hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Dječji centar

Dječji centar

Što projekt čini uspješnim?
Projekt je dao  velik doprinos prevenciji institucionalizacije djece i mladih u riziku od izdvajanja iz obitelji uvođenjem nove usluge poludnevnog boravka, intenziviranjem rada s roditeljima i razvojem sustava podrške udomiteljstvu. Znatno je smanjen broj korisnika stalnog smještaja, a broj korisnika poludnevnog boravka bio je gotovo dvostruko veći od planiranog.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Projekt je na području Brodsko-posavske županije i šire postao primjer kako intenzivirati proces deinstitucionalizacije unaprjeđenjem materijalnih uvjeta i uspostavljanjem i intenziviranjem suradnje institucija koje su direktno i indirektno uključene u sustav socijalne skrbi. 

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Da
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.
Lokacija provedbe projekta: Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija

Nositelj/partneri na projektu:
Nositelj: Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“
Partneri: Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, OŠ ”Antun Mihanović“ Slavonski Brod, OŠ “Bogoslav Šulek” Slavonski Brod, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Slavonski Brod, Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
 
Datum početka i završetka provedbe projekta: 12.04.2014. – 11.08.2015.
Ukupna vrijednost projekta: 777.418,95 HRK (103.655,86 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: IPA IV Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – 565.680,45 HRK (75.424,06 EUR)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 211.738,50 HRK (28.231,80 EUR)

Cilj projekta:
Opći ciljevi projekta bili su smanjenje broja djece na stalnoj skrbi kroz deinstitucionalizaciju sustava i bolju suradnju nadležnih institucija te davanje doprinosa dugoročnom smanjenju poremećaja u ponašanju kod djece na području grada Slavonskog Broda i okolice.
Specifični cilj ovog projekta bio je poboljšati skrb za djecu koja dolaze iz obitelji izloženi riziku od segregacije.
 
Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

  • Prostor za poludnevni boravak uređen i stavljen u funkciju

  • Uspostavljena bolja suradnja institucija koje pružaju socijalne usluge na području Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije

  • Stručni suradnici u školama u Brodsko-posavskoj županiji i roditelji informirani o svim oblicima pomoći za djecu iz obitelji u riziku od odvajanja

  • Promovirano udomiteljstvo među građanima Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja