hr en

Pregled natječaja

Natječaji u veljači 2012
Natječaji u ožujku 2012
Natječaji u travnju 2012
Natječaji u svibnju 2012
Natječaji u lipnju 2012
Natječaji u srpnju 2012
Natječaji u kolovozu 2012
Natječaji u rujnu 2012
Natječaji u listopadu 2012
Natječaji u studenom 2012
Natječaji u lipnju 2013
Natječaji u srpnju 2013
Natječaji u kolovozu 2013
Natječaji u rujnu 2013

Dostava potrebne informatičke opreme i uspostavljanje informatičke infrastrukture za Integrirani sustav zemljišne administracije (ISZA) otvoren od 21.12.2012. do 16.12.2013.

3rd Call for Proposals for IPA Cross Border Cooperation Programme Croatia - Montenegro 2007 - 2013 otvoren od 13.9.2013. do 13.12.2013.

Nabava oprema za Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun otvoren od 26.6.2013. do 22.11.2013.

Nabava opreme za RIS i glasovni VHF sustav na rijeci Savi otvoren od 27.6.2013. do 5.11.2013.

Izgradnja centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu otvoren od 26.6.2013. do 4.11.2013.

3rd Call fo Proposals for Cross Border Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina 2007-2013 otvoren od 6.8.2013. do 4.11.2013.

Nabava opreme za unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama otvoren od 25.6.2013. do 28.10.2013.

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza 2 otvoren od 24.6.2013. do 25.10.2013.

Mjera 202 IPARD programa - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja otvoren od 16.9.2013. do 18.10.2013.

Izgradnja smještaja za maloljetnike i druge ranjive skupine ilegalnih migranata u Prihvatnom centru za strance Ježevo otvoren od 28.6.2013. do 15.10.2013.

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom “ 2. pokretanje postupka otvoren od 28.6.2013. do 15.10.2013.

Nabava opreme za Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar) otvoren od 26.6.2013. do 14.10.2013.

Nabava opreme za Centar za gospodarenja otpadom Marišćina otvoren od 21.6.2013. do 9.10.2013.

Natječaji u listopadu 2013

Dostava potrebne informatičke opreme i uspostavljanje informatičke infrastrukture za Integrirani sustav zemljišne administracije (ISZA) otvoren od 21.12.2012. do 16.12.2013.

Nadzor nad radovima na " Rekonstrukciji postojećeg i izgradnja 2. kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo “ Križevci" otvoren od 29.10.2013. do 13.12.2013.

3rd Call for Proposals for IPA Cross Border Cooperation Programme Croatia - Montenegro 2007 - 2013 otvoren od 13.9.2013. do 13.12.2013.

Radovi na "Rekonstrukciji postojećeg i izgradnja 2. kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo “ Križevci" otvoren od 15.10.2013. do 6.12.2013.

Nabava oprema za Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun otvoren od 26.6.2013. do 22.11.2013.

Nabava opreme za RIS i glasovni VHF sustav na rijeci Savi otvoren od 27.6.2013. do 5.11.2013.

Izgradnja centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu otvoren od 26.6.2013. do 4.11.2013.

3rd Call fo Proposals for Cross Border Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina 2007-2013 otvoren od 6.8.2013. do 4.11.2013.

Nabava opreme za unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama otvoren od 25.6.2013. do 28.10.2013.

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza 2 otvoren od 24.6.2013. do 25.10.2013.

Mjera 202 IPARD programa - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja otvoren od 16.9.2013. do 18.10.2013.

Izgradnja smještaja za maloljetnike i druge ranjive skupine ilegalnih migranata u Prihvatnom centru za strance Ježevo otvoren od 28.6.2013. do 15.10.2013.

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom “ 2. pokretanje postupka otvoren od 28.6.2013. do 15.10.2013.

Nabava opreme za Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar) otvoren od 26.6.2013. do 14.10.2013.

Nabava opreme za Centar za gospodarenja otpadom Marišćina otvoren od 21.6.2013. do 9.10.2013.

Natječaji u studenom 2013
Natječaji u prosincu 2013

Radovi na "Izgradnji nove željezničke pruge za prigradski promet Gradec “ Sv. Ivan Žabno" otvoren od 23.12.2013. do 15.4.2014.

Nadzor radova na "Izgradnji nove željezničke pruge za prigradski promet Gradec “ Sv. Ivan Žabno" (usluge) otvoren od 23.12.2013. do 10.4.2014.

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća otvoren od 23.12.2013. do 24.2.2014.

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu otvoren od 4.12.2013. do 21.2.2014.

TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM "PROMET" 2007. - 2013. otvoren od 20.12.2013. do 23.1.2014.

Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.09. Čakovcu otvoren od 23.12.2013. do 20.1.2014.

Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci otvoren od 4.12.2013. do 8.1.2014.

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. “ 2020. otvoren od 4.12.2013. do 8.1.2014.

Poziv na dostavu prijedloga projekta br. EN.2.1.08. Vukovaru otvoren od 18.12.2013. do 30.12.2013.

Dostava potrebne informatičke opreme i uspostavljanje informatičke infrastrukture za Integrirani sustav zemljišne administracije (ISZA) otvoren od 21.12.2012. do 16.12.2013.

Nadzor nad radovima na " Rekonstrukciji postojećeg i izgradnja 2. kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo “ Križevci" otvoren od 29.10.2013. do 13.12.2013.

3rd Call for Proposals for IPA Cross Border Cooperation Programme Croatia - Montenegro 2007 - 2013 otvoren od 13.9.2013. do 13.12.2013.

Radovi na "Rekonstrukciji postojećeg i izgradnja 2. kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo “ Križevci" otvoren od 15.10.2013. do 6.12.2013.

Natječaji u siječnju 2014

Radovi na "Izgradnji nove željezničke pruge za prigradski promet Gradec “ Sv. Ivan Žabno" otvoren od 23.12.2013. do 15.4.2014.

Nadzor radova na "Izgradnji nove željezničke pruge za prigradski promet Gradec “ Sv. Ivan Žabno" (usluge) otvoren od 23.12.2013. do 10.4.2014.

Izrada projekata i druge projektne dokumentacije za modernizaciju i obnovu na dvokolosiječnoj pružnoj dionici Okučani - Vinkovci otvoren od 2.1.2014. do 9.4.2014.

Ograničeni poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagališta Filipovica (Osijek) otvoren od 27.1.2014. do 27.3.2014.

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije otvoren od 17.1.2014. do 20.3.2014.

Jačanje kapaciteta za upravljanje Operativnim programom "Zaštita okoliša 2007. “ 2013." otvoren od 31.1.2014. do 28.2.2014.

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća otvoren od 23.12.2013. do 24.2.2014.

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu otvoren od 4.12.2013. do 21.2.2014.

TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM "PROMET" 2007. - 2013. otvoren od 20.12.2013. do 23.1.2014.

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja otvoren od 10.1.2014. do 22.1.2014.

Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.09. Čakovcu otvoren od 23.12.2013. do 20.1.2014.

Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci otvoren od 4.12.2013. do 8.1.2014.

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. “ 2020. otvoren od 4.12.2013. do 8.1.2014.

Natječaji u veljači 2014
Natječaji u ožujku 2014
Natječaji u travnju 2014
Natječaji u svibnju 2014
Natječaji u lipnju 2014
Natječaji u srpnju 2014

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015.

Obrazovanje za poduzetništvo i obrt otvoren od 29.7.2014. do 27.10.2014.

Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu projekata u sektoru cestovnog prometa - Operativni program Promet 2007 - 2013 otvoren od 30.7.2014. do 22.8.2014.

Izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL-a) otvoren od 26.7.2014. do 4.9.2014.

Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj otvoren od 21.7.2014. do 6.10.2014.

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta otvoren od 18.7.2014. do 1.9.2014.

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3 otvoren od 4.7.2014. do 19.9.2014.

Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga otvoren od 21.7.2014. do 22.9.2014.

Potpora Operativnoj strukturi Razvoj ljudskih potencijala otvoren od 30.6.2014. do 11.7.2014.

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira otvoren od 24.6.2014. do 13.10.2014.

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II otvoren od 20.5.2014. do 15.9.2014.

Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama otvoren od 6.5.2014. do 7.7.2014.

Natječaji u kolovozu 2014

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015.

Natječaj za provedbu mjere 2.1. »Proizvodne investicije u akvakulturi« otvoren od 18.8.2014. do 3.11.2014.

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada otvoren od 8.8.2014. do 20.10.2014.

Obrazovanje za poduzetništvo i obrt otvoren od 29.7.2014. do 27.10.2014.

Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu projekata u sektoru cestovnog prometa - Operativni program Promet 2007 - 2013 otvoren od 30.7.2014. do 22.8.2014.

Izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL-a) otvoren od 26.7.2014. do 4.9.2014.

Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj otvoren od 21.7.2014. do 6.10.2014.

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta otvoren od 18.7.2014. do 1.9.2014.

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3 otvoren od 4.7.2014. do 19.9.2014.

Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga otvoren od 21.7.2014. do 22.9.2014.

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira otvoren od 24.6.2014. do 13.10.2014.

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II otvoren od 20.5.2014. do 15.9.2014.

Natječaji u rujnu 2014

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015.

Poziv na pripremu projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - Operativni program otvoren od 29.9.2014. do 28.11.2014.

POZIV ZA PRIPREMU PROJEKATA U SEKTORU ZRAČNOG PROMETA - OPERATIVNI PROGRAM „PROMET“ 2007. - 2013. otvoren od 10.9.2014. do 24.9.2014.

Natječaj za provedbu mjere 2.1. »Proizvodne investicije u akvakulturi« otvoren od 18.8.2014. do 3.11.2014.

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada otvoren od 8.8.2014. do 20.10.2014.

Obrazovanje za poduzetništvo i obrt otvoren od 29.7.2014. do 27.10.2014.

Izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL-a) otvoren od 26.7.2014. do 4.9.2014.

Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj otvoren od 21.7.2014. do 6.10.2014.

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta otvoren od 18.7.2014. do 1.9.2014.

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3 otvoren od 4.7.2014. do 19.9.2014.

Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga otvoren od 21.7.2014. do 22.9.2014.

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira otvoren od 24.6.2014. do 13.10.2014.

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II otvoren od 20.5.2014. do 15.9.2014.

Natječaji u listopadu 2014
Natječaji u prosincu 2014
Natječaji u siječnju 2015
Natječaji u veljači 2015
Natječaji u ožujku 2015
Natječaji u travnju 2015
Natječaji u svibnju 2015
Natječaji u lipnju 2015

Karta projekata

Novosti

Arhiva novosti