hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IRRI - PROJEKT NAVODNJAVANJA

IRRI - PROJEKT NAVODNJAVANJA
Što projekt čini uspješnim
Proteklih godina zabilježene su velike suše na području Republike Hrvatske koje negativno utječu na poljoprivrednu proizvodnju smanjujući prinose. Samim time proizvođači gube sposobnost daljnjeg ulaganja u povećanje proizvodnje ili ulaganja u nove tehnologije. Ovim projektom pokazali smo da je uz pomoć EU fondova moguće dobiti potporu za ulaganje u navodnjavanje, koje će za vrijeme sušnog razdoblja spriječiti ogromne gubitke na kulturama i koje je neophodno u poljoprivrednoj proizvodnji. Vjerujemo da će 13 demonstracijskih polja koja su postavljena na području općina Lovas i Tompojevci omogućiti povećanu poljoprivrednu proizvodnju i biti smjernica ostalim proizvođačima kako uspješno održavati poljoprivrednu proizvodnju.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Izrađena je Studija o trenutnom stanju u navodnjavanju i Registar navodnjavanja za područje Vukovarsko-srijemske županije. Završene su edukacije za 25 polaznika, koji stečeno iskustvo i znanje o sustavima za navodnjavanje mogu dalje prenositi zainteresiranima za navodnjavanje. Osnovana je Regionalna mreža za navodnjavanje koja objedinjuje područja Općina Lovas i Tompojevci te područja Općine Odžak i Šamac (iz susjedne Bosne i Hercegovine), te pomoću koje se želi dalje razvijati interes za navodnjavanje s obje strane granice.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.
 
Lokacija
RH: Općina Lovas i Općina Tompojevci
 
Nositelji / partneri na projektu
Nositelji: RH: Općina Lovas; BiH: Općina Odžak
Partneri na projektu: RH: Općina Tompojevci, Vukovarsko-srijemska županija, te udruge korisnika sustava za navodnjavanje iz Opatovca i Tompojevaca; BiH: Općina Šamac, Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac
 
Datum početka i završetka projekta: 11.12.2012. - 10.06.2014.
   
Ukupna vrijednost projekta: 240.535,47 EUR (RH: 127.191,97 EUR, BiH: 113.343,50 EUR)
Iznos koji financira Europska unija je 85%. Projekt je proveden u okviru IPA II Prekograničnog programa Hrvatska- Bosna i Hercegovina.
Iznos nacionalnog sufinanciranja: Općina Lovas - 11% (13,991.12 EUR), sufinanciranje Općine Tompojevci - 4% (5,087.68 EUR). Sufinanciranje Općine Odžak - 11,79% (13.365,50 EUR), a sufinanciranje Općine Šamac - 3,21% (3.367,00 EUR).
 
Cilj projekta
Doprinijeti povećanju prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji i povećanju prihoda poljoprivrednika u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, podržati proizvodnju poljoprivrednih proizvođača uvođenjem sustava za navodnjavanje u poljoprivredi, unaprijediti znanje poljoprivrednika i stručnost tehničara, povećati suradnju i svijest javnosti o navodnjavanju promoviranjem korištenja sustava za navodnjavanje, racionalnijim korištenjem i uvođenjem sustava kako bi se prilagodio potrebama za vodom.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Izrađena je Studija o trenutnom stanju u navodnjavanju i Registar navodnjavanja za područje Vukovarsko-srijemske županije.
 
U Republici Hrvatskoj postavljeno je 13 demonstracijskih polja, od toga 6 na području Općine Lovas i 7 na području Općine Tompojevci. Vrste postavljenih sustava za navodnjavanje su: sustav navodnjavanja kapanjem, sustav navodnjavanja kišenjem (mikrorasprskivači i rasprskivači) i izbušena su 2 dubinska bunara dubine 71m i 72m. Vrijednost postavljene opreme iznosi 323.884,39 kn. U BiH su postavljena 4 demonstracijska polja, sustavi za navodnjavanje su samohodni vučeni rasprskivači s kišnim krilom i kišnim topom. Vrijednost postavljene opreme je 358.706,20 kn. Kulture na kojima su sustavi za navodnjavanje su: jabuke, kruške, vinograd, šljive, paprika, rajčica, kupus, breskva, začinska paprika, sjemenski krumpir, lucerna, silažni kukuruz, soja.
 
Postavljeni su uređaji za kontrolu vlage u tlu i agrometeorološka postaja.
Provedena je obuka tehničara u navodnjavanju i savjetovanje poljoprivrednika u sklopu koje je provedena edukacija o navodnjavanju (Train the trainers course) u trajanju od 20 dana. Edukacija se sastojala od praktičnog dijela, teorijskog dijela i individualnog pristupa svakom korisniku demonstracijskog polja. Provedena je i edukacija o sustavima za navodnjavanje u trajanju od 4 dana. U sklopu edukacija izrađen je Priručnik o navodnjavanju. Edukaciju je uspješno završilo 25 polaznika.
 
Projekt je prezentiran na raznim sajmovima, postavljeni su informativni panoi na svakom demonstracijskom polju i 4 velika informativna panoa. Izrađeni su letci, promotivni film i postavljena je web stranica projekta (irri.srijem.info).
 
Osnovana je Regionalna mreža za navodnjavanje. Cilj mreže je daljnji razvoj navodnjavanja s obje strane granice (OPG-i, obrti, tvrtke, poljoprivredne zadruge, institucije, razvojne agencije, lokalna i regionalna samouprava, udruženja poljoprivrednika, proizvođači i dobavljači opreme za navodnjavanje, marketinške agencije te poljoprivredna savjetodavna služba). Mreža će djelovati kao prekogranični centar za podršku i osiguravati informacije za cijelu regiju obuhvaćenu Projektom IRRI (HR-VSŽ, BIH-općine Odžak i Šamac). Sam centar je smješten u Regionalnom poslovnom centru u Lovasu.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja