hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

LEGEND

LEGEND

Nisko-entalpijski geotermalni energetski demonstracijski sustavi za energetski učinkovitu gradnju u jadranskom području

  
Što projekt čini uspješnim?
Projekt je uspješan primjer suradnje više partnera iz različitih zemalja koji su na temu od zajedničkog interesa testirali, demonstrirali i ostvarili mjerljivu korist za zajednicu  implementacijom projektnih aktivnosti i realizacijom rezultata. Pilot aktivnost - prenamjena postojećeg  termotehničkog sustava grijanja u Osnovnoj školi Opuzen na obnovljivi izvor energije – dizalicu topline s tlom kao izvorom energije, školi je znatno smanjilo troškove za grijanje i ujedno smanjilo štetne utjecaje na okoliš.
Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Projektom je ostvaren cilj upoznavanja šire javnosti o potencijalima iskorištavanja geotermalne energije niske entalpije te poticanja ulaganja u tehnička rješenja. Iako nije novina, geotermlana energija niske entalpije je nedovoljno iskorištena ne samo na području provedbe projekta već i šire. Također, ulaganje projektnom investicijom u sustav Osnovne škole Opuzen, škola ostvaruje značajne uštede u potrošnjii energenata te time i emisija CO2.
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora? Ne.
Predlagatelj projekta: Provincija Ferrara (Italija).
Lokacija provedbe projekta: Opuzen

Nositelj/partneri na projektu:
Nositelj: Provincija Ferrara (Italija)
Partneri: 13  partnera iz 7 zemalja jadranske regije od kojih je jedna DUNEA - Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije.
 
Datum početka i završetka provedbe projekta: listopad 2012. – ožujak 2015.
Ukupna vrijednost projekta: 21.965.814,00 HRK (2.928.775,27 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: IPA program prekogranične suradnje jadranske regije - 1.492.203,77 HRK (198.960,50 EUR)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: Regionalna razvojna agencija DUNEA  - 1.761.539,32 HRK (234.871,91 EUR)

Cilj projekta:
Opći cilj projekta bila je promocija koncepta energetske učinkovitosti i korisnosti geotermalne energije niske entalpije u jadranskom području kroz implementaciju demonstracijskih sustava utemeljenih na tehnologiji geotermalnih toplinskih pumpi koji predstavlja jedan od najvažnijih izvora obnovljive energije s potencijalom za doprinos smanjenju globalnog zagrijavanja i emisiji stakleničkih plinova.
 
Što je ostvareno projektom (projektne aktivnosti)?
Osnovna škola Opuzen odabrana je za pilot investiciju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Za dio škole, postojeći termo-tehnički sustav grijanja s loživim uljem prenamijenjen je na obnovljivi izvor energije – dizalicu topline s tlom kao izvorom energije, što je školi znatno smanjilo troškove grijanja. Sami radovi su se odvijali u tri faze: geološko istraživanje i test toplinskog odaziva, instalacija geotermalnih košara te strojarske i elektrotehničke instalacije.
Izrađen je i distribuiran set promotivnih materijala (brošura, letak, kemijske, fascikle, USB memorija, vremenska stanica), pripremljena su 3 newslettera koja su proslijeđena svim relevantnim dionicima u regiji, rezultati projekta su 6 puta predstavljeni u regionalnom tjedniku, izrađeni su promotivni paneli koji pružaju informacije o demonstracijskom pilotu u osnovnoj školi Opuzen, a navedeni demonstracijski pilot je predstavljen i na regionalnoj  i nacionalnoj televiziji. Također je izrađen projekt LEGEND dokumentarni video.  
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja