hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

EKO MUZEJ MURA

EKO MUZEJ MURA
Što projekt čini uspješnim
Dosada raspršena turistička ponuda na brojnim mikro lokacijama nije imala nikakve prekogranične poveznice. Projekt Eko muzej Mura povezuje sve točke uz Muru u jedinstvenu turističku destinaciju dviju država uz istu rijeku s jednakom tradicijom i kulturnom baštinom.
 
Na sve zasićenijem turističkom tržištu posjetitelji traže priču, jedinstvenost i autentični doživljaj. Eko muzej Mura upravo jest okvir za čuvanje živima priča i starih znanja koje bi se inače postupno izgubile. Cilj eko muzeja kao koncepta za jačanjem identiteta obnavljanjem i jačanjem povijesnog nasljeđa koje je sadržano u životu i sjećanju lokalne zajednice u suglasju je s ekonomskim razvojnim ciljevima transmodernog turizma, dapače ključni je čimbenik i motivator održivog turističkog i sveukupnog razvoja. Naime, promicanja i jačanje baštinskih vrijednosti projektnog područja i njegova stanovništva daje multiplicirane razvojne učinke zahvaljujući povećanju društvene i ekonomska vrijednost destinacije na turističkom tržištu.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Kratkoročno sama provedba projekta značajno je pridonijela povećanju zaposlenosti lokalnog gospodarstva i to naročito malih poduzetnika koji su angažirani na izvođenju radova i pružanju različitih usluga. Procjenjujemo da je zahvaljujući ulaganjima iz projekta u široj lokalnoj zajednici direktno i indirektno generirano povećanje ekonomskih aktivnosti u visini 1:5. Dugoročno, perspektiva masovnog turizma je ograničena, zato se projekt Eko muzej Mura gradio na takvim iskorištavanju turističkih potencijala koji su osigurali očuvanje prirodne i kulturne baštine za više generacija, ne samo za kratko razdoblje gospodarskog uspona jedne generacije. Mlinarstvo i skelarstvo je postalo iz zaboravljenih zanimanja perspektivni održivi razvoj – uz mogućnost zapošljavanja mladih ljudi.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.
 
Lokacija
Občina Beltinci, Občina Lendava, Občina Razkrižje Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Podturen
 
Nositelji / partneri na projektu:
Vodeći partner: Zavod za kulturu in turizem Beltinci
Partneri: Općina Beltinci, Općina Raskrižje, Općina Lendava, Općina Sv. Martin na Muri, Grad Mursko Središće, Općina Podturen, Muzej Međimurja Čakovec, Ekološka organizacija Lipa –EOL
 
Datum početka i završetka projekta: 01.11.2009. - 31.03.2012.
 
Ukupna vrijednost projekta: 664.374,00 EUR
Projekt je proveden u okviru IPA SI-HR 2007-2013
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 104.000,00 EUR
 
Cilj projekta
Opći prekogranični ciljevi obuhvaćali su povećanje privlačnosti područja za život u ruralnom prostoru, povećanje atraktivnosti područja za turiste, očuvanje kulturne baštine, oživljavanje tradicijskih zanata, povećanje ekonomske propulzivnosti opograničnog područja, uspostavljanje uvjeta za razvoj zaštićenih dijelova prirode te povezivanje turističke ponude u zajednički nastup na zahtjevnim turističkim tržištima.
 
Posebni prekogranični ciljevi uključivali su uspostavu nove-zajedničke turističke destinacije, osiguravanje programskih osnova za pokretanje nove turističke destinacije koja obuhvaća područje uz rijeku Muru u pograničnom području između Hrvatske i Slovenije, osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za razvoj mekog turizma uz rijeku Muru, obnavljanje tehničke kulturne baštine, obnavljanje i postavljanje objekata kulturne baštine, održavanje i uređivanje turističkih točaka, uređenje šetnica na području EMM, edukacija novih nositelja tradicionalnih zanata (mlinar, skelar), zajedničko upravljanje nove turističke destinacije, zajedničko promoviranje nove turističke destinacije.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Uspostava nove zajedničke turističke destinacije, osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za razvoj mekog turizma uz rijeku Muru, edukacija turističkih vodiča za vođenje po području EMM, animiranje lokalnog stanovništva za sudjelovanje u novim turističkim manifestacijama, zajedničko upravljanje i promoviranje novom turističkom destinacijom, edukcija novih nositelja tradicionalnih zanata, edukacija i informiranje zainteresiranih za obavljanje dopunskih djelatnosti, osposobljavanje infrastrukture i opreme uza turističku ponudu, uključivanje starijeg stanovništva u turističku ponudu, pridobivanje nezaposlenih osoba za sudjelovanje u edukaciji, animiranje stanovništva za sudjelovanje u manifestacijama.
 
Konkretni rezultati postignuti ovim projektom:
Nova turistička destinacija i turistički produkti
Povećanje broja posjetitelja i turista za 20%
Uređeno 6 turistički točki
Očuvani kulturni objekti
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja