PREDA-PD
Partneri: Republika Hrvatska (Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Grad Hrvatska Kostajnica, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora Sisak) i Bosna i Hercegovina (Nacionalni park Kozara, Turistička organizacija Prijedor, Turistička organizacija općine Kozarska Dubica)
 
Datum početka i završetka projekta: 31.12.2010 - 31.12.2012
Ukupna vrijednost projekta: 192.689,45 EUR (330.067,66 EUR ukupna vrijednost cijelog projekta Hrv+BiH)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 151.126,34 EUR (IPA Prekogranični program Hrvatska- Bosna i Hercegovina 2007-2013)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 41.563,11 EUR
 
Cilj projekta
Opći cilj projekta bio je pridonijeti integraciji i revitalizaciji gospodarstva prekograničnog područja s ciljem poticanja održivog razvoja.
 
Specifični ciljevi uključivali su: poboljšanje konkurentnosti lokalnog turizma prekograničnog područja kroz poboljšanje atraktivnosti turističke ponude u regiji, poboljšanje kapaciteta interesnih grupa u turističkom sektoru i promidžba prekograničnog područja.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti:
Uređenje i označavanje biciklističkih staza u prekograničnom području
Edukacija turističkih djelatnika u prekograničnom području
Instalacija Internet kioska u prekograničnom području
Organizacija Demo biciklističke ture za predstavnike medija i specijalizirane izvjestitelje iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Širenje informacija o projektu i promoviranje EU financiranja
 
Konkretni rezultati projekta su sljedeći:
(1) Poboljšana biciklistička infrastruktura unutar prekograničnog područja
Djelomična sanacija reg. puta R477a Mrakovica – Moštanica (NP Kozara) – 30 km
Uređenje odmorišta uz rute ( 5 PP Lonjsko polje i 3 NP Kozara)
Uređenje izvora pitke vode (3 BiH)
Rent-a-bike stanice (2) - ukupno 30 bicikala i 2* prikolice za prijevoz bicikala (Park prirode Lonjsko polje)
Označavanje ruta biciklističkom signalizacijom – 340 km  (310 km Sisačko-moslavačka županija i 30 km NP Kozara)
 
(2) Poboljšana znanja turističkih djelatnika i suradnja u prekograničnom području u cilju razvoja selektivnog turizma (HRV/BiH)
Trodnevna radionica za turističke djelatnike (NP Kozara) – 52 sudionika prekograničnog područja
Dvodnevno studijsko putovanje u PP Lonjsko polje – više od 80 sudionika prekograničnog područja
Završna konferencija u Kutini - 50 sudionika prekograničnog područja
 
(3) Povećana informiranost javnosti o zajedničkim turističkim potencijalima prekograničnog područja (HRV/BiH)
Nabavka i postavljanje internet kioska (4 Sisačko-moslavačka županija i 3 BiH)
Inventarizacija turističkih resursa i potencijala prekograničnog područja
Organizacija DEMO TOUR-a – Promocija biciklističkih ruta prekograničnog područja (preko 80 sudionika od čega 10 predstavnika medija)
Širenje informacija o projektu - projekt je kontinuirano promoviran u lokalnim i nacionalnim medijima uključujući specijaliziranim magazinima za turizam i biciklizam.
Biciklističke karte Biciklistički vodiči
DVD Demo Tour – 100 komada
www.bike4tourism.net – preko 20.000 posjeta
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja