hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini - EE CULTURE

Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini - EE CULTURE
Što projekt čini uspješnim?
Projekt EE Culture posebni doprinos dao je u primjeni cjelovitog pristupa revitalizaciji i energetskoj obnovi zaštićenih zgrada uvažavajući pri tome građevinske, arhitektonske i kulturno-povijesne specifičnosti zgrada te njihovu namjenu. Energetska obnova zgrada kulturne i spomeničke baštine izazovan je proces koji podrazumijeva interdisciplinarni pristup u svim fazama projekta, od same ideje do realizacije investicije.
Rezultati projekta EE Culture najbolje pokazuju da je moguće spojiti energetsku obnovu i sačuvati zaštićeni objekt od propadanja i primijeniti nove materijale i tehnologije u cilju smanjenja potrošnje energije.
Na temelju stečenog iskustva izrađen je dvojezični Priručnik o uvođenju mjera energetske učinkovitosti na objektima kulturne baštine koji obuhvaća sve tehničke i energetske aspekte energetske obnove objekata kulturne baštine. Ovaj takozvani radni dokument, i danas nakon završetka projekta služi za prevladavanje prepreka koje često proizlaze iz nepostojanja potrebnih informacija i podataka, zbog nedostatka detaljnih istraživanja, organizacijskih znanja i mogućeg sukoba u određivanju različitih prioriteta i vrijednosti, a sve u cilju održivog upravljanja kulturnom baštinom.
Uz projekte ovakvog tipa, jača se kulturni identitet prekograničnog područja i omogućuje integrirani razvoj.

Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Realizacijom ovog projekta Krapinsko- zagorska županija je prije svega dobila energetski obnovljeni objekt kulturne baštine u kojem su poboljšani radni uvjeti te je podignuta razine kvalitete pružanih usluga, ali i produljen životni vijek same građevine.
Na ovaj način županija direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije u zgradama javnog sektora i očuvanju kulturne baštine za buduće generacije, što su prioritetni ciljeva na nacionalnoj razini.
Potrebno je istaknuti da su nabava opreme, troškovi za inženjering, plaće, troškovi izgradnje i plaćanje poreza u sklopu projekta rezultirali velikim brojem dodatnih pozitivnih učinaka, većim od prvotne investicije.

Da li je projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: DA, Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Lokacija provedbe projekta: Krapinsko–zagorska županija i Republika Slovenija 
Nositelji / partneri na projektu:
Nositelj projekta: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Partneri: Krapinsko-zagorska županija, Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Mestna občina Velenje, Mestna občina Celje

Datum početka i završetka provedbe projekta: 17.01.2014. – 04.11.2015.
Ukupna vrijednost projekta: 5.965.509,00 HRK (795.401,20 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 5.070.682,65 HRK (676.091,02 EUR)  IPA II komponenta prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 894.826,35 HRK (119.310,18 EUR)

Cilj projekta:
Opći cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti u objektima kulturne baštine što će doprinijeti  zaštiti okoliša te očuvanju kulturne baštine u prekograničnom području.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta):
•             uspostavljen je Registar objekata kulturne baštine te je napravljena analiza stanja potrošnje energije na identificiranim objektima kulturne baštine,
•             provedena je energetska rekonstrukcija na objektima kulturne baštine: u Hrvatskoj na objektu Županijske palače u Krapini te u Sloveniji na objektu Vila Rožle u Velenju
•             izrađeni su energetski pregledi i energetski certifikati nakon obnove objekata kulturne baštine te je provedena detaljna analiza učinkovitosti izvedenih mjera za energetsku učinkovitost,
•             izrađeni su energetski pregledi i akcijski plan za uvođenje mjera energetske učinkovitosti koji obuhvaćaju kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju i studiju izvodljivosti za područnu školu Vinagora u Hrvatskoj i za Celjski dom u Sloveniji,
•             izrađen je dvojezični Priručnik o uvođenju mjera energetske učinkovitosti na objektima kulturne baštine
•             postavljen je informativni monitor za on-line prikaz podataka o potrošnji energije na rekonstruiranim objektima kulturne baštine,
•             održane su četiri tematske radionice za ciljane stručne skupine,
•             izrađena je internetska stranica projekta (na slovenskom i hrvatskom jeziku) s multimedijalnim sadržajem.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja