hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

MOTO - MODERNIZACIJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA ZANIMANJE MLJEKAR-SIRAR

MOTO - MODERNIZACIJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA ZANIMANJE MLJEKAR-SIRAR
Što projekt čini uspješnim
Uspostavljena suradnja između ustanova za obrazovanje odraslih i lokalnih partnera kroz implementaciju moderniziranog programa za zanimanje mljekar-sirar, te ustanove za obrazovanje odraslih koje su partneri na projektu; izgradile su suradnju sa lokalnom zajednicom.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Mljekarska proizvodnja ima važnu ulogu u hrvatskoj poljoprivredi. Ona ostvaruje oko 25 % od ukupnih prihoda, najveći je podsektor, a 95 % mliječnih krava drži se na obiteljskim farmama. Osposobljeno je 70 odraslih članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za navedeno zanimanje.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.
 
Lokacija
Hrvatska, Karlovačka županija; Šibensko-kninska županija; Zagrebačka županija
 
Nositelji/partneri na projektu
Nositelj: Prirodoslovna škola Karlovac
Partneri: Pučko otvoreno učilište Knin, Učilište za obrazovanje odraslih "APIS" Velika Gorica
 
Datum početka i završetka projekta: 06.10.2010. – 05.03.2012.
 
Ukupna vrijednost projekta: 165.354,00 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 165.354,00 EUR; IPA IV. komponenta (Razvoj ljudskih potencijala), OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013 „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih usluga“
Iznos nacionalnog sufinanciranja: /
 
Cilj projekta
Cilj projekta bio je uspostaviti suradnju između ustanova za obrazovanje odraslih i lokalnih partnera kroz implementaciju moderniziranog programa za zanimanje mljekar-sirar te obučiti 70 odraslih članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za navedeno zanimanje.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Moderniziran postojeći trening za zanimanje mljekar-sirar;
Tri ustanove za obrazovanje odraslih verificirale modernizirani program;
70 odraslih osoba (30 muškaraca i 40 žena) certificirano za zanimanje mljekar-sirar;
Unaprijeđeni kapaciteti ustanova za obrazovanje odraslih;
Uspostavljena mreža institucija za obrazovanje odraslih i lokalne zajednice;
Izgrađena mini-tvornica sira gdje se proizvodi tradicionalni sir Karlovačke županije (Pokupski sir), te sir škripavac i ostali proizvodi od mlijeka.
http://www.strukturnifondovi.hr/projekti?projekt_id=36
http://trend.com.hr/trend-portal/vijesti/6569-eu-projekti-prirodoslovne-skole
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja