hr en

Prilagodba pristupačnosti A A


Obavijest o promjenama natječajne dokumentacije

Ako želite primati obavijesti o naknadnim izmjenama uvjeta natječaja i/ili natječajne dokumentacije molimo da odaberete opciju RSS izvještaja (Što je RSS?) putem kojih ćemo Vas obavještavati o izmjenama bilo kojeg natječaja ukoliko do njih dođe.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo dužno je omogućiti obavještavanje potencijalnih prijavitelja o naknadnim izmjenama natječajne dokumentacije i/ili uvjeta natječaja. U slučaju da potencijalni prijavitelja ne želi primati obavijesti putem RSS-a, Upravljačko tijelo ni u kojem obliku nije odgovorno za eventualne propuste ili ne poštivanje naknadno izmijenjenih uvjeta natječaja ili natječajne dokumentacije od strane prijavitelja. Usluga je besplatna.

 RSS obavijesti o izmjenama ovog natječaja


Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: zatvoren od 31.5.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, informacijske i komunikacijske tehnologije

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak:

Prijave na natječaj "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" primat će se od 29. travnja 2014.

VAŽNO - OBAVIJEST!

Dana 7. siječnja 2016. objavljuje se Obavijest o iskorištenju sredstava.VAŽNO - OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA!!!

Dana 27. svibnja 2015. objavljuje se obavijest o zatvaranju Poziva.

Obavijest o zatvaranju poziva.


VAŽNO- DRUGA PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA!!!

Dana 03. travnja 2015. objavljuje se obavijest o drugoj privremenoj obustavi Poziva.

Obavijest o privremenoj obustavi poziva

Zbog velikog broja zaprimljenih prijava na Poziv, Ministarstvo poduzetništva i obrta od 10. travnja 2015. godine do 31. svibnja 2015. privremeno obustavlja zaprimanje prijava.
Sve projektne prijave predane od 10. travnja 2015. do 31. svibnja 2015. neće biti uzete u razmatranje!Dana 17. travnja 2015. Ministarstvo poduzetništva i obrta dostavilo je informaciju o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijava „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“, Referentna oznaka Poziva: RC.2.1.11.
Priloženi popis obuhvaća potpisane ugovore koje je Ministarstvo već primilo, te će isti biti povremeno dopunjen sa podacima novo potpisanih ugovora.

Popis potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i dodijeljena bespovratna sredstva možete pogledati ovdje:

Informacije o potpisanim ugovorima IKT---------------------------------------------------------------------------------------


 

Informativna radionica 

Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira Informativnu radionicu na kojoj će potencijalni podnositelji dobiti informacije o samom natječaju i natječajnoj proceduri. Radionica će se održati 28. ožujka 2014. s početkom u 13:00 sati u zgradi Ministarstva poduzetništva i obrta, Kino dvorana, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

*Obavještavamo Vas da su sva mjesta za radionicu 28. ožujka popunjena!

Zbog velikog interesa Ministarstvo će održati dodatnu informativnu radionicu u četvrtak 03. travnja u 13:00 sati!

Molimo da prijave na radionicu šaljete na e-mail adresu: danijela.tomic@minpo.hr

Prezentaciju s informativne radionice možete preuzeti ovdje.
Upiti za pojašnjenjima Poziva mogu se poslati najkasnije do 18. travnja 2014, uz obvezno navođenje referentne oznake Poziva, na sljedeći kontakt:

eupotpore@minpo.hr

Faks: + 385 1 610 64 98

 

VAŽNO - 1. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 17. travnja 2014. godine objavljena je prva izmjena Uputa za prijavitelje i pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije objavljenih 19. ožujka 2014. godine.

Izmjena Poziva-dokumentacija.zip

Radi navedenih izmjena, prijave na natječaj zaprimat će se od 29. travnja 2014.

 

Prijave poslane prije 29. travnja 2014. godine neće biti uzete u razmatranje.


VAŽNO – 2. IZMJENA I PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA!!!
Dana 04. lipnja 2014. objavljuje se druga izmjena natječajne dokumentacije te obavijest o privremenoj obustavi Poziva.

Izmjena dokumentacije.zip
Obustava Poziva


Zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijava na Poziv, Ministarstvo od 06. lipnja 2014. godine pa do 1. rujna 2014. godine, privremeno obustavlja zaprimanje prijava.
Sve projektne prijave predane od 06. lipnja 2014. godine, pa do 1. rujna 2014. godine neće biti uzete u razmatranje!

VAŽNO – OBAVIJEST O PONOVNOM OTVARANJU POZIVA I ORGANIZACIJI INFORMATIVNE RADIONICE VEZANE ZA NATJEČAJNE PROCEDURE I DOSADAŠNJE ISKUSTVO!!!
Dana 01. rujna 2014. Ministarstvo poduzetništva i obrta započet će ponovno zaprimanje projektnih prijava.

Ponovno otvaranje Poziva

 

VAŽNO – 3. IZMJENA POZIVA!!!
Dana 26. kolovoza 2014. objavljuje se treća izmjena natječajne dokumentacije.

Izmjena dokumentacije.zip

Prezentaciju s Informativne radionice održane 02.09.2014. možete pronaći OVDJE.

VAŽNO – 4. IZMJENA POZIVA!!!
Dana 23. rujna 2014. objavljuje se četvrta izmjena natječajne dokumentacije.

Izmjena dokumentacije.zip


VAŽNO – 5. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 13. siječnja 2015. objavljuje se peta izmjena natječajne dokumentacije.

Izmjena dokumentacije.zip

Molimo prijavitelje da prilikom prijave obrate pažnju na ispravne obrasce - koristite obrazac 5 iz posljednje, pete izmjene. Ispravna verzija obrasca 4 je iz prve izmjene! (dokumenti prve izmjene nalaze se malo više u tekstu i označeni su plavom bojom)

6. IZMJENA JAVNOG POZIVA

Dana 30. srpnja 2015. objavljena je 6. izmjena Javnog poziva "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa". 

- 6. Izmjena Javnog poziva
- Upute za prijavitelje 

7. IZMJENA JAVNOG POZIVA

Dana 02. rujna 2015. objavljena je 7. izmjena Javnog poziva "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa". 

- 7. izmjena Javnog poziva
- Upute za prijavitelje


 

Dokumentacija:

17 Prilog 10. Izvješće nakon provedbe projekta
16 Prilog 9. Završno izvješće o provedbi
15 Prilog 8. Zahtjev za nadoknadom sredstava
14 Prilog 7. Zahtjev za plaćanje predujma
13 Prilog 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN
12 Prilog 5. Plan nabave
11 Prilog 4. Predloženi sadržaj poslovnog plana
10 Prilog 2. Kriteriji (registracija, administrativna provjera, odabir, prihvatljivost)
09 Prilog 2. Nacrt Ugovora - Opći uvjeti
08 Prilog 1. Nacrt Ugovora - Posebni uvjeti
07 Obrazac 6. Kontrolna lista za prijavitelje
06 Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
05 Obrazac 4. Skupna izjava
04 Obrazac 3. Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
03 Obrazac 2. Prijavni obrazac B. dio
01 Upute za prijavitelje
Sažetak_poziva.pdf
Obavijest___Privremena_obustava_Poziva.pdf

Učestala pitanja i odgovori:

 

U interesu jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, Ministarstvo poduzetništva i obrta i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti prijavitelja, projekata ili određenih aktivnosti.

Budući da su pojedina pitanja upućena Ministarstvu poduzetništva i obrta širokog raspona te sadrže informacije o projektu, ona nisu u cijelosti uključena u Učestala pitanja i odgovore, već su uključene samo pojedinosti bitne za pružanje odgovora.

 

1. Gdje se može preuzeti Prijavni obrazac A - Opći dio?

Prijavni obrazac A - Opći dio može se preuzeti na sljedećoj poveznici: https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap

2. Gdje možemo naći zahtjeve i obveze vezane uz informiranje i vidljivost projekata, te logotipove i predloške elemenata vidljivosti?

Upute za informiranje i vidljivost za korisnike sredstava su dostupni na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/40/uputezakorisnikesredstava2007.-2013.-informiranjeividljivost.pdf

3. Ukoliko je aktivnost započela 1.1.2014. koji se sve dokazi moraju podastrijeti i kada (Pri podnošenju prijave, na zahtjev SAFU-a ?) da je proveden Postupak javne nabave sukladno Prilogu 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN?

Dokazi će se podnosit s prvim Zahtjevom za nadoknadom sredstava u kojem će korisnik navesti sve troškove za koje traži nadoknadu jer ćemo tada raditi kontrolu provedenog postupka i utvrditi prihvatljivost troškova.

Ako je moguće, bilo bi dobro da korisnik prilikom izrade budžeta koji će podnijeti sa prijavom naznači troškove koji su nastali u periodu prije predaje prijave.

Dokazi koje će podnositi su cjelokupna natječajna dokumentacija (uključujući i dokaze o objavi/slanju

upita za dostavu ponuda, ovisi što je predviđeno procedurom prema prilogu 6, evaluacijski izvještaj, potpisan ugovor, itd.).

4. Može li se na natječaj prijaviti tvrtka koja je osnovana 16.01.2013.godine i ostvarila je promet u svih 12 mjeseci 2013. godine i nije nikada bila u blokadi ?

Sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje, kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su osnovane prije 01. siječnja 2013. godine te imaju ostvaren promet u 2013. godini, ukoliko se projektna prijava predaje u 2014. godini.

Nastavno, pod točkom 2.4. Uputa za prijavitelje, navodi se da se potpora neće odobriti prijaviteljima koji ne mogu pružiti na uvid GFI-Pod, odnosno prijavu poreza na dohodak, koja uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine, za godinu koja prethodi godini podnošenja projektne prijave (za koje je odobreno financijsko izvješće).

5. Da li uvjet da poduzeće ima ostvareni promet u 2013. godini znači pozitivno poslovanje u 2013. godini?

S obzirom da pozitivno poslovanje nije navedeno kao jedan od uvjeta prihvatljivosti prijavitelja pod točkom 2.1. Uputa za prijavitelje, smatra se da nije nužno potrebno zadovoljiti kriterij pozitivnog poslovanja.

6. Da li poduzeće koje je Hrvatska podružnica stranog poduzeća ispunjava uvjete prihvatljivosti prijavitelja?

Sukladno točki 2.1 Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti registrirani u Republici Hrvatskoj.

7. Trgovačko smo društvo s pretežitom djelatnošću trgovina na malo. Imamo li kao takvi pravo sudjelovati u natječaju za bespovratna sredstva radi ulaganja u ICT?

Sukladno točki 2.1 Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzeća.

Ograničenja prihvatljivosti sektora navedena su pod točkom 2.4. Uputa za prijavitelje, a sukladno Uredbi Komisije (EU) broj 1407/2013, gdje je navedeno da se potpora se neće odobriti:

·         prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;

·         prijaviteljima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

·         prijaviteljima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

o   ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;

o   ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače.

8. U Uputama za prijavitelje u poglavlju 4.3 se među ostalim kao neprihvatljivi izdaci navode: "izdaci nabave standardne uredske opreme (npr.  fax uređaji, telefoni, projektori, fotokopirni uređaji, pisači, itd.)." Uzimajući u obzir prihvatljive aktivnosti Poziva (primjerice: uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese ili uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća), neke od njih će za svoju punu implementaciju moguće trebati uključivati telefone, pisače i sl. Kako će predmetni izdaci biti tretirani, s obzirom da su navedeni kao neprihvatljivi na gore navedenoj listi?

U uputama za prijavitelje pod točkom 4.2. navodi se kako su prihvatljivi izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.). Također točka 4.1. Uputa za prijavitelje navodi da izdaci projekta moraju biti neophodni za provođenje aktivnosti.

Dakle, ako su troškovi za ostalu opremu i uređaje, npr. telefona, pisača i sl.,  direktno povezani s provedbom projektnih aktivnosti i neophodni za provođenje aktivnosti i ostvarenje projektnih rezultata tada se radi o prihvatljivim troškovima. U slučaju da to nisu, radi se o neprihvatljivim troškovima.

9. U sklopu ovog natječaja u dijelu koji govori o prihvatljivim izdacima projekta navedeno je da su prihvatljivi izdaci za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupka nabave. Zanima me treba li taj vanjski stručnjak biti certificirana osoba za provođenje postupka javne nabave?

Isto tako, zanima me treba li i taj vanjski stručnjak za javnu nabavu biti izabran postupkom javne nabave da bi troškovi za njegovo angažiranje potpadali pod prihvatljive izdatke ovog projekta?

Kod podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka nabave utvrđenog u Prilogu 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN. Navedenim Prilogom nije propisana obveza da u postupku javne nabave mora sudjelovati osoba s važećim certifikatom za provođenje postupka javne nabave.

Sve nabave, uključujući nabavu stručnjaka za pripremu i provođenje postupka nabave, moraju biti provedeni u skladu sa Prilogom 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN.

10. a) Molim pojasnite gdje upisujemo proračun projekta i da li postoji obrazac?

b) Imamo li kakav predložak proračuna projekta ili sami slažemo svoje prijedloge u tom smislu?

c) Uočili smo da nije uključen zaseban obrazac proračuna. Ke li, što se proračuna tiče, dovoljno ispuniti dijelove "Elementi projekta i proračun" te "Ukupni troškovi projekta" unutar obrasca A?

d) U natječajnoj dokumentaciji nema obrazac Proračuna projekta. Hoće li se to mijenjati ili Proračun projekta neće biti sastavni dio projektne dokumentacije?

Elementi Projekta i Proračun se nalaze u okviru Prijavnog obrasca A koji se nalazi na mrežnoj stranici

https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap i kao takav je sastavni dio Projektne prijave.

11. Prikazujemo li u poslovnom planu utjecaj projekta na prihode i rashode cjelokupnog poslovanja prijavitelja projekta ili samo segmenta poslovanja u kojem će se implementirati IKT softversko rješenje? Koje je referentno razdoblje promatranja projekta u poslovnom planu odnosno za koliko godina se poslovni plan izrađuje?

Poslovni plan bi trebao opisati efekte Projekta na cjelokupno poslovanje Prijavitelja. No, kako većina poduzeća ima postojeći poslovni plan za razdoblje od nekoliko godina, može se koristiti i takav poslovni plan. Nužno je uzeti u obzir da se u Obrascu 2. Prijavni obrazac B. dio traži da se opiše održivost projekta za tri godine nakon završetka projekta, stoga i poslovni plan bi trebao sadržavati efekte projekta za barem jednako razdoblje.

12. U uputama za prijavitelje piše da se dokumentacija mora predati u jednom izvorniku i dvije kopije. Da li to znači da su u dvije kopije kopirani i potpisi i pečati ili se možda moraju kopije dodatno potpisati i staviti pečat?

Upute za prijavitelje ne propisuju da kopije moraju biti potpisane i ovjerene pečatom.

13. Da li se nužno moraju raditi i plaćati iz projekta financijske revizije ako je odobrena potpora iznad 500.000kn ili je to proizvoljno?

Sukladno točki 6.5 Uputa za prijavitelje, potvrda revizora o verifikaciji izdataka projekta od strane neovisnog ovlaštenog revizora obvezna je za sve projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000 kn na temelju ovog Poziva.

14. U točki 6.5. stoji da je potrebna potvrda revizora o verifikaciji izdataka projekta od strane neovisnog ovlaštenog revizora za sve projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000,00 kuna. Da li je to trošak korisnika projekta, koji treba uzeti u obzir prilikom proračuna, ili se to financira od strane davatelja potpore?

Sukladno točki 4.2 Uputa za prijavitelje, izdaci za financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000 kn smatraju se prihvatljivima.

15. Možete li potvrditi da se rješenje koje je sufinancirano sredstvima iz EU ne može nakon uvođenja u našu tvrtku za koju je idejno rađeno, dalje komercijalizirati 3. godine?

Sukladno točki 4.1 Uputa za prijavitelje, izdaci projekta moraju se koristiti isključivo u poduzeću Prijavitelja koji ima potporu, mora se smatrati imovinom koja se može amortizirati i mora biti uključena u imovinu poduzeća prijavitelja tijekom barem tri godine od završetka projekta.

16. Da li se kod provođenja postupka javne nabave posebno gleda svaka stavka proračuna i njezina vrijednost i sukladno tome provodi postupak javne nabave ili se gleda ukupna vrijednost stavke za dobra i usluge koje će dobaviti jedna tvrtka-dobavljač?

Postupak nabave se mora provoditi poštujući načela navedena u Prilogu 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN. Javna nabava se provodi prema predmetu nabave te u skladu s provedenom analizom tržišta (postupak nabave se može provesti za predmet nabave koji je predviđen na jednoj ili više stavaka proračuna) te se može provoditi i na razini jedne ili više proračunskih stavaka ugovora o bespovratnim sredstvima.

Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa, kao procijenjena vrijednost nabave uzima se ukupna procijenjena vrijednost svih grupa predmeta nabave.

Naručitelj ne smije dijeliti vrijednosti radova ili određene količine robe i/ili usluga s namjerom izbjegavanja primjene pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

17. Da li je za subjekt koji nije obveznik Zakona o javnoj nabavi izdatak za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupka nabave prihvatljiv trošak u slijedećim slučajevima:

-          Kod  nabave roba i usluga u vrijednosti do 150.000 kn,

-          Kod nabave roba i usluga vrijednosti od 150.000 “ 500.000 kn?

Prema točki 4.2. ovog poziva izdaci za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka javne nabave, do najviše 10% iznosa potpore, smatraju se prihvatljivima.

U skladu sa Prilogom 6 ovog poziva, za nabave čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave do 150.000,00 kuna , moguće je koristiti izravnu dodjelu ugovora na temelju jedne ponude.

U slučaju nabave čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave veća od 150.000,00 kuna, osim poštivanja pravila javne nabave iz Priloga 6, potrebno je voditi računa da izdaci za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave ne prelaze 10% iznosa potpore

18. Da li se uvijek mora prihvatiti ponuda po principu najniže cijene ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ako postoje kriteriji i bodovanje) te tko je mjerodavan da ocjenjuje te kriterije, da li mi kao naručitelj ili moramo imati vanjsku osobu koja će ocijeniti mjerodavnost i subjektivnost odabira?

Prilikom sastavljanja natječajne dokumentacije za bilo koju vrstu postupka  mora se unaprijed naznačiti princip dodjele ugovora, a moguće opcije su najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda (naznačuje se jedna od tih opcija).

Ocjenjivanje pristiglih ponuda radi evaluacijski odbor koji je sastavljen u skladu s točkom 12. Priloga 6 Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN, ovog poziva, a ocjenjivanje se vrši prema unaprijed postavljenim kriterijima (administrativni, financijski, tehnički kriteriji).

19. Je li nabava aparata Sistem za mjerenje energije opravdan trošak kod javnog poziva Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa?

Sa ovim aparatom možemo povećati prihode kao novu uslugu i zapošljivati dodatne ljude.

Opis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova definiran je u Uputama za prijavitelje (točke 4.2. i 4.3.).

Pored toga, u projektnoj prijavi Obrazac A dio. potrebno je uz svaki trošak napisati i obrazloženje navedenog troška na način da se objasni na koji način je taj trošak nužan za provedbu aktivnosti i kako doprinosi projektu.

20. U prilogu 6, točci 6. stoji da pravni zastupnik mora ovjeriti plan nabave te da je potrebno podnijeti plan nabave PT2 na odobrenje. U slučaju da javna nabava počinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kada i kome je poduzeće dužno podnijeti plan nabave? Odnosno, poduzeće planira započeti s javnom nabavom početkom travnja ove godine, te predstavnike poduzeća zanima kada se mora plan nabave podnijeti na odobrenje, da li sada ili nakon potpisivanja ugovora?

Prilog 5. Plan nabave podnosi se PT2 u roku od 10 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora. U slučaju da određene nabave započnu prije potpisivanja ugovora u tablicu Plana nabave upisat će se tražene informacije o već provedenim nabavama. Kod ispunjavanja plana nabave mjesec 1 će se odnositi na prvi mjesec provedbe projekta, bez obzira na datum potpisa ugovora.  

21. Kako potporu mislimo koristiti za poboljšanje poslovnih procesa kupnjom softvera koji bi nam pomogao da dosadašnje ručno krojenje materijala digitaliziramo, a sam stroj košta cca 200.000,00 kn moramo li za nabavku koristiti pravila javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi ili je dosta da skupimo tri ponude i priložimo uz natječaj.

Sve nabave potrebno je provesti prema pravilima navedenim u Prilogu 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN. Za nabave koje prelaze prag od 150.000,00 kuna primjenjuje se pregovarački postupak koji je opisan u Prilogu 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN.

22. Da li će se prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga bodovati aktivnosti koje su prihvatljive, a koje se u potpunosti sastoje od neprihvatljivih troškova, ali su sastavni dio projekta “ npr. uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese, ali će ih odraditi vlastiti zaposlenici tvrtke tj. neće se koristiti vanjske tvrtke (prijavitelj je i sam informatička tvrtka)? Drugim riječima, da li će se uključivanje takvih aktivnosti u projekt bodovati bez obzira da li će ih provoditi vlastiti zaposlenici ili vanjski suradnici?

U Prilogu 3. Kriteriji (registracija, administrativna provjera, odabir, prihvatljivost), detaljno je navedeno kako će se ocjenjivati projekti.  Jasno je vidljivo da se pod kategorijom Relevantnost projekta ocjenjuju identificirane aktivnosti, te da se u istoj kategoriji ne ocjenjuje proračun. Također se u kategoriji Procjena rizika projekta ocjenjuje kvaliteta dizajna projekta, gdje se razmatra koliko su predložene projektne aktivnosti prikladne, praktične i u skladu s ciljevima i očekivanim rezultatima projekta. Sam proračun se ocjenjuje pod kriterijem Omjer izdataka i rezultata.

Dakle, vidljivo je da je ocjenjivanje aktivnosti odvojeno od ocjenjivanje proračuna. Također, na temelju opisa načina ocjenjivanja navedenih kriterija, može se zaključiti da kod ocjenjivanja kvalitete dizajna projekta, potrebno je navesti i objasniti sve aktivnosti koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva i očekivanih rezultata.

23. Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su osnovane prije 01. siječnja 2013. godine, te imaju ostvareni promet u 2013. godini, ukoliko se projektna prijava predaje u 2014. godini;

Da li to znači da ako se prijava pošalje u siječnju 2015. SME može biti osnovan u 2013.?

Naime, da li postoji mogućnost apliciranja početkom 2015 obzirom da je naš SME osnovan u ožujku 2013.?

Sukladno, točki 2.1 Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su osnovane prije 01. siječnja 2013. godine te imaju ostvareni promet u 2013. godini, ukoliko se projektna prijava predaje u 2014. godini. Dakle, postoji mogućnost apliciranja u 2015. godini za poduzeća koja su osnovana prije 01. siječnja  2014. godini, ukoliko predmetna sredstva neće do tada biti iskorištena sukladno točki 7.2 Uputa za prijavitelje gdje je navedeno da je Poziv otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. lipnja 2015. godine.

24. Da li izdaci za plaće za zaposlenike tvrtke koja je dobila potporu, a koji rade puno radno vrijeme na projektu mogu biti priznati kao trošak iz odobrenih sredstva? Ako ne, da li ovi izdaci mogu biti priznati kao troškovi sufinanciranja projekta od strane tvrtke koja je dobila potporu i u kojem postotku ? 

Sukladno točki 4.3 Uputa za prijavitelje, izdaci vezani za plaće zaposlenicima smatraju se neprihvatljivim izdacima.

Sufinanciranje od strane prijavitelja odnosi se isključivo na njihov udio u prihvatljivim troškovima.

25. Da li je razvoj mobilne aplikacije prihvatljiva aktivnost te da li se u navedeni Poziv može osim razvoja softvera uvrstiti ulaganja u marketing, stavljanje novih materijala na tržište (energetski učinkovitijih i kvalitetnijih), odnosno da li je moguće gotovi proizvod staviti u prodaju?

Sukladno točki 3.1. Uputa za prijavitelje projekt se mora sastojati od prihvatljivih aktivnosti (na način utvrđen u točki 3.2). Točka 3.2 Uputa za prijavitelje navodi da su prihvatljivi projekti investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju nabavu, razvoj i provedbu IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa, uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese, kao i uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća.

Nadalje, opis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova definiran je u Uputama za prijavitelje (točke 4.2. i 4.3.).

Pored toga, u projektnoj prijavi Obrazac A dio potrebno je obrazložiti svaki trošak na način da se objasni na koji način je taj trošak nužan za provedbu aktivnosti i kako doprinosi projektu.

26. Ulazi li područje servisa i prodaje vozila u natječaj za bespovratna sredstva? Također, da li bi se kroz taj natječaj moglo sufinancirati izradu prilagođenog knjigovodstvenog programa sa izvještajima koji bi bili prilagođeni potrebama menadžmenta društva, kupnja servera i novih licenci za računala, razvoj nekih programa koji će pomoći praćenje skladišta i slično?

Ograničenja prihvatljivosti sektora navedena su pod točkom 2.4. Uputa za prijavitelje, a sukladno Uredbi Komisije (EU) broj 1407/2013, gdje je navedeno da se potpora se neće odobriti:

·         prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;

·         prijaviteljima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

·         prijaviteljima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

o   ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;

o   ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače.

Točka 3.2 Uputa za prijavitelje navodi da su prihvatljivi projekti investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju nabavu, razvoj i provedbu IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa, uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese, kao i uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća.

Nadalje, opis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova definiran je u Uputama za prijavitelje (točke 4.2. i 4.3.). Opis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova definiran je u Uputama za prijavitelje (točke 4.2. i 4.3.).

27. Da li se projekti za koje se traži potpora, a čija je ukupna vrijednost manja od 20.000 ‚¬, mogu prijaviti na ovaj natječaj?

Sukladno točki 1.4.3 Uputa za prijavitelje, kroz ovaj Poziv najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150.000,00 kn.

Ovisno o indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, najveći intenzitet potpore se kreće između 70 i 85 %, stoga je najniža ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta za:

-          skupinu I             176.470,59 kn

-          skupinu II           187.500,00 kn

-          skupina III          200.000,00 kn

-          skupina IV, V     214.285,72 kn

28. Da li se financijski elementi pothvata: troškovi poslovanja, proračun amortizacije, projekcija računa dobiti i gubitka, novčani tok te statička i dinamička ocjena navedeni u sadržaju poslovnog plana odnose na cjelokupno poslovanje tj. postojeće poslovanje s uključenim pothvatom ili isključivo na pothvat informatizacije. Za koje razdoblje se iskazuju ti podaci ?

Poslovni plan bi trebao opisati efekte Projekta na cjelokupno poslovanje Prijavitelja. No, kako većina poduzeća ima postojeći poslovni plan za razdoblje od nekoliko godina, može se koristiti i takav poslovni plan. Nužno je uzeti u obzir da se u Obrascu 2. Prijavni obrazac B. dio traži opis održivosti projekta za tri godine nakon završetka projekta, stoga bi i poslovni plan trebao sadržavati efekte projekta za barem jednako razdoblje.

29. Što znači financijski element "novčani tok". Da li su to projekcije novčanog toka za određena razdoblja ili nešto drugo ?

Financijski element novčani tok predstavlja projekciju novčanog toka za razdoblje n+3 (gdje n predstavlja godinu završetka projekta).

30. Kako predloženim sadržajem nije predviđena projekcija bilance stanja ograničen je i broj statičkih pokazatelja efikasnosti. Koliki je minimalni broj pokazatelja, i da li se izračunavaju samo za reprezentativnu godinu ili određeno razdoblje?

Sukladno točki 1.3 , tablici pokazatelji učinka i rezultata, Uputa za prijavitelje, potrebno je izračunati promjenu u pokazateljima u razdoblju od 3 godine nakon završetka provedbe projekta u odnosu na stanje u godini prije podnošenja projektne prijave (prema odobrenom godišnjem financijskom izvještaju).

31. Je li kontrolna lista za prijavitelje dio projektne prijave?

S obzirom da Obrazac 6. Kontrolna lista za prijavitelje nije naveden kao sastavni dio cjelovite projektne prijave pod točkom 7.1. Uputa za prijavitelje, ne smatra se dijelom projektne prijave te je nije potrebno dostavljati uz prijavu

32. Dali uz iskazane elemente Projekta i  Proračun u obrascu A treba priložiti okvirne ponude ?

U Uputama za prijavitelje nije navedeno da su prijavitelji dužni dostaviti ponude dobavljača ili analizu tržišta kao dokaz izdataka predviđenih u projektnoj prijavi.

33. Tvrtka je u 2013. godini potpisala pred-stečajnu nagodbu (postupak pred sudom završen 14.01.14). U 2013. godini je iskazala gubitak na kraju poslovne godine. Da li nas neka od ove dvije točke eliminira za ovaj natječaj?

Sukladno točki 2.4. Uputa za prijavitelje, postupak pred-stečajne nagodbe je kriterij za isključenje. Međutim postupci pred-stečajne nagodbe koji su završili prije prijave na Poziv nisu relevantni za ovaj kriterij.

S obzirom da pozitivno poslovanje nije navedeno kao jedan od uvjeta prihvatljivosti prijavitelja pod točkom 2.1. Uputa za prijavitelje, smatra se da nije potrebno zadovoljiti kriterij pozitivnog poslovanja.

Prijavitelj također mora voditi računa i o točki 2.1. Uputa za prijavitelje: kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje nisu bile u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana podnošenja projektne prijave.

34. Prijavni obrazac A dio - str. 4: Unos pokazatelja Operativnog programa Regionalne konkurentnosti 2007.- 2013. kojima projekt doprinosi je obvezatan. Kod iskazivanja pokazatelja, u padajućoj listi nije jasno koji od navedenih pokazatelja Operativnog programa se odnose na ovaj Poziv, i koje pokazatelje je potrebno unijeti.

Pokazatelji RC.2-001: Potaknuta ulaganja (u potpomognutim MSP-ovima) (EUR) i RC.2-008: Potpomognuti pojedini MSP i klasteri (Broj) se odnose na ovaj Poziv.

35. Prijavni obrazac A dio - str. 4: Kada se "Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja Operativnog programa" potvrdi sa DA, te se unese da se postizanjem navedenog cilja ostvaruju pokazatelj "Pokazatelji RC.2-001: Potaknuta ulaganja (u potpomognutim MSP-ove) (EUR)",  da li se u Ciljnu vrijednosti stavlja vrijednost cijelog projekta ili se stavlja samo vrijednost prihvatljivih troškova?  Također, da li je polazišna vrijednost 0,00 kn?

Polazišna vrijednost je 0,00 EUR.

U Ciljnu vrijednosti se upisuje vrijednost cijelog projekta, dakle prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi.

36. Prijavni obrazac A dio - str. 5: Što se podrazumijeva pod elementom projekta da li je ukupna nabava element projekta ili su pojedinačne nabave isto tako element projekta? Odnosno da li je greška navesti svu nabavu bilo da se radi o hardveru i softveru pod jednom nabavom po aktivnostima (npr. nabava opreme, instaliranje, nabava softvera, instaliranje softvera, nabava edukacije itd.) ili svaku nabavu naznačiti zasebno i raščlaniti po aktivnostima za njenu provedbu?

Da li će se pod elementom projekta u obrascu A dio “ str. 5 navesti ukupna nabava ili pojedinačne nabave kao element projekta proizvoljnog je karaktera.

Pod Elementom projekta navodi se aktivnost važna za ostvarenje ciljeva projekta. Npr. Nabava ICT opreme, ili Provedba javne nabavu. Pod Stavkom troška analiziraju se pojedini troškovi elementa projekta (npr. Stolno računalo, računalni sustav, angažman stručnjaka za javnu nabavu, objava oglasa u javnim glasilima, itd.) 

37. Prijavni obrazac A dio-str. 6: Da li se mora navesti svaki neprihvatljiv trošak projekta (npr. PDV koji se može vratiti)?

Prijavitelju je u interesu da prikaže sve troškove, prihvatljive i neprihvatljive, kako bi prikazao cjelokupan projekt, sve aktivnosti, i inpute prijavitelja provedbi navedenih aktivnosti, te povezao sve aktivnosti projekata s izdacima.

38. Prijavni obrazac A dio-str. 6: Kod tablice prihvatljivih i neprihvatljivih troškova  što znači procijenjeni neto prihod?

Prema Uputama za popunjavanje Prijavnog obrasca A - za projekte koji generiraju prihod (sukladno ĐŚlanku 55. Opće uredbe), potrebno je uvrstiti iznos neto prihoda utvrđenog putem analize financijskog jaza (u okviru Analize troškova i koristi).

Kako se  ova odredba ne odnosi na državne potpore i projekte s ukupnim prihvatljivim troškovima manjim od 1 milijun eura (preračunato u kn po srednjem tečaju HNB-a na dan prijave), ovo polje nije relevantno za projekte koji se prijavljuju na Poziv "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" te se iz tog razloga u polje upisuje "0".

39. Prijavni obrazac A dio-str. 7: U kojoj su korelaciji promidžbene mjere sa str. 7.  i promidžba i vidljivost na str. 5? Da li je promidžba obvezna, da li su ti troškovi prihvatljivi  i da li moraju uvijek biti iskazani, npr. u slučajevima kad je promidžba besplatna?

Sukladno točki 6.6. Uputa za prijavitelje, korisnik će se pridržavati zahtjeva vezanih uz informiranje i vidljivost navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim prilozima. Korisnik je posebno dužan poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da EU sufinancira projekt, te da je projekt koji se provodi odabran u sklopu Operativnog programa "Regionalna konkurentnost 2007. - 2013." sufinanciranog Europskim fondom za regionalni razvoj. Također, sukladno točki 4.2 Uputa za prijavitelje, "izdaci vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno točki 6.6." smatraju se prihvatljivom kategorijom troškova.  U prijavnom obrascu A na str. 7 sažeto se navode vrste medija koje će se koristiti za promidžbene aktivnosti navedene na str. 5 Obrasca A.

40. Prijavni obrazac B. dio, str.7: Kod tablice pokazatelja rezultata (svi pokazatelji, npr. povećani prihod od prodaje ili od izvoza) navedeno je da se iskazuju u periodu od 3 godine nakon završetka provedbe projekta u odnosu na godinu prije podnošenja projektne prijave. Iz teksta nije jasno da li se ti povećani prihodi kao ciljane vrijednosti u odnosu na godinu prije podnošenja projektne prijave 1) iskazuju pojedinačno po godinama; 2) kao prihod zadnje godine trogodišnjeg  perioda; 3) kao prosjek prihoda u trogodišnjem periodu; ili 4) kao zbroj prihoda u trogodišnjem periodu.

Povećani prihodi kao ciljane vrijednosti u odnosu na godinu prije podnošenja projektne prijave iskazuju se kao prihod zadnje godine trogodišnjeg perioda nakon završetka projekta.

41. Prijavni obrazac B. dio, str. 7: Kod izračuna pokazatelja  "povećanje produktivnosti rada" - da li se izračun produktivnosti rada vrši na nivou 1 radnika u godini dana ili na nivou 1 radnika u jednom satu rada?

Sukladno točki 1.3. Produktivnost rada, uputa za prijavitelje “ izračun produktivnosti radi vrši se na principu dodane vrijednosti ostvarene od strane jednog radnika po satu.

42. U Uputama za prijavitelje, u Tablici 1. Pokazatelji učinaka i rezultata, što točno znači: "Amortizacija osnovnih sredstava uključuje amortizaciju onih aktivnosti koje su izravno povezane s provedbom projekta"? Da li to znači da se u obračun amortizacije uzima:

1) amortizacija postojećih osnovnih sredstava u poduzeću i amortizacija aktivnosti vezanih uz predloženi projekt  ili

2) amortizacija isključivo i samo aktivnosti vezanih uz predloženi projekt ?

Sukladno točki 1.3 Uputa za prijavitelje, amortizacija osnovnih sredstava uključuje amortizaciju onih aktivnosti koje su izravno povezane s provedbom projekta, i ako sredstva Europske unije nisu doprinijela kupnji fiksne imovine.

43. Prijavni obrazac B, str. 8: Da li se u ovoj tabeli kao aktivnosti treba navesti i vidljivost i administraciju?

1. Aktivnost

Obrazloženje

Opišite element projekta i način na koji će isti doprinijeti ciljevima projekta.

 

Provedba

Opišite korake potrebne za provođenje elementa projekta uključujući uložena sredstva, nabavu, odgovornosti i vremenski okvir

 2. Aktivnost

U tabeli se ukratko opisuju sve aktivnosti vezane za provedbu projekta, usklađeno s opisom i elementima navedenim u Prijavnom obrascu A dio, te usklađeno s ostalim navodima iz točke 4. Opis projekta, u Prijavnom obrascu B, bili oni prihvatljivi ili neprihvatljivi troškovi.

44. Prijavni obrazac B, str. 9, tabela Indikativni raspored aktivnosti: Da li i  u navedenoj tabeli kao aktivnost treba navesti i vidljivost i administraciju?

U tabeli se prikazuju sve aktivnosti vezane za provedbu projekta, usklađeno s opisom i elementima navedenim u Prijavnom obrascu A dio, te usklađeno s ostalim navedenim pod točkom 4. Opis projekta, u Prijavnom obrascu B, bili oni prihvatljivi ili neprihvatljivi troškovi.

45. Prijavni obrazac B, str. 9, tabela Indikativni raspored aktivnosti: Što treba pisati pod odgovornost?

U tabela "Indikativni raspored aktivnosti" u stupcu "Odgovornost" navodi se osoba ili osobe koje su odgovorne za provođenje navedenih aktivnost (npr. voditelj projekta, stručnjak za nabavu, dobavljač i sl.).

46. Prijavni obrazac B, str. 9, tabela Indikativni raspored aktivnosti: Što znači Godina n?

Godina "n" označava prvu godinu provedbe projekta.

47. Prijavni obrazac B, str. 9, tabela Indikativni raspored aktivnosti: Kako se označuju mjeseci u kojima se provode određene aktivnosti, da li sa "x"?

Prijavitelj može označiti prema vlastitom izboru.

48. Prijavni obrazac B, str. 9, tabela Indikativni raspored aktivnosti: Što treba pisati u stupac n+1

"N+1" predstavlja drugu godinu provedbe projekta. Dakle, ukoliko projekt traje više od jedne godine, prijavitelj podijeli stupac "n+1" na isti način kako je podijeljena godina "n", te označava raspored provedbe projektnih aktivnosti.

49. Prijavni obrazac B, str. 9, tabela Indikativni raspored aktivnosti: Što predstavlja zadnji stupac "¦." I što je potrebno u njemu navesti?

Isti se koristi za eventualne dodatne godine, ovisno o trajanju projekta. S obzirom na maksimalno moguće trajanje projekata koji se prijavljuju na Poziv "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" ovaj stupac se ne upotrebljava kod pripreme prijave.

50. Da li su kod izračuna interne stope rentabilnosti (dinamička ocjena projekta) polazne informacije neto primici iz financijskog elementa "novčani tok"?

Interna stopa rentabilnosti definira se kao kamatna stopa koja neto sadašnju vrijednost ulaganja svodi na nulu.

51. Kod pokazatelja "Smanjenje troškova proizvodnje" “ što se točno podrazumijeva pod troškovima proizvodnje?

Troškovi proizvodnje podrazumijevaju ukupan novčani izdatak potreban za proizvodnju određenog proizvoda ili pružanja usluge

52. Je li poduzeću u 100 % vlasništvu jedinice lokalne samouprave,  koje se financira isključivo iz vlastitih prihoda, iako pruža javnu uslugu, prihvatljivo kao prijavitelj ?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

53. Da li su financijska izvješća obvezna?

Sukladno točki 2.4 Uputa za prijavitelje, potpora se neće odobriti prijaviteljima koji ne mogu pružiti na uvid GFI-Pod, odnosno prijavu poreza na dohodak, koja uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine, za godinu koja prethodi godini podnošenja projektne prijave (za koje je odobreno godišnje financijsko izvješće). Također, sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, cjelovitu projektnu prijavu čine:

o GFI-Pod odnosno DOH za obrtnike, koji uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine / rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak i popis dugotrajne imovine za godinu koja prethodi podnošenju prijave (zadnje odobreno računovodstveno razdoblje);

o Obrazac R-Sm, stranica A (za sve mjesece 2013. godine) i Obrazac JOPPD za prosinac 2013. godine ukoliko se projektna prijava podnosi u 2014. godini, odnosno Obrazac JOPPD (za cijelu godinu zadnjeg odobrenog računovodstvenog razdoblja).

54. Da li  za OPG vrijede ista pravila kao i za ostale, tj. jesu li obiteljska poljoprivredna  gospodarstva prihvatljivi prijavitelji?

Sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003., koja u ĐŚlanku 1. definira poduzeće kao svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik.

Također, sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, među dokumentima potrebnim za  cjelovitu projektnu prijavu navedeno je "Izvadak iz sudskog registra ili Obrtnog registra ili Rješenje o upisu u upisnik OPG-a, uključujući sve promjene".

55. Prilog 6, "Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi", točka 3. stavak 1. -  pojam "ukupna procijenjena vrijednosti predmeta nabave". Odnosi li se "predmet nabave" na ukupnu nabavu na projektu, ili na isporuku jednog dobavljača? Konkretno, ako se projekt sastoji od dvije ponude  različitih dobavljača od po 120.000,00 kn, smije li se svaka realizirati izravnom dodjelom, kako je navedeno u točki 3?

Sukladno Prilogu 6 "Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZNJ", naručitelji mogu koristiti izravnu dodjelu ugovora na temelju jedne ponude u slučaju da ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave ne prelazi 150.000,00 kuna. Navedeno se odnosi na pojedinačne nabave  (procedura jedne nabave može sadržavati više stavaka, gdje u tom smislu iste zbrojeno čine ukupni predmet nabave). Javna nabava se provodi prema predmetu nabave te se, u skladu s provedenom analizom tržišta, može provoditi i na razini jedne ili više proračunskih stavaka ugovora o bespovratnim sredstvima. Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa, kao procijenjena vrijednost nabave uzima se ukupna procijenjena vrijednost svih grupa predmeta nabave.

Naručitelj ne smije dijeliti vrijednosti radova ili određene količine robe i/ili usluga s namjerom izbjegavanja primjene pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

Također, vidi odgovore na pitanja 16-19.

56. Molimo vas za objašnjenje značenja točke 2.4. da se potpora neće odobriti prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (tj. Uredbom (EU) br. 1379/2013), odnosno koji članak spomenute Uredbe definira koji su pravni subjekti regulirani po navedenoj Uredbi ?

Sukladno ĐŚlanku 1 Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013, o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti, Uredba se ne primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000. Uredba (EU) br. 1379/2013 stavlja izvan snage Uredbu 104/2000 te navodi da se upućivanja na Uredbu br. 104/2000 stavljenu izvan snage smatraju upućivanjima na Uredbu br. 1379/2013.

Dakle, za potrebe definiranja sektora ribarstva i akvakulture relevantan je Prilog 1 Uredbe (EU) br. 1379/2013, Proizvodi ribarstva i akvakulture obuhvaćeni ZUT-om.

57. Naše poduzeće je u sudskom registru upisano za cijeli niz djelatnosti dok je prema razvrstavanju glavna djelatnost 10.20 Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki. Kako se naše poduzeće bavi i proizvodnjom smrznutog povrća i njoka, te pružanjem skladišne logistike i distribucije smrznute hrane zanima nas možemo li sudjelovati sa svojom prijavom na natječaju ?

Sukladno točki 2.4 Uputa za prijavitelje, Potpore se neće odobriti prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013.

58. Da li je prihvatljiv projekt koji uključuje ulaganje IT opreme u proizvodne procese višeg stupnja prerade ribe i lignje, konkretno priprema istih u gotova i pred-gotova jela (čišćena, panirana i sl.)?

Sukladno točki 2.4 Uputa za prijavitelje, Potpore se neće odobriti prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013.

59. Da li je privatna medicinska ustanova prihvatljiv prijavitelj u natječaju?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Sukladno članku 1. Preporuke "poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik.

60. Može li prijavitelj biti malo poduzeće (d.o.o.) koje je registrirano i obavlja svoju djelatnost kao oftalmološka poliklinika ?

Sukladno točki 2.1 Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzeća.

Ograničenja prihvatljivosti sektora navedena su pod točkom 2.4. Uputa za prijavitelje, a sukladno Uredbi Komisije (EU) broj 1407/2013, gdje je navedeno da se potpora se neće odobriti:

·         prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1379/2013;

·         prijaviteljima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

·         prijaviteljima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

o   ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;

o   ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače.

61. Da li i Tvrtka kćer Prijavitelja smije koristiti ICT tehnologiju nabavljenu provedbom projekta s obzirom da su djelatnosti Prijavitelja i njegove Tvrtke kćeri usko povezane?

Sukladno točki 1.3.2 puta za prijavitelje, prijavitelj se smatra pojedinačnim poduzećem koje se prijavilo za potporu, isključujući partnerska i povezana poduzeća. Stoga, sredstva se odobravaju isključivo Prijavitelju sa kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kao nositelju Projekta i korisniku sredstava.

Sukladno točki 2.2. Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju djelovati samostalno. Prijave koje sadrže partnere na projektu biti će odbačene.

Nadalje, sukladno članku 4.1. nematerijalna imovina se mora koristiti isključivo u poduzeću prijavitelja koji prima potporu.

62. Kako se klasificiraju društva za upravljanje investicijskim fondovima odnosno da li ona spadaju u mala/srednja poduzeća prema preporuci EU 2003/361/EC?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

63. Je li prihvatljivo financirati uvođenje IKT rješenja u matičnu tvrtku koja je registrirana u Zagrebu te u njene povezane tvrtke koje su registrirane u susjednim državama npr. U Bosni i Hercegovini?

Sukladno članku 2.4. Uputa za prijavitelje, prijaviteljima koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj neće se odobriti Potpora.

Također, sukladno točki 3.1 Uputa za prijavitelje, prihvatljive aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

64. Potencijalni prijavitelj na ovaj natječaj ima hotel, putničku agenciju i kamionski prijevoz. Ima izdvojeni ured u Osijeku koji bi htio povezati putem Interneta sa centralom u Orahovici jer sada gube vrijeme na prepisivanje računa izdanih u Osijeku u centralni sustav u Orahovici radi knjiženja. Osim toga u jedinstveni Informacijski sustav stavili bi i kasu u restoranu hotela koja bi automatski vodila zalihe te bi odvojili da se narudžbe hrane ispisuju na pisač u kuhinji a narudžbe pića na pisač na šanku. Također, žele u svim hotelskim sobama omogućiti pristup Internetu. Još bi se uložilo u rekonstrukciju hotelske mreže, nabavku novog servera sa svim pratećim programima potrebnim za rad. Pitanje je da li su ove aktivnosti i troškovi dozvoljeni ?

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti. Na prijavitelju je odluka o odabiru i sadržaju projektnih aktivnosti koje će sačinjavati cjelokupni projekt. Pri tome, potrebno je voditi računa da su prihvatljive aktivnosti u skladu s točkom 3.2 Uputa za prijavitelje, te da sukladno točki 4.1, svi izdaci, kako bi bili prihvatljivi, moraju biti potrebni za funkcioniranje uvedenog/ih sustava računalne opreme i softverskih rješenja, te moraju voditi do ispunjenja ciljeva Poziva: poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela u mikro, mala i srednja poduzeća i povećanje razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća putem informatizacije poslovnih procesa.

65. Je li prihvatljiva aktivnost ukoliko tvrtka želi razviti novu platformu kojom će unaprijediti i proširiti svoje poslovanje, dakle nije riječ o postojećim, već novim poslovnim procesima ?

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti.

Prijavitelj mora voditi račun o ciljevima poziva, kako su opisanu u točki 1.2 Uputa za prijavitelje.

Sukladno točki 3.1 Uputa za prijavitelje,  projekt se mora sastojati od prihvatljivih aktivnosti (na način utvrđen u točki 3.2), s tim da nabava usluge razvoja i/ili uvođenja e-poslovnih rješenja i nabava opreme te osposobljavanje zaposlenika mora biti u skladu s Postupcima javne nabave za subjekte koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi (Prilog 6).

66. Kako tretirate vremenski ograničene licence? Postoje sustavi licenciranja koji se vežu uz godišnje naknade za licencu.

Prijavitelj je odgovoran da sve nabavljene licence budu u skladu s točkom 4.1 Uputa za prijavitelje, gdje je navedeno da izdaci projekta moraju se koristiti isključivo u poduzeću prijavitelja koji prima potporu, moraju se smatrati imovinom koja se može amortizirati i mora biti uključena u imovinu poduzeća prijavitelja tijekom barem tri godine od završetka projekta.

67. Obzirom da se u Prijavnom obrascu B. dio traži projekcija prihoda i rashoda prijavitelja za najmanje tri godine nakon završetka projekta, da li je izdatak za trogodišnju licencu (tri naknade za godišnju licencu) prihvatljivi izdatak te kada bi izradili projekciju prihoda i rashoda za pet godina nakon završetka projekta da li bi izdatak za petogodišnju licencu bio prihvatljiv izdatak?

Sukladno točki 1.5 Uputa za prijavitelje Razdoblje provedbe projekta započinje danom početka projektne aktivnosti povezane s provedbom elemenata projekta i završava danom zaključenja svih projektnih aktivnosti povezanih s provedbom elemenata projekta.

Sukladno članku 11. Općih uvjeta Ugovora, projekt mora biti završen, odnosno Projektni rezultati moraju biti isporučeni, a prihvatljivi troškovi ostvareni do kraja naznačenog razdoblja provedbe. Stoga, je vremenski period izdataka je ograničen na vrijeme trajanja Projekta.

Potrebno je uzeti u obzir da licence čije vrijeme trajanje proteže nakon završetka provedbenog razdoblja nisu neprihvatljive ukoliko udovoljavaju uvjete točke 4.1 Uputa za prijavitelje.

Sukladno točki 2.5. Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju osigurati trajnost svog projekta tj. tijekom razdoblja od tri godine od završetka projekta moraju osigurati:

-          održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta;

-          održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osigurala realizacija ciljanih pokazatelja utvrđenih u točki 1.3. Pokazatelji, i u njihovim projektnim prijavama.

-          da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka proizvodne aktivnosti

Stoga, na prijavitelju je odgovornost za nabavu licenci nakon završetka provedbe kako bi se osigurala trajnost i održivost projekta.

Vidi odgovore na pitanja 66.

68. U Uputama za prijavitelje, točka 2.4, stoji da se potpora neće odobriti za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama. Molimo pojašnjenje za koje se to djelatnosti potpora neće odobriti ?

Sukladno točki 2.4 Uputa za prijavitelje, potpora se neće odobriti za sve direktne i tekuće troškove povezane s izvozom.

69. Molimo Vas za pojašnjenje diskrepancije unutar natječaja unutar Upute za prijavitelje, točnije:

točke, 2.4 KRITERIJI ZA ISKLJUĐŚENJE, Upute za prijavitelje, koja kaže da se potpora se neće odobriti:

˘ za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

˘ za potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih;

te pokazatelja uspješne implementacije projekta, točnije:

Točke, 1.3 POKAZATELJI, Tablica 1. Pokazatelji učinaka i rezultata, Upute za prijavitelje, koja kaže:

 Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, potrebno je opisati sljedeće pokazatelje učinaka i rezultata te njihove konkretne vrijednosti navesti u obrascu projektne prijave:

-          Povećani prihodi od izvoza

Izvoz poduzeća “ vrijednost proizvodnje/ pruženih usluga prijavitelja, koje je poduzeće izvezlo u inozemstvo (uključujući proizvodnju za izvoz u zemlje EU, ali ne uključujući ponovni izvoz, tranzit, itd.). Potrebno je izračunati promjenu u prihodima od izvoza u periodu od 3 godine nakon završetka provedbe projekta u odnosu na prihode od izvoza ostvarene u godini prije podnošenja projektne prijave (prema odobrenom godišnjem financijskom izvještaju).

Vidjeti odgovor 68.

Riječ je o tome da se financira proizvodnja, odnosno uvođenje procesa u proizvodnju, a  ne izvoz direktno.

70. Naša tvrtka je u postupku implementiranja novog poslovnog operativnog sustava zajedno sa zamjenom hardvera, odnosno novih kompjutera i servera koji mogu podržati gore navedeni operativni sustav. Uvođenje novog operativnog sistema počelo je u 2013. godini, a za završetak se predviđa 30.09.2014. godine. Zanima nas da li se naša tvrtka može prijaviti na "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" pošto smo već započeli sa implementacijom?

Sukladno točki 3.1 Uputa za prijavitelje, jedan od uvjeta prihvatljivosti projekata je da je provedba projektnih aktivnosti počela nakon 31. prosinca 2013. godine.

Također, sukladno točki 4.1 Uputa za prijavitelje, izdaci projekta moraju nastati za vrijeme trajanja provedbe projekta, najranije 01. siječnja 2014. godine i najkasnije 31. srpnja 2016. godine.

71. Smatra li se prihvatljivom tvrtka koja  je izašla iz pred-stečajne nagodbe, ima reguliran porezni dug, odnosno porezni dug je reguliran kroz obročnu otplatu u narednom razdoblju? Dospjelog (tekućeg i po reprogramiranom) duga tvrtka nema.

Sukladno točki 2.4. Uputa za prijavitelje, postupak pred-stečajne nagodbe je kriterij za isključenje. Međutim postupci pred-stečajne nagodbe koji su završili prije prijave na Poziv nisu relevantni za ovaj kriterij.

Sukladno točki 2.4 Uputa za prijavitelje, potpora se neće odobriti prijaviteljima koji nisu ispunili obveze vezane uz plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama.

72. Zanima me da li se naše poduzeće (Gradski prijevoz putnika grada "x" sa oko 350 zaposlenih) može prijaviti na ovaj natječaj s ciljem modernizacije softvera i opreme koji se koriste za naplatu karata u vozilima. Riječ je o informatičkom sustav s čijom modernizacijom dobivamo točnije, olakšano i ubrzano svakodnevno poslovanje. Procijenjena vrijednost modernizacije postojeće opreme (koja se više ne proizvodi) je oko pet milijuna kuna ?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

73. Da li je kroz natječaj "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" moguće ostvariti potporu za kupovinu softvera koji nije tailor made, odnosno koji nije direktno napravljen za korisnika? Naime, korisnik bi htio nabaviti softver iz Velike Britanije, i koji je već neko vrijeme prisutan na tržištu.

Sukladno točki 4.1 Uputa za prijavitelje, u kategoriju izdataka koji se smatraju prihvatljivima su uključeni izdaci za standardni (out-of-box) softver i izrada softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika). 

74. Mi smo tvrtka koja se bavi distribucijom analitičke opreme pa nas zanima da li možemo aplicirati za računala i programe za izradu ponuda/računa, kupnju demo opreme od proizvođača koja bi bila naše vlasništvo, a služila bi za prezentaciju kupcima u svrhu poboljšanja prodaje i poslovanja, proizvođači često organiziraju treninge za rad na instrumentima koje prodajemo i troškove treninga snosimo sami pa da li i to možemo uključiti ?

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti.

Prijavitelj mora voditi račun o ciljevima poziva, kako su opisanu u točki 1.2 Uputa za prijavitelje.

Sukladno točki 3.1 Uputa za prijavitelje,  projekt se mora sastojati od prihvatljivih aktivnosti (na način utvrđen u točki 3.2).

Sukladno točki 4.2 Uputa za prijavitelje, svi izdaci kako bi bili prihvatljivi, moraju biti potrebni za funkcioniranje uvedenog/ih sustava računalne opreme i softverskih rješenja, te moraju voditi do ispunjenja ciljeva Poziva: poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela u mikro, mala i srednja poduzeća i povećanje razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća putem informatizacije poslovnih procesa.

75. U javnom pozivu je navedeno da je potrebno dostaviti Potvrdu porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana od datuma predaje projektne prijave. Gleda li se samo dug prijavitelja ili je potrebno dokazati i nepostojanje duga i partnerskih/povezanih poduzeća?

Sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, u napomeni je navedeno da dokumenti za provjeru prihvatljivosti odnose se isključivo na prijavitelja (pojedinačno poduzeće), a ne na sva povezana poduzeća koji se smatraju se jednim poduzetnikom.

Dakle, potvrde porezne uprave nisu potrebne za partnerska ili povezana poduzeća.

76. Ako je pojedinačni vlasnik prijavitelja (u suvlasništvu ispod 25% u poduzeću prijavitelju) istovremeno 100% vlasnik tvrtke koja ima porezni dug, utječe li ta činjenica na administrativnu prihvatljivost samog prijavitelja?

Sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, u napomeni je navedeno da dokumenti za provjeru prihvatljivosti odnose se isključivo na prijavitelja (pojedinačno poduzeće), a ne na sva povezana poduzeća koji se smatraju se jednim poduzetnikom.

Dakle, kod utvrđivanja nepostajanja poreznih obveza, sukladno točki 2.4 uputa za prijavitelje, isključivo se provjeravaju porezne obveze prijavitelja (pojedinačno poduzeće).

77. Pošto je velika većina informatičkih sustava, softvera i hardvera proizvedena u zemljama koje nisu članice EU, da li oprema za ovaj natječaj može biti proizvedena izvan EU, ali kupljena u Europskoj uniji?

Ne postoji uvjet vezan za porijeklo robe ili usluge koju Korisnici nabavljaju kroz Poziv "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa".

78. Građevinska smo firma koja se bavi izradom projekata na području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Prilikom izrade projektne dokumentacije služimo se specijaliziranim programskim paketima koji nam omogućuju kvalitetniji pristup u izradi dokumentacije za naručitelje (Hrvatske vode, lokalna komunalna poduzeća). Budući da je naš fokus djelovanja i zaštita od štetnog djelovanja voda, za izradu projektnih rješenja trebamo nabaviti dodatne specijalizirane softvere od Danskog hidrauličkog instituta (MIKE). Da li nabavljanje specijaliziranog softver (MIKE) koji se koristi za izradu projekata zaštite od štetnog djelovanja voda (spada pod građevinsku djelatnost-projektiranje), spada pod prihvatljive aktivnosti odnosno izdatke koje natječaj obuhvaća?

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti.

Sukladno točki 3.2 Uputa za prijavitelje, prihvatljivi projekti su investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

-   Analiza postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa, kako internih (kao što je informatizacija skladišta), tako i onih procesa koji se protežu izvan granica poduzeća (kao što su upravljanje lancem opskrbe i upravljanje odnosima s kupcima);

-       Nabava, razvoj i provedba IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa;

-       Uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese;

-       Uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća;

-       Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima;

-       Iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje i e-trgovina.

Sukladno točki 4.2 Uputa za prijavitelje, svi izdaci kako bi bili prihvatljivi, moraju biti potrebni za funkcioniranje uvedenog/ih sustava računalne opreme i softverskih rješenja, te moraju voditi do ispunjenja ciljeva Poziva: poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela u mikro, mala i srednja poduzeća i povećanje razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća putem informatizacije poslovnih procesa.

Napominjemo da se kod podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe projekata, korisnici moraju pridržavati postupka nabave utvrđenog u Prilogu 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN.

79. Koja poduzeća prema NKD se mogu prijaviti, odnosno koji sektori su neprihvatljivi?

Ograničenja prihvatljivosti sektora navedena su pod točkom 2.4. Uputa za prijavitelje, a sukladno Uredbi Komisije (EU) broj 1407/2013, gdje je navedeno da se potpora  neće odobriti:

     ·   prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1379/2013;

     ·   prijaviteljima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

    ·  prijaviteljima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

o   ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;

o   ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače.

80. Naš projekt imao bi za cilj poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije u kamionima (ukupno 22 kamiona za prijevoz drvnog sortimenta u tuzemstvu i inozemstvu). Projekt se sastoji od: Kupnje i ugradnje sustava za praćenje kamiona (na kojoj su relaciji, kolika im je potrošnja goriva), te od kupnje i ugradnje navigacijskih sustava u iste kamione. Navedenim ulaganjem će se smanjiti troškovi obrta, povećat će se efikasnost rada djelatnika, te će rezultat ovog projekta biti novo zapošljavanje dva administrativna djelatnika, doći će do povećanja prihoda te dobiti na kraju poslovne godine. Da li je navedeno ulaganje prihvatljivo?

U sklopu projekta investirali bi u kupnju dva stolna računala te jedno prijenosno računalo pomoću kojih će se pratiti relacije na kojima se kamioni nalaze, a na navedenim računalima radili bi novozaposleni djelatnici, dok će prijenosno računalo koristiti voditelj transportne službe te također nadzirati kretnje kamiona. Da li su u ovom slučaju stolna računala i prijenosno računalo prihvatljivo ulaganje? S obzirom na prethodno navedeno, povećao bi se broj računala u obrtu, te s obzirom na uređaje praćenja kamiona obrtu će biti neophodan server zbog povećanja baze podataka. Da li je navedeno ulaganje prihvatljivo?

Sukladno članku 1.4.2 Uputa za prijavitelje Ukupan iznos potpore male vrijednosti (de minimis) koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti. Sukladno točki 3.2 Uputa za prijavitelje, prihvatljivi projekti su investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

-   Analiza postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa, kako internih (kao što je informatizacija skladišta), tako i onih procesa koji se protežu izvan granica poduzeća (kao što su upravljanje lancem opskrbe i upravljanje odnosima s kupcima);

-        Nabava, razvoj i provedba IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa;

-        Uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese;

-        Uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća;

-        Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima;

-        Iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje i e-trgovina.

81. Naša tvrtka kreće u projekt Reciklažno dvorište građevinskog materijala, građevinska dozvola će biti završena do 15.04.2014. Budući da u poslovnom procesu dolazi do vaganja materija i kod ulaza i kod izlaza, zanima me možemo li sudjelovati na natječaju sa implementacijom kolne vage koja je softverski povezana sa financijama? Dakle za ovaj proces je potreban i hardver i softver.

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti.

Prijavitelj mora voditi račun o ciljevima poziva, kako su opisanu u točki 1.2 Uputa za prijavitelje.

Sukladno točki 3.1 Uputa za prijavitelje,  projekt se mora sastojati od prihvatljivih aktivnosti (na način utvrđen u točki 3.2).

82. Da li se možemo prijaviti sa projektom vezanim na izradu web-shopa na natječaj "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa", odnosno da li bi isti bio prihvatljiv?

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti.

Prijavitelj mora voditi račun o ciljevima poziva, kako su opisanu u točki 1.2 Uputa za prijavitelje.

Sukladno točki 3.1 Uputa za prijavitelje,  projekt se mora sastojati od prihvatljivih aktivnosti (na način utvrđen u točki 3.2).

83. Prizna li se u sklopu projekta kao prihvatljiv trošak edukacija koja se provodi izvan prihvatljivog područja sukladno točki 3.1. Uputa za prijavitelje? Edukacija je usko vezana uz provedbu projektnih aktivnosti i ne može se provoditi u RH budući da je pružatelj usluge strana tvrtka koja seminare održava u svojim prostorima te na prostoru Republike Hrvatske ne postoji tvrtka koja bi osigurala edukaciju te vrste.

Sukladno točki 3.1 Uputa za upravitelje, prihvatljive aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske, s iznimkom provođenja dijela aktivnosti temeljenih na poslovnim putovanjima u inozemstvo koja se izravno odnose na aktivnosti utvrđene u projektu.

84. Da li proširenje i nadogradnja postojećih sustava kao npr. CRM-a i ERP-a spada u prihvatljive aktivnosti? 

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti.

Također, Prijavitelj mora  voditi računa o ispunjavanju ciljeva Poziva: poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela u mikro, mala i srednja poduzeća i povećanje razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća putem informatizacije poslovnih procesa.

85. Da li se dva nezavisna poslovna subjekta  (jednom je glavna djelatnost proizvodnja, a drugome prodaja i nemaju nikakve poveznice osim istog vlasnika u 100 % privatnom vlasništvu i adrese poslovanja) smatraju povezanim iz razloga što oba imaju istog vlasnika? Svako poduzeće posluje zasebno i nemaju jedan u drugome nikakvih vlasničkih udjela.

Sukladno ĐŚlanku 3 Preporuke Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. poduzeća koja jednu od navedenih povezanosti ostvaruju kroz fizičku osobu ili grupu fizičkih osoba koje zajedno djeluju, također su povezana poduzeća ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima.

86. Tvrtka XY d.o.o. je registrirana u Hrvatskoj i sama se može kvalificirati kao malo poduzeće (npr. 40 zaposlenih i 10 mil. kn prihoda) u 100% vlasništvu strane tvrtke koja je kvalificirana kao velika tvrtka (više od 1.000 zaposlenih). Da li je tvrtka XY d.o.o. prihvatljivi prijavitelj u ovome Javnom pozivu?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeća  sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Podacima poduzeća potrebno je pribrojiti podatke i za povezana poduzeća sukladno metodologiji opisanoj u  Prilogu 2. Kontrolna lista za male i srednje poduzetnike u Obrascu 4. Skupna izjava.

87. Tvrtka smo u 100% vlasništvu RH ali smo financijski neovisni, možemo li se svrstati u kategoriju poduzeća po MSP "srednje" jer brojimo manje od 250 zaposlenih i godišnji promet je manji od 50 milijuna ‚¬?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeća  sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Vidi odgovor na pitanje 52.

88. Mi smo mala firma, u kojoj jedan od suvlasnika ima 51% vlasništva, a također u svom vlasništvu posjeduje i jednu veliku firmu. Međutim u društvenom ugovoru definirano je da nema pravo odluka već se odluke isključivo donose dvotrećinskom većinom svih suvlasnika. Da li kao takva firma imamo pravo tražiti potporu u natječaju Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa ?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeća  sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Podacima poduzeća potrebno je pribrojiti podatke i za povezana poduzeća sukladno metodologiji opisanoj u  Prilogu 2. Kontrolna lista za male i srednje poduzetnike u Obrascu 4. Skupna izjava.

89. Molimo Vas pojašnjenje kategorije srednjih poduzeća. Ako društvo ima više od 250 zaposlenih, ali mu godišnji promet/bilanca  ne premašuje 50 mil. EUR, u kojoj je onda kategoriji?

Sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih.

90. Na stranici 13/18 Obrasca 4. Skupne izjave traže se podaci za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Što se smatra zadnjim odobrenim računovodstvenim razdobljem

Zadnje odobreno računovodstveno razdoblje je razdoblje za koje je trgovačkog društvo dužno podnijeti financijski izvještaj prema državi “ GFI POD, za prijave koje se podnose u 2014. godini je razdoblje od 01.01.2013 do 31.12.2013.

91. Sukladno danoj definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća, da li se privatne ustanove (poliklinike) koje obavljaju gospodarsku djelatnost te su obveznici poreza na dobit mogu prijaviti na ovaj natječaj?

U zakonu o Ustanovama u članku 1. stoji da ukoliko ustanova obavlja djelatnost za koju je registrirana radi stjecanja dobiti, na nju se primjenjuju propisi o trgovačkim društvima.

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. A sukladno članku 1. Preporuke poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. Dakle subjekt koji obavlja neku gospodarsku djelatnost trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi smatra se da se bavi gospodarskom djelatnošću.

Ako je riječ o neprofitnoj ustanovi, odnosno ustanovi koja ne smije obavljati djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, kao i one djelatnosti kojima stječe prihod, ali ne radi stjecanja dobiti za svoje članove ili druge fizičke, odnosno pravne osobe, smatra se da nije riječ o subjektu koji se bavi gospodarskom djelatnošću.

92. Molim Vas za informaciju da li su odvjetnička društva registrirana kao d.o.o. prihvatljivi prijavitelji?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Ograničenja prihvatljivosti sektora navedena su pod točkom 2.4. Uputa za prijavitelje, a sukladno Uredbi Komisije (EU) broj 1407/2013, gdje je navedeno da se potpora  neće odobriti:

     ·   prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1379/2013;

     ·   prijaviteljima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

    ·  prijaviteljima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

o   ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;

o  ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače.Prijavitelji moraju zadovoljiti uvjete iz točke 2.1. i 2.4. Uputa za prijavitelje.

93. Da li se eventualno isplaćena potpora po programu Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa tretira potporom male vrijednosti samo društvu koje aplicira ili se gledaju sva povezana društva društvu koje aplicira ?

Npr. ako su A, B i C povezana društva, od kojih A i B imaju potrebu investirati u novi SW i HW koji će društvo A stajati cca 120.000,00 EUR, a društvo B cca 120.000,00 EUR, i unatrag 3 fiskalne godine nisu primili niti jednu potporu male vrijednosti, a društvo C nema potrebu investirati u SW i HW, ali je unatrag 3 fiskalne godine primilo potpore male vrijednosti u iznosu 100.000,00 EUR, što to znači za eventualna ograničenja najviše razine intenziteta potpore za A i B ? Da li to znači da  A i B ukupno na raspolaganju imaju ostatak od 100.000,00 EUR (tj. u idealnom scenariju to znači da A može povući 50.000,00 EUR i B drugih 50.000,00 EUR) ili to znači da A u idealnoj situaciji može samostalno povući 100.000,00 EUR (750.000,00 KN) i B može samostalno povući drugih 100.000,00 EUR (750.000,00 KN) ?

Sukladno točki 1.3.1 Uputa za prijavitelje za potrebe utvrđivanja ukupnog iznosa de minimis potpora koje je prijavitelj primio primjenjuje se Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013, o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Sukladno Uredbi, sva povezana poduzeća u istoj državi članici smatraju se jednim poduzetnikom u slučajevima navedenim u ĐŚlanku 2 Uredbe:

Pojmom "jedan poduzetnik" obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

(d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Stoga, kod utvrđivanja ukupnog iznosa primljenih potpora male vrijednosti (de minimis potpore), odnosno najvišeg iznosa potpore koji se može dodijeliti prijavitelju, zbrajaju se sve potpore male vrijednosti koje su dodijeljene jednom poduzetniku.

94. Fizička osoba je vlasnik tvrtke A i tvrtke B u iznosu 50%, pri čemu je tvrtka A veliko poduzeće, a tvrtka B je malo (30 zaposlenih). Tvrtka B bi se javila na navedeni natječaj, te je pitanje da li se u tom slučaju gleda povezanost između tvrtke A i B koje su "povezane" samo preko fizičke osobe, odnosno tvrtka A nema udjela u tvrtci B i obratno?

Vidjeti odgovor na pitanje br. 85.

95. Da li bi prihvatljivi prijavitelj mogla biti jedna tvrtka koja je unutar grupacije? Dakle ako gledamo samo tu tvrtku ona ima manje od 100 zaposlenih ali unutar grupacije premašuje taj broj.

Vidjeti odgovor na pitanje br. 86.

96. Da li se na natječaj mogu prijaviti i tvrtke registrirane u RH kojima je porijeklo kapitala “ 100% strani kapital?

Sukladno točki 2.1 Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Podacima poduzeća potrebno je pribrojiti podatke i za povezana poduzeća sukladno metodologiji opisanoj u  Prilogu 2. Kontrolna lista za male i srednje poduzetnike u Obrascu 4. Skupna izjava.

97. Po kojem tečaju preračunavamo Potpore male vrijednosti u EUR-e? Naime, ograničenje je 200.000 eura u tri godine, potpore su isplaćivane u kunama, a tečaj se mijenjao.

Ranije dodijeljene Potpore male vrijednosti, obračunavaju se po službenom deviznom tečaju InforEuro u mjesecu zaključenja ugovora, tj. prema tečaju mjeseca u godini u kojoj je ugovor potpisan. Službeni devizni tečaj nalazi se na stranici: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

98.Da li je neophodno dodatno zapošljavanje voditelja projekta?

Da li će prijavitelj koristiti usluge vanjskog stručnjaka za vođenje projekta proizvoljnog je karaktera. Sukladno točki 4.2 Uputa za prijavitelje izdaci za vanjskog stručnjaka za vođenje projekta smatraju se prihvatljivima, do najviše 5 % iznosa potpore.

99. Mogu li se kao opći cilj projekta navesti ciljevi poziva navedeni na str. 6 Upute za prijavitelje. Ako ne što navesti?

Ciljeve Projekta određuje sam Prijavitelj prema poslovnim potrebama poduzeća, a isti bi trebali biti usklađeni sa Operativnim programom i Pozivom na dostavu projektnih prijava, sukladno točki 1. Uputa za prijavitelje.

100. Mogu li tvrtke kćeri koristiti hardver ili softver za koji bi se tražila sredstva ovim natječajem?

Sukladno točki 4.1. Uputa za prijavitelje, nematerijalna imovina se mora koristiti isključivo u poduzeću prijavitelja koji prima potporu.

Sukladno točki 6.5.2. Uputa za upravitelje, ako nije drugačije navedeno u Posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, oprema, robe i rezultati projekta mogu se prenijeti na treće strane pod uvjetom da:

-          se svrha projekta nije mijenjala barem 3 godine od dovršetka provedbe projekta;

-          su MINPO i SAFU u potpunosti obaviješteni o tome u pisanom obliku te su u slučaju prijenosa na treće strane dali svoj prethodni pristanak.

Ova ograničenja primjenjivat će se barem tri (3) godine nakon dovršetka projekta.

101. Da li je dovoljno predati završni račun (GFI-POD) u Poreznu upravu pa onda tražiti te podatke od FINE ili je potrebno predati završni račun i u Poreznu upravu i u FINU (u svrhu javne objave) pa tek onda  to sve popuniti i tražiti Bon-Plus ?

Sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, cjelovitu projektnu prijavu čine (među ostalim):

·         GFI-Pod odnosno DOH za obrtnike, koji uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine / rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak i popis dugotrajne imovine za godinu koja prethodi podnošenju prijave (zadnje odobreno računovodstveno razdoblje);

·         Bon Plus za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

102. Je li uz prijavu potrebno priložiti potvrde o nekažnjavanju?

U Uputama za prijavitelje nije navedeno da su prijavitelji dužni dostaviti potvrde o nekažnjavanju.

103. Je li uz prijavu potrebno priložiti i potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga za sve pojedinačne vlasnike?

Sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starije od 30 dana od datuma predaje projektne prijave.

Također je navedeno da se dokumenti za provjeru prihvatljivosti odnose isključivo na prijavitelja (pojedinačno poduzeće), a ne na sva povezana poduzeća koja se smatraju jednim poduzetnikom.

104. Može li suvlasnik poduzeća koje prijavljuje projekt (suvlasnik 50%) biti voditelj projekta na način da se priznaju troškovi (5%) njegovog angažmana, ako istovremeno taj suvlasnik nije zaposlen u poduzeću čiji je suvlasnik i koje prijavljuje projekt, no naveden je u izvatku iz sudskog registra tog poduzeća kao osnivač, član uprave, likvidator i direktor?

Sukladno točki 4.2. Uputa za prijavitelje, izdaci za vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, do najviše 5% iznosa potpore su prihvatljivi izdaci.

Također sukladno ĐŚlanku 2. Priloga 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN, provedene nabave moraju biti u skladu s načelom izbjegavanja sukoba interesa (osiguravajući da se izbjegavaju situacije u kojima nepristrano i objektivno izvršavanje zadataka od bilo koje od strana uključenih u postupke javne nabave navedene u ovom prilogu bude ugroženo zbog razloga koji uključuju obiteljske odnose, emotivni život, političke ili nacionalne afinitete , gospodarski interes ili bilo koji drugi zajednički interes s korisnikom).

105. Da li se kao povezane osobe smatraju dvije pravne osobe koje imaju istog vlasnika - fizičku osobu, bave se istom djelatnošću, ali nisu ni na koji drugi način povezane, a posebice se ne smatraju povezanim osobama u smislu Zakona o trgovačkim društvima?

Za potrebe određivanja veličine poduzetnika, a sukladno ĐŚlanku 3 Preporuke Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. poduzeća koja jednu od navedenih povezanosti ostvaruju kroz fizičku osobu ili grupu fizičkih osoba koje zajedno djeluju, također su povezana poduzeća ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima.

106. Kako u proračunu  uključiti osobu informatičara (zaposlenika tvrtke prijavitelja) koji bi  tijekom projekta cijelo  radno vrijeme radio na  izradi novog softverskog rješenja koje se planira izraditi  tijekom ovog projekta? Da li je to dopušteni trošak te da li je on dužan za svaki radni dan izrađivati Time Sheet?

Sukladno točki 4.3 Uputa za prijavitelje, izdaci vezani za plaće zaposlenicima smatraju se neprihvatljivima.

U prijavnom obrascu A dio. Moguće je navesti sve neprihvatljive troškove koji su nužni za provedbu prijavljenog projekta.

107. Možemo li dostaviti ovjerenu kopiju potvrde poreza (ovjerenu kod javnog bilježnika s datumom 19.03.2014.) jer je original dostavljen za potrebe poduzetničkog impulsa?

Sukladno točki 7.1 uputa za prijavitelje, među dokumentima potrebnim za  cjelovitu projektnu prijavu navedeno je "potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 dana od datuma predaje projektne prijave."

108. Ako prijavitelj nema podatke koje može unijeti u tablice u obrascima Skupna izjava i Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (primjerice, ako nije bio korisnik potpora male vrijednosti), treba li te tablice ostaviti prazne ili prekrižiti/ispuniti polje crticom ili slično ?

Ako prijavitelj nema povezana društva i/ili nije bio korisnik potpora male vrijednosti, tablice u Obrascu 4. Skupna izjava i Obrascu 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti koje traže navedene podatke može ostaviti prazne ili prekrižiti polje crticom.

109. Kako je potrebno numerirati projektnu prijavu?

U Uputama za prijavitelje nije navedeno da su prijavitelji dužni numerirati projektnu prijavu.

110. Molimo pojašnjenje moraju li sve kućice u Obrascu 3 Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt,  biti označene sa DA kako bi projekt bio prihvatljiv?

Da li će odgovori na navedena pitanja u Obrascu 3. Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt biti DA, NE ili NP ovisi o korelaciji postavljenog pitanja sa svrhom, ciljevima, aktivnostima i output-ima (pokazateljima) i rezultatima samog prijavljenog projekta.

Sukladno točki 3.3 Uputa za prijavitelje, prijavljeni projekti bi trebali osigurati promicanje jednakosti među spolovima, te bi trebali biti osmišljen u skladu s načelima održivog razvoja i uravnoteženog regionalnog razvoja. Nadalje, vidljivo je u točki 3.1 Uputa za prijavitelje, da uključivanje svih horizontalnih prioriteta navedenih u Obrascu 3. Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u prijavljeni projekt nije kriterij prihvatljivosti.

111. Da li treba projekt unijeti i na web stranicu Ministarstva (MIS)?

Sukladno točki 7.2 Uputa za prijavitelje, projektne prijave podnose se u zatvorenoj omotnici/paketu isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom.

Također, sukladno uputama Korisničkom priručniku za prijavni obrazac A, Nakon što korisnik ispuni sve podatke i podaci su formalno ispravni moguće je odabrati opciju "Spremi prijavni obrazac". Odabirom te opcije sprema se Prijavni obrazac A. dio u PDF obliku na računalo korisnika, koji je spreman za podnošenje na poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Dakle, jasno je da ne postoji mogućnost da se prijavni obrazac A. dio podnosi na bilo koji drugi ili dodatan način osim uz cjelokupnu prijavu.

112. Da li se sredstva isplaćuju po ponudama dobavljača ili sa završetkom projekta? Da li se zahtjev za plaćanje predujma ispostavlja s projektnom prijavom?

Sukladno točki 6.4.1 Uputa za upravitelje, Korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma koji može iznositi najviše 30% od odobrenih bespovratnih sredstava po projektu.

Podmirenje izdataka korisnika izvršit će se u skladu s "metodom nadoknade". Sukladno "metodi nadoknade", korisnik financira aktivnosti projekta iz svojih vlastitih sredstava i podnosi Zahtjev za nadoknadom sredstava u kojoj se navode svi nastali i plaćeni izdaci. Vidjeti čl. 15.2.1. i 15.3. “ 15.23 Priloga 2. Nacrt ugovora “ Opći uvjeti.

Također, sukladno Prilogu 1. Nacrt ugovora “ Posebni uvjeti, "korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma". Dakle, jasno je da se zahtjev za plaćanje predujma predaje tek po zaključenju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

113. Da li treba što noviji izvadak iz sudskog registra ili je dobar i izvadak star godinu i pol koji uključuje sve promjene?

Sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, među dokumentima potrebnim za  cjelovitu projektnu prijavu navedeno je Izvadak iz sudskog registra ili Obrtnog registra ili Rješenje o upisu u upisnik OPG-a, uključujući sve promjene. Dakle, u Uputama za prijavitelje nije navedena starost Izvatka, nego da su sve promjene obuhvaćene.

114. DOH za obrtnike koji uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje “ dali je potreban i za tvrtke?

Sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, tvrtke dostavljaju GFI-Pod, a obrtnici DOH.

115. Nedostaju Word verzije Obrasca 3. Upitnik o uključivanju  horizontalnih prioriteta u projekt i Obrasca 4. Skupna izjava. Molimo uputu za ispunjavanje navedenih dokumenata u PDF formatu.

Obrasci koji su u PDF formatu ispunjavaju se rukom.

116. Pod dokumentacijom koja dokazuje financijsku sposobnost i sredstva prijavitelja su navedeni dokumenti Bon Plus i GFI-Pod. Ukoliko naše poduzeće nema dovoljno sredstava iz zadržane dobiti i radnog kapitala za pokrivanje vlastitih izvora sufinanciranja, treba li uz projektnu prijavu dostaviti neku drugu dokumentaciju? Primjer: pismo namjere banke, pismo namjere drugog trgovačkog društva za davanje zajma i sl.

U Uputama za prijavitelje nije navedeno da su prijavitelji dužni dostaviti dokaze o načinu financiranja vlastitog udjela u prijavljenom projektu.

Sukladno točki 1.4.3. Uputa za prijavitelje, razlika projektnih izdataka, odnosno razlika između  ukupne vrijednosti projekta (prihvatljivi i neprihvatljivi izdaci) i zatraženog iznosa bespovratne potpore mora se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili iz drugih izvora.

Sukladno točki 2.5 Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti u mogućnosti pravovremeno provesti projekt u skladu sa zahtjevima utvrđenim u ovim Uputama, te  moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja.

Sukladno točki 5.4 Uputa za prijavitelje, kriteriji odabira projektne prijave uključuju i financijski kapacitet prijavitelja, odnosno ima li prijavitelj dovoljno financijskih kapaciteta za provedbu i osiguranje održivosti projekta te jesu li u projektnoj prijavi vjerodostojno obrazloženi izvori vlastitog financiranja.

117. U prijavnom obrascu B je navedeno da se treba navesti područje stručnosti, iskustvo u upravljanju projektima i predložene odgovornosti kao i životopisi projektnog tima. Budući da će se projektni tim, pored naših zaposlenika, sastojati i od vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom i vanjskog stručnjaka za upravljanje javnom nabavom, moramo li već sada pri pisanju projekta i prijavi na natječaj odabrati imenom i prezimenom vanjske stručnjake i priložiti njihove životopise?

Kod pisanja projektne prijave nije potrebno odabrati imenom i prezimenom vanjske stručnjake i priložiti njihove životopise. Međutim, u Prilogu 2. Kriterij (registracija, administrativna provjera, odabir, prihvatljivost), vidljivo je da se ocjenjuje iskustvo i stručna znanja voditelja projekta, stoga može se zaključiti da je prijaviteljima u interesu imati kompletan projektni tim u trenutku prijave. Pri  ugovaranju stručnjaka također treba slijediti Prilog 6., Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN.

118. Prijavitelj je ispunio podatke i spremio ih u prijavni obrazac A. dio - odabirom opcije "Spremi prijavni obrazac". S obzirom da su objavljene izmjene natječaja, potrebno je izmijeniti spremljeni sadržaj. Je li dozvoljeno naknadno učitavanje spremljene verzije prijavnog obrasca A. dio (dakle nije spremljena kao draft) te ažurirati i zatim novo spremanje?

Prijavni obrazac A. dio je moguće ponovo ispuniti. Bitno je da verzija spremljena na cd/dvd i priložena projektnoj prijavi je istovjetna papirnatoj verziji, kao što je navedeno u točki 7.2 Uputa za prijavitelje.

119. Je li potrebno dostavljati Obrazac 5. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za povezana poduzeća prijavitelja u državama izvan Republike Hrvatske ili je potrebno samo za povezana poduzeća u Republici Hrvatskoj?

Sukladno točki 7.1. Uputa za prijavitelje, potrebno je dostaviti Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelje i svako povezano poduzeće koje čini "jednog poduzetnika", za potpore male vrijednosti dodijeljene u Republici Hrvatskoj.

120. Da li će bespovratna sredstva, koja su bila predviđena projektom, biti odmah oslobođena za ulaganje te će se onda vršiti naknadne inspekcije kako se troši novac ili je korisnik dužan sam podmiriti projektne troškove, te se vrše inspekcije do kraja projekta (datum predviđen unutar projekta) te ukoliko se zadovolje inspekcije se zapravo dodijele ta bespovratna sredstva, tj. vrati se dio uloženih sredstava?

Sukladno točki 6.4.1. Uputa za prijavitelje, korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma koji može iznositi najviše 30% od odobrenih bespovratnih sredstava po projektu. Podmirenje izdataka korisnika izvršit će se u skladu s "metodom nadoknade". Korisnik će podnijeti Zahtjev za nadoknadom sredstava SAFU jednom svaka tri mjeseca, s krajnjim rokom za prvi zahtjev od 90 dana od datuma primitka predujma.

121. Može li Stambena zadruga biti korisnik iz Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije?

Sukladno točki 2.1  Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

122. Potvrdu porezne uprave smo podigli 24.03.2014. Početak zaprimanja prijava pomaknut je sa 22.04.2014. na 29.04.2014. Da li je potrebno pribaviti novu potvrdu?

Sukladno članku 7.1 Uputa za prijavitelje, među dokumentima potrebnim za  cjelovitu projektnu prijavu navedeno je potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 dana od datuma predaje projektne prijave.

123. Zanima me da li se prilog 5 plan nabave priprema za prijavu?

Sukladno Prilogu 2. Nacrt ugovora “ Opći uvjeti, Korisnik je dužan dostaviti SAFU projektni plan nabave u roku od 10 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.

124. Da li na popisu dokumenata BON2/SOL2 znači da su potrebna oba dokumenta ili samo jedan od navedenog?

Dovoljno je dostaviti BON2 ili SOL2 kako bi se prikazalo broj dana blokade račun prijavitelja.

125. Ako je poduzetnik ostvario ukupne potpore male vrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (2012., 2013. i 2014.) u iznosu, primjerice, 130.000 EUR, znači li to da je teoretski najveći iznos bespovratnih sredstava koji može ostvariti po ovom pozivu razlika neiskorištenog iznosa do 200.000 EUR, tj. maks. iznos bespovratne potpore može biti najviše 70.000 EUR u ovom primjeru?

Ili se ovo tumači na način da, čim poduzetnik u navedenom razdoblju ima ukupne primljene potpore male vrijednosti manje od 200.000 EUR, da automatski zadovoljava uvjet, i da može ostvariti pravo na sufinanciranje bespovratnim sredstvima do najvećeg iznosa od 750.000 kn (neovisno hoće li zajedno s ovom potencijalno najvećom potporom od 750.000 kn premašiti 200.000 EUR)?

Sukladno Uredbi Komisije (EU) broj 1407/2013, ukupan iznos potpore male vrijednosti (de minimis) koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

126. Ako je direktor tvrtke koja se prijavljuje na natječaj osobno vlasnik još dva poduzeća, ali ta tri poduzeća nisu međusobno povezana (osim što im je isti vlasnik), smatraju li se ta poduzeća partnerska i povezana? Prema točki 1.3.1. "Razvrstavanje prijavitelja", bih shvatila da nisu, budući ta poduzeća nisu u nikakvom međusobnom odnosu, te nije potrebno zbrajati dodijeljene potpore.

Sukladno točki 1.3.1 uputa za prijavitelje za potrebe klasificiranja prijavitelja po veličini, primjenjuje se definicija mikro, malih i srednjih poduzeća, sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. Sukladno ĐŚlanku 3. Preporuke, poduzeća koja jednu od navedenih povezanosti ostvaruju kroz fizičku osobu ili grupu fizičkih osoba koje zajedno djeluju, također su povezana poduzeća ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima.

Također, sukladno točki 1.3.1 uputa za prijavitelje za potrebe utvrđivanja ukupnog iznosa de minimis potpora koje je prijavitelj primio primjenjuje se Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013. Kod utvrđivanja povezanosti poduzeća sukladno Uredbi Komisije (EU) broj 1407/2013, povezanosti koje se ostvaruju kroz fizičke osobe se ne uzimaju u obzir za utvrđivanje ukupnog iznosa de minimis potpora.

127. Molim Vas potvrdu o tome da li je prihvatljiv trošak u ovom natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava trošak analize i projektiranja informatičkog sustava koji je nastao u veljači 2014. godine, a za navedenu uslugu smo prije odlučivanja zatražili tri ponude od različitih izvođača ?

Sukladno točki 7.4 Uputa za prijavitelje, u interesu jednakog tretmana prijava, MINPO i SAFU ne mogu dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti.

U točki 4.2 Uputa za prijavitelje, navedeno je da izdaci moraju voditi do ispunjenja ciljeva Poziva , te da se izdaci za izradu analize poslovnih procesa i potreba rješenja i priprema plana za informatizaciju smatraju prihvatljivim.

Sukladno točki 6.2 Uputa za prijavitelje, kod podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka nabave utvrđenoga u Prilogu 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN.

Iako su izdaci za aktivnosti koje uključuju nabavu, a koji su ostvareni najranije 01. siječnja 2014. godine prihvatljivi, bit će prihvatljivi samo i pod uvjetom ako je nabava provedena u skladu s načelima i postupcima utvrđenima u Prilogu 6. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN koji su na snazi u vrijeme nabave. Nepridržavanje ovih postupaka odrazit će se na prihvatljivost izdataka.

128. Je li potrebno u točkama 1. i 3. Skupne izjave navoditi sve dioničare s popisa zajedno s njihovim vlasništvima i članstvima u odborima drugih tvrtki Ili je moguće navesti samo nekoliko najvećih s najvećim udjelima, kao npr. prvih deset koji ukupno posjeduju 65% dionica tvrtke?

Prijavitelji su dužni ispuniti Skupni izjavu (ili bilo koji drugi dokument) u cijelosti i sa svim točnim podacima.

129. Temeljem kojeg podatka, odnosno dokumenta, se utvrđuje u kojoj djelatnosti djeluje prijavitelj, tj. da li je djelatnost prijavitelja isključujuća za ovaj natječaj ?

Navedeno će se provjeravati iz cjelokupne dostavljene dokumentacije: izvadak iz sudskog registra, opis prijavitelja u obrascu A i B, poslovni plan, BON Plus, GFI-Pod te će se, ukoliko se pokaže potrebnim, tijekom provjere prihvatljivosti od prijavitelja tražiti da dokaže da ne djeluje u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Također, prilikom provedbe projekta, tražiti će se od prijavitelja, odnosno od korisnika  Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, da osigura da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 ne ostvaruju nikakvu korist od de minimis potpore (potpore male vrijednosti) dodijeljene putem ovog Poziva.

130. Pojašnjenje formulacije "mala i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003"  te da li privatne ordinacije, s obzirom da rade temeljem odobrenja izdanog od strane Ministarstva zdravlja i ne mogu kao dokument za provjeru prihvatljivosti prijavitelja dostaviti izvadak iz sudskog registra ili Obrtnog registra ili Rješenje o upisu u upisnik OPG-a, uključujući sve promjene, imaju status poduzetnika, jer pod točkom 2.1.  stoji  sljedeće: "Tako samozaposleni, obiteljske tvrtke, partnerstva i udruženja koja su redovito uključena u ekonomske aktivnosti mogu biti smatrani poduzećima. Ekonomska aktivnost subjekta je glavni čimbenik u definiranju, a ne pravni oblik subjekta." Shodno tome zanima nas da li liječnici koji obavljaju privatnu praksu, imaju zdravstveni d.o.o ili polikliniku mogu pristupiti takvim natječajima, naravno ukoliko udovoljavaju i uvjetima koji se odnose na broj zaposlenih i maksimalni godišnji prihod?

Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća, prema Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. koja je relevantna za ovaj Poziv je:  „Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. Ovo uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska poduzeća koja se bave obrtom ili drugim djelatnostima, kao i partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću.“ Na temelju toga, jasno je kako definicija ne ograničava mikro, mala i srednja poduzeća na temelju djelatnosti, kao ni na temelju pravnog oblika. Također, sukladno prethodno objavljenim odgovorima pod rednim brojevima 7., 26 i 60, jasno je da se jedino ograničenje u ovom Pozivu, glede djelatnosti prijavitelja, odnosi na sektorska ograničenja prema Uredbi Komisije (EU) broj 1407/2013, o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, kako je objašnjeno u točki 2.4 Uputa za prijavitelje.
 
U točki 7.1 Uputa za prijavitelje, navedeno je da su prijavitelji dužni, kao sastavni dio svoje prijave, priložiti  „izvadak iz sudskog registra ili Obrtnog registra ili Rješenje o upisu u upisnik OPG-a, uključujući sve promjene“. Obzirom da nisu navedene sve vrste dokaza za sve oblike subjekata koji se bave gospodarskim djelatnostima, prijavitelji koji ne mogu dostaviti navedene dokumente zbog svog pravnog oblika, dostavljaju sve dokumente kojima mogu dokazati svoju gospodarsku djelatnost.
 
Prema propisanim uvjetima Poziva, privatne liječničke ordinacije nisu neprihvatljive radi svog pravnog oblika.

131. Je li pri predaji projektnog prijedloga u 2015. godini potrebno priložiti  GFI-Pod, Bon Plus za 2014. godinu ili za 2013. godinu?
 
Sukladno točki 7.1 Uputa za prijavitelje, prilikom predaje projektnog prijedloga u 2015. godini potrebno je priložiti GFI-Pod i Bon Plus za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Ukoliko prilikom predaje prijavitelj ne raspolaže s odobrenim navedenim izvješćima za 2014. godinu, prilaže traženi GFI-Pod i Bon Plus za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, odnosno za 2013. godinu, ali ne kasnije od zakonskog roka za predaju GFI-Poda.

132. Što predstavlja „Obrazac JOPPD (za cijelu godinu zadnjeg odobrenog računovodstvenog razdoblja)“. Radi li se o obrascima JOPPD samo za plaće tijekom 2014. godine ili pojam podrazumijeva sve JOPPD obrasce pripremljene i poslane tijekom 2014. godine (što obuhvaća i JOPPD obrasce za Nadzorni odbor, Plaće u naravi, Prijevoz)? Je li potrebno navedeni obrazac JOPPD za plaće predati u službeno ovjerenoj verziji ili je dovoljna kopija?

Potrebno je dostaviti obrazac JOPPD za plaće, za cijelu godinu zadnjeg odobrenog računovodstvenog razdoblja. Ukoliko nije drugačije navedeno, dovoljno je tražene dokumente dostaviti u kopiji.

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

Pregled natječaja

Natječaji u listopadu 2012
Natječaji u studenom 2012
Natječaji u prosincu 2012
Natječaji u siječnju 2013
Natječaji u veljači 2013
Natječaji u ožujku 2013
Natječaji u travnju 2013
Natječaji u svibnju 2013
Natječaji u lipnju 2013
Natječaji u srpnju 2013
Natječaji u kolovozu 2013
Natječaji u rujnu 2013
Natječaji u listopadu 2013
Natječaji u studenom 2013
Natječaji u prosincu 2013
Natječaji u siječnju 2014
Natječaji u veljači 2014
Natječaji u ožujku 2014
Natječaji u travnju 2014
Natječaji u svibnju 2014
Natječaji u lipnju 2014
Natječaji u srpnju 2014
Natječaji u kolovozu 2014
Natječaji u rujnu 2014
Natječaji u listopadu 2014
Natječaji u studenom 2014
Natječaji u prosincu 2014
Natječaji u siječnju 2015
Natječaji u veljači 2015
Natječaji u ožujku 2015
Natječaji u travnju 2015
Natječaji u svibnju 2015
Natječaji u lipnju 2015
Natječaji u srpnju 2015
Natječaji u kolovozu 2015
Natječaji u rujnu 2015
Natječaji u listopadu 2015
Natječaji u studenom 2015
Natječaji u prosincu 2015
Natječaji u siječnju 2016
Natječaji u veljači 2016
Natječaji u ožujku 2016
Natječaji u travnju 2016
Natječaji u svibnju 2016
Natječaji u lipnju 2016
Natječaji u srpnju 2016
Natječaji u kolovozu 2016
Natječaji u rujnu 2016
Natječaji u studenom 2016
Natječaji u prosincu 2016

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja otvoren od 29.12.2016. do 19.4.2017.

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ otvoren od 29.12.2016. do 1.2.2017.

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja otvoren od 23.12.2016. do 5.4.2017.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ otvoren od 21.12.2016. do 31.12.2016.

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ otvoren od 21.12.2016. do 24.2.2017.

Umjetnost i kultura za mlade otvoren od 12.12.2016. do 21.4.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine otvoren od 5.12.2016. do 28.4.2017.

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti otvoren od 28.11.2016. do 5.4.2017.

Izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ otvoren od 15.10.2016. do 31.1.2017.

Izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ otvoren od 15.10.2016. do 31.1.2017.

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja otvoren od 22.11.2016. do 20.2.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta otvoren od 8.11.2016. do 8.12.2016.

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« otvoren od 2.11.2016. do 23.12.2016.

Natječaji u siječnju 2017

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava otvoren od 27.1.2017. do 27.3.2017.

Natječaj za za provedbu podmjere 9.1. otvoren od 24.1.2017. do 24.4.2017.

Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) - pilot projekt otvoren od 20.1.2017. do 7.4.2017.

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja otvoren od 29.12.2016. do 19.4.2017.

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ otvoren od 29.12.2016. do 1.2.2017.

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja otvoren od 23.12.2016. do 5.4.2017.

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ otvoren od 21.12.2016. do 24.2.2017.

Umjetnost i kultura za mlade otvoren od 12.12.2016. do 21.4.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine otvoren od 5.12.2016. do 28.4.2017.

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti otvoren od 28.11.2016. do 5.4.2017.

Izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ otvoren od 15.10.2016. do 31.1.2017.

Izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ otvoren od 15.10.2016. do 31.1.2017.

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja otvoren od 22.11.2016. do 20.2.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u veljači 2017

Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « otvoren od 24.2.2017. do 18.5.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava otvoren od 27.1.2017. do 27.3.2017.

Natječaj za za provedbu podmjere 9.1. otvoren od 24.1.2017. do 24.4.2017.

Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) - pilot projekt otvoren od 20.1.2017. do 7.4.2017.

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja otvoren od 29.12.2016. do 19.4.2017.

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ otvoren od 29.12.2016. do 1.2.2017.

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja otvoren od 23.12.2016. do 5.4.2017.

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ otvoren od 21.12.2016. do 24.2.2017.

Umjetnost i kultura za mlade otvoren od 12.12.2016. do 21.4.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine otvoren od 5.12.2016. do 28.4.2017.

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti otvoren od 28.11.2016. do 5.4.2017.

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja otvoren od 22.11.2016. do 20.2.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u ožujku 2017

Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve otvoren od 31.3.2017. do 15.5.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć otvoren od 29.3.2017. do 2.5.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" otvoren od 27.3.2017. do 28.7.2017.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III otvoren od 10.3.2017. do 17.7.2017.

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti otvoren od 3.3.2017. do 31.5.2017.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva otvoren od 1.3.2017. do 2.6.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « otvoren od 24.2.2017. do 18.5.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava otvoren od 27.1.2017. do 27.3.2017.

Natječaj za za provedbu podmjere 9.1. otvoren od 24.1.2017. do 24.4.2017.

Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) - pilot projekt otvoren od 20.1.2017. do 7.4.2017.

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja otvoren od 29.12.2016. do 19.4.2017.

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja otvoren od 23.12.2016. do 5.4.2017.

Umjetnost i kultura za mlade otvoren od 12.12.2016. do 21.4.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine otvoren od 5.12.2016. do 28.4.2017.

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti otvoren od 28.11.2016. do 5.4.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u travnju 2017

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta otvoren od 7.4.2017. do 7.6.2017.

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona otvoren od 21.4.2017. do 22.9.2017.

Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve otvoren od 31.3.2017. do 15.5.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć otvoren od 29.3.2017. do 2.5.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" otvoren od 27.3.2017. do 28.7.2017.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III otvoren od 10.3.2017. do 17.7.2017.

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti otvoren od 3.3.2017. do 31.5.2017.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva otvoren od 1.3.2017. do 2.6.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « otvoren od 24.2.2017. do 18.5.2017.

Natječaj za za provedbu podmjere 9.1. otvoren od 24.1.2017. do 24.4.2017.

Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) - pilot projekt otvoren od 20.1.2017. do 7.4.2017.

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja otvoren od 29.12.2016. do 19.4.2017.

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja otvoren od 23.12.2016. do 5.4.2017.

Umjetnost i kultura za mlade otvoren od 12.12.2016. do 21.4.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine otvoren od 5.12.2016. do 28.4.2017.

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti otvoren od 28.11.2016. do 5.4.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u svibnju 2017

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III otvoren od 31.5.2017. do 1.8.2017.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028. otvoren od 25.5.2017. do 26.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje otvoren od 23.5.2017. do 18.9.2017.

Umjetnost i kultura 54+ otvoren od 23.5.2017. do 24.7.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade analize izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena - Vrbovec 2 - Bjelovar - Virovitica - granica Republike Mađarske otvoren od 16.5.2017. do 17.5.2017.

Promocija poduzetništva 2017. - 2019. otvoren od 8.5.2017. do 30.10.2017.

Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija otvoren od 8.5.2017. do 30.6.2017.

Certifikacijom proizvoda do tržišta otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta otvoren od 7.4.2017. do 7.6.2017.

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona otvoren od 21.4.2017. do 22.9.2017.

Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve otvoren od 31.3.2017. do 15.5.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć otvoren od 29.3.2017. do 2.5.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" otvoren od 27.3.2017. do 28.7.2017.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III otvoren od 10.3.2017. do 17.7.2017.

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti otvoren od 3.3.2017. do 31.5.2017.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva otvoren od 1.3.2017. do 2.6.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « otvoren od 24.2.2017. do 18.5.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u lipnju 2017

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2017.

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. otvoren od 14.6.2017. do 21.7.2017.

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv otvoren od 13.6.2017. do 2.10.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba (faza I i II), Sisačko – moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije otvoren od 12.6.2017. do 12.10.2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III otvoren od 31.5.2017. do 1.8.2017.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028. otvoren od 25.5.2017. do 26.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje otvoren od 23.5.2017. do 18.9.2017.

Umjetnost i kultura 54+ otvoren od 23.5.2017. do 24.7.2017.

Promocija poduzetništva 2017. - 2019. otvoren od 8.5.2017. do 30.10.2017.

Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija otvoren od 8.5.2017. do 30.6.2017.

Certifikacijom proizvoda do tržišta otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta otvoren od 7.4.2017. do 7.6.2017.

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona otvoren od 21.4.2017. do 22.9.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" otvoren od 27.3.2017. do 28.7.2017.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III otvoren od 10.3.2017. do 17.7.2017.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva otvoren od 1.3.2017. do 2.6.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u srpnju 2017

Poziv za sufinanciranje izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu otvoren od 12.7.2017. do 12.9.2017.

Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ otvoren od 7.7.2017. do 19.7.2017.

Podrška programima usmjerenim mladima otvoren od 5.7.2017. do 11.9.2017.

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2017.

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. otvoren od 14.6.2017. do 21.7.2017.

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv otvoren od 13.6.2017. do 2.10.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba (faza I i II), Sisačko – moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije otvoren od 12.6.2017. do 12.10.2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III otvoren od 31.5.2017. do 1.8.2017.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028. otvoren od 25.5.2017. do 26.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje otvoren od 23.5.2017. do 18.9.2017.

Umjetnost i kultura 54+ otvoren od 23.5.2017. do 24.7.2017.

Promocija poduzetništva 2017. - 2019. otvoren od 8.5.2017. do 30.10.2017.

Certifikacijom proizvoda do tržišta otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona otvoren od 21.4.2017. do 22.9.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" otvoren od 27.3.2017. do 28.7.2017.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III otvoren od 10.3.2017. do 17.7.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u kolovozu 2017

Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko otvoren od 25.8.2017. do 31.12.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ otvoren od 16.8.2017. do 22.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta -aglomeracija Donja Dubrava otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - aglomeracija Mursko Središće otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« otvoren od 4.8.2017. do 1.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta „Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2017.

Identifikacija i kartiranje morskih staništa otvoren od 3.8.2017. do 18.9.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice" otvoren od 2.8.2017. do 31.12.2017.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku otvoren od 1.8.2017. do 31.12.2017.

Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele "Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH" otvoren od 1.8.2017. do 14.8.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu otvoren od 12.7.2017. do 12.9.2017.

Podrška programima usmjerenim mladima otvoren od 5.7.2017. do 11.9.2017.

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2017.

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv otvoren od 13.6.2017. do 2.10.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba (faza I i II), Sisačko – moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije otvoren od 12.6.2017. do 12.10.2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III otvoren od 31.5.2017. do 1.8.2017.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje otvoren od 23.5.2017. do 18.9.2017.

Promocija poduzetništva 2017. - 2019. otvoren od 8.5.2017. do 30.10.2017.

Certifikacijom proizvoda do tržišta otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona otvoren od 21.4.2017. do 22.9.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u rujnu 2017

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa otvoren od 14.9.2017. do 14.12.2017.

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.) otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko otvoren od 25.8.2017. do 31.12.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ otvoren od 16.8.2017. do 22.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta -aglomeracija Donja Dubrava otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - aglomeracija Mursko Središće otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« otvoren od 4.8.2017. do 1.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta „Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2017.

Identifikacija i kartiranje morskih staništa otvoren od 3.8.2017. do 18.9.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice" otvoren od 2.8.2017. do 31.12.2017.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku otvoren od 1.8.2017. do 31.12.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu otvoren od 12.7.2017. do 12.9.2017.

Podrška programima usmjerenim mladima otvoren od 5.7.2017. do 11.9.2017.

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2017.

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv otvoren od 13.6.2017. do 2.10.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba (faza I i II), Sisačko – moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije otvoren od 12.6.2017. do 12.10.2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje otvoren od 23.5.2017. do 18.9.2017.

Promocija poduzetništva 2017. - 2019. otvoren od 8.5.2017. do 30.10.2017.

Certifikacijom proizvoda do tržišta otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona otvoren od 21.4.2017. do 22.9.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u listopadu 2017

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa otvoren od 14.9.2017. do 14.12.2017.

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.) otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko otvoren od 25.8.2017. do 31.12.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ otvoren od 16.8.2017. do 22.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta -aglomeracija Donja Dubrava otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - aglomeracija Mursko Središće otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« otvoren od 4.8.2017. do 1.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta „Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice" otvoren od 2.8.2017. do 31.12.2017.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku otvoren od 1.8.2017. do 31.12.2017.

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2017.

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv otvoren od 13.6.2017. do 2.10.2017.

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba (faza I i II), Sisačko – moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije otvoren od 12.6.2017. do 12.10.2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Promocija poduzetništva 2017. - 2019. otvoren od 8.5.2017. do 30.10.2017.

Certifikacijom proizvoda do tržišta otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u studenom 2017

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa otvoren od 14.9.2017. do 14.12.2017.

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.) otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko otvoren od 25.8.2017. do 31.12.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ otvoren od 16.8.2017. do 22.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta -aglomeracija Donja Dubrava otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - aglomeracija Mursko Središće otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« otvoren od 4.8.2017. do 1.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta „Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice" otvoren od 2.8.2017. do 31.12.2017.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku otvoren od 1.8.2017. do 31.12.2017.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Certifikacijom proizvoda do tržišta otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u prosincu 2017

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa otvoren od 14.9.2017. do 14.12.2017.

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.) otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko otvoren od 25.8.2017. do 31.12.2017.

Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ otvoren od 16.8.2017. do 22.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta -aglomeracija Donja Dubrava otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - aglomeracija Mursko Središće otvoren od 10.8.2017. do 31.12.2017.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« otvoren od 4.8.2017. do 1.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta „Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2017.

Postupak izravne dodjele strateškog projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice" otvoren od 2.8.2017. do 31.12.2017.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku otvoren od 1.8.2017. do 31.12.2017.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Certifikacijom proizvoda do tržišta otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2017.

Natječaji u siječnju 2018

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.) otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Natječaji u veljači 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.) otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Natječaji u ožujku 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.) otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Natječaji u travnju 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaji u svibnju 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaji u lipnju 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaji u srpnju 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaji u kolovozu 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaji u rujnu 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaji u listopadu 2018

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine otvoren od 4.8.2017. do 31.12.2018.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Građenje reciklažnih dvorišta otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Natječaji u studenom 2018
Natječaji u prosincu 2018
Natječaji u siječnju 2019
Natječaji u veljači 2019
Natječaji u ožujku 2019
Natječaji u travnju 2019
Natječaji u svibnju 2019
Natječaji u lipnju 2019
Natječaji u srpnju 2019
Natječaji u kolovozu 2019
Natječaji u rujnu 2019
Natječaji u listopadu 2019
Natječaji u studenom 2019
Natječaji u prosincu 2019
Natječaji u siječnju 2020
Natječaji u veljači 2020
Natječaji u ožujku 2020
Natječaji u travnju 2020
Natječaji u svibnju 2020
Natječaji u lipnju 2020
Natječaji u srpnju 2020
Natječaji u kolovozu 2020
Natječaji u rujnu 2020
Natječaji u listopadu 2020
Natječaji u studenom 2020
Natječaji u prosincu 2020
Natječaji u siječnju 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u veljači 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u ožujku 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u travnju 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u svibnju 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u lipnju 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u srpnju 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u kolovozu 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u rujnu 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u listopadu 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u studenom 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u prosincu 2021

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u siječnju 2022

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u veljači 2022

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u ožujku 2022

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u travnju 2022

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u svibnju 2022

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u lipnju 2022

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje otvoren od 31.5.2017. do 30.6.2022.

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara otvoren od 31.3.2017. do 30.6.2022.

Natječaji u najavi

ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA


04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš


04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava stočarstvo i peradarstvo


04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava voćei povrće


04.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije


04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori


04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima


Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći


Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja


04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu


„Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi“


04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja


04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš


04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava stočarstvo i peradarstvo


04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava voće i povrće


03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje


04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije


04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima


PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA


Internacionalizacija visokog obrazovanja


01.2.1. Demonstracijske aktivnosti


01.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije


01.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike


02.3.1. Osposobljvanje savjetnika


02.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika


02.1.3. Savjetovanje šumoposjednika


02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava


02.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«


Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije


Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije


Natječaj za Mjeru 19 - LEADER – CLLD, Podmjeru 19.4. Tekući troškovi i animacija, tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija


Natječaj za Mjeru 04 - Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša


Natječaj za Mjeru 04 - Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta


Natječaj za Mjeru 04 - Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš


Natječaj za Mjeru 04 - Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva


Natječaj za Mjeru 19 - LEADER – CLLD, Podmjeru 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine


Natječaj za Mjeru 19 - LEADER – CLLD, Podmjeru 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije 19.3.1. Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine


Natječaj za Mjeru 16 - Suradnja, Podmjeru 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta


Natječaj za Mjeru 16 - Suradnja, Podmjeru 16.2. Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija


Natječaj za Mjeru 06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava


Natječaj za Mjeru 06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjeru 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima


Natječaj za Mjeru 01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjeru 1.2. Potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. Demonstracijske aktivnosti


Natječaj za Mjeru 01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjeru 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije


Natječaj za Mjeru 01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjeru 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike


Natječaj za Mjeru 09 - Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija, Podmjeru 9.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru, tip operacije 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija


Natječaj za Mjeru 16 - Suradnja, Podmjeru 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. Operativne skupine


Natječaj za Mjeru 16 - Suradnja, Podmjeru 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina


Natječaj za Mjeru 07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjeru 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta


Natječaj za Mjeru 06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjeru 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima


Natječaj za Mjeru 06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti


Natječaj za Mjeru 03 - Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, Podmjeru 3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja


Natječaj za Mjeru 08 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva


Natječaj za Mjeru 04 - Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja


Natječaj za Mjeru 08 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima


Natječaj za Mjeru 04 - Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije


Natječaj za Mjeru 04 - Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima


Natječaj za Mjeru 03 - Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, Podmjeru 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje