hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

BOGATSTVO RURALNOG PROSTORA U ZAJEDNIČKOJ TURISTIČKOJ PONUDI

BOGATSTVO RURALNOG PROSTORA U ZAJEDNIČKOJ TURISTIČKOJ PONUDI
Što projekt čini uspješnim
Projekt  “Put medičarstva i licitarstva između Krškog i Zagreba”  je prekogranični projekt koji je ostvario  značajne rezultate u širenju i promociji kulturno turističke   ponude  Posavja i Zagrebačke županije i njihovih rukotvoraca.  Njime su  se povezali hrvatski  i slovenski medičari , licitari i majstori tradicionalnih zanata,  razmijenjena su iskustva te je promovirana zajednička ponuda  putem brošura I DVD-a na tri jezika ( hrvatski, slovenski i engleski).
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Projektom su se povezale dvije susjedne županije  i  napravljen je temelj za prekogranične projekte u budućnosti kroz odličnu suradnji svih hrvatskih i slovenskih projektnih dionika. Kroz projektne aktivnosti  povećan je i turističko kulturni potencijal Zagrebačke županije i Posavja kojim se nadogradila postojeća ponuda koja izravno utječe na daljni razvoj turizma i gospodarstva kako prekograničnog područja tako i cijele države, a posebno Zagreba i Zagrebačke županije.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.
 
Lokacija: Zagrebačka županija, Posavje
 
Nositelji / partneri na projektu: Regionalna razvojna agencija Posavje (Slovenija) , Općina Krško( Slovenija), Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije i Zagrebačka županija
 
Datum početka i završetka projekta: 1.9.2009. - 28.2.2012.
 
Ukupna vrijednost projekta: 440.230,55 EUR 
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 374.189,19 EUR, Program Prekogranična suradnja Slovenija Hrvatska 2007.-2013.
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 66.041,36 EUR
 
Cilj projekta
Promovirati i poticati razvoj nove i nadogradnju postojeće ponude tradicionalnih zanatskih proizvoda i nekih prerađenih poljoprivrednih proizvoda te očuvati i uključiti kulturnu baštine u turističku ponudu na zajedničkom prekograničnom prostoru
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti :
Izrađena baza podataka rukotvoraca Zagrebačke županije
Održano 38  radionica namijenjenih rukotvorcima u HRV. I SLO
Održano 20 individualnih savjetovanja namijenjenih rukotvorcima
Izrađeno 10 000 zajedničkih  trojezičnih kataloga zanatskih i nekih prerađenih poljoprivrednih proizvoda sa sela sa naslovom „Bogatstvo sela u zajedničkoj turističkoj ponudi»
Izrađeno 10.000 trojezičnih brošura zajedničkog tematskog etnološkog turističkog puta „Put medičarstva  i licitarstva između Krškog i Zagreba“
Izrađeno 10 000 promocijskih letaka u 3 jezika o rezultatima projekta
Osmišljeno 5 zajedničkih tradicionalnih medičarsko licitarskih poklon paketa i suvenira
Napisan Elaborat o medičarstvu i licitarstvu
Izrađen 1 DVD s kraćim prezentacijskim filmom o baštini licitarstva i medičarstva na zajedničkom prekograničnom području
Uspostavljena infrastruktura za promociju zanatlijskih proizvoda na obje strane granice s ciljem promocije proizvoda i mogućnošću prikaza tradicionalnih zanatskih vještina
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja