hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

DRAVIS 2 (DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE PLANOVA ZA SLOŽENI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE KATASTROFAMA DUŽ RIJEKE DRAVE)

DRAVIS 2 (DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE PLANOVA ZA SLOŽENI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE KATASTROFAMA DUŽ RIJEKE DRAVE)
Što projekt čini uspješnim
Projekt je uveo jedinstveni informacijski sustav za razmjenu informacija o nadolazećim katastrofama putem kojeg se preko Centra 112 u trenutku saznaje za nadolazeću prijetnju (poplave, požara itd.) moguću potrebu pomoći (Hrvatskih službi u Mađarskoj ili obrnuto) u trenutku nastanka potrebe. Program (DRIX) je u funkciji i stalno se unaprjeđuje.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Suradnja žurnih službi (vatrogasci, služba spašavanja, civilna zaštita) je unaprijeđena na način da je otvorena mogućnost da na opasnost (požar, poplava i sl.) trenutno djeluju službe s obje strane granice čime se povećava sigurnost građana. Također je razrađen način djelovanja u Osječko-baranjskoj županiji u slučaju katastrofe na Nuklearnoj centrali Paks – Mađarska (sjeverni dio OBŽ je u području zahvata potencijalne katastrofe).
Što se tiče Republike Hrvatske specijalni program trenutne razmjene informacija (DRIX) koji je uveden kroz Centar 112 omogućava veću sigurnost na cjelokupnom području Hrvatsko-Mađarske granice (uključeni su subjekti iz svih jedinica regionalne uprave.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
 
Lokacija
Projekt se provodio na cijelom području Hrvatsko-Mađarske granice.
 
Nositelji / partneri na projektu:
Nositelj: Centar za upravljanje katastrofama Županije Somogy, Mađarska
Partner: Osječko-baranjska županija; Koprivničko-križevačka županija; PORA Centar za razvoj Podravine i Prigorja, Hrvatska; Centar za upravljanje katastrofama Županije Baranya, Mađarska; Nacionalna udruga za radiosignalizaciju i infokomunikaciju Mađarske
Suradnici: Državni ured za zaštitu i spašavanje područni ured Osijek; Državni ured za zaštitu i spašavanje područni ured Virovitica; Državni ured za zaštitu i spašavanje područni ured Koprivnica
 
Datum početka i završetka projekta: 1.4.2010. – 31.7.2011.
Ukupna vrijednost projekta: 337.942,00 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 283.808,20 EUR; IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Mađarska
Iznos nacionalnog sufinanciranja: vlastito sufinanciranje HRV 14.241,30 EUR državno sufinanciranje HUN 35.842,00 (Hrvatska strana 94.942,00 EUR; od toga vlastito sufinanciranje 14.241,30 EUR)
 
Cilj projekta
Cilj projekta je jačanje suradnje u upravljanju katastrofama i zajednička prevencija u području rijeke Drave, uzbunjivanje i zajedničko uklanjanje opasnosti prekograničnog karaktera korištenjem modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi se spriječila opasnost za stanovništvo županija smještenih duž granice.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
DRIX sustav razmjene informacija uveden u Centre 112 – sustav trenutnog uzbunjivanja u slučaju katastrofe na način da na istu reagiraju sve službe s obje strane granice po potrebi što uvelike povećava efikasnost u upravljanju katastrofama.
 
GIS sustav unaprijeđen u sustavu zaštite i spašavanja – uz pomoć geografskog informacijskog sustava (GIS) olakšava se i koordinira djelovanje službi na terenu.
 
Kroz zajedničke vježbe dogovorena suradnja i koordinacija relevantnih službi u slučaju katastrofe.
 
http://www.hu-hr-ipa.com/en/funded-project/23
http://www.dravisproject.eu
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja