hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

NATURE FOR THE FUTURE - PRIRODA ZA BUDUĆNOST - VALORIZACIJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA

NATURE FOR THE FUTURE - PRIRODA ZA BUDUĆNOST - VALORIZACIJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA
Što projekt čini uspješnim
Uređenje vrijednih prirodnih prostora koji su do tada bili nedovoljno turistički valorizirani te ostvarena suradnja među institucijama u sektoru upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko – neretvanske županije i Crne Gore, ono je što ovaj projekt čini uspješnim. Kroz dvije godine, koliko je trajala provedba projekta, uspješno su ostvareni rezultati predloženi u projektnoj aplikaciji, koji su i po završetku provedbe projekta održivi te je stvoreno i međunarodno prekogranično partnerstvo.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Projektom se nastojalo dodatno valorizirati zaštićene prirodne vrijednosti u prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore. Aktivnosti koje su provedene u Dubrovačko – neretvanskoj županije obuhvatile su nekoliko područja. Osim informiranja javnosti, izrade promotivnih materijala, promocije rezultata te uspostavljene i održavane suradnje i koordinacije među svim institucijama, projekt je uključivao aktivnosti male infrastrukture na više lokaliteta kojima se stvorila javna turistička infrastruktura unutar područja zaštićenih prirodnih vrijednosti. Ostvareni rezultati stvorili su kasnije preduvjete za razvoj i nadogradnju i druge turističke ponude na spomenutim područjima.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o.
 
Lokacija
Općine Lastovo (vidikovac, Park prirode Lastovsko otočje), Dubrovačko primorje (Herpetološki rezervat u proglašenju, Majkovi) i Konavle (špilja Šipun) te Grad Ploče (Baćinska jezera)
 
Nositelji/partneri na projektu:
Nositelj: DUNEA
Partneri: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima DNŽ, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore
 
Datum početka i završetka projekta: 01./2011. – 01./2013.
 
Ukupna vrijednost projekta: 409.000 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 350.000 EUR; IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007. – 2013.
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 44.000 EUR (DUNEA - 215.000 EUR, iz EU 171.000 EUR)
 
Cilj projekta
Svrha projekta bila je turistička promocija zaštićene prirodne vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije, a provodio se u općinama Lastovo (vidikovac), Dubrovačko primorje (Herpetološki rezervat u proglašenju, Majkovi) i Konavle (špilja Šipun) te u gradu Ploče (Baćinska jezera). Također, s obzirom da je riječ o prekograničnom projektu, cilj je bio i poboljšanje turističke ponude na prekograničnom prostoru kroz turističku valorizaciju zaštićenih prirodnih područja, predstavljajući ih kao zajedničku turističku ponudu regije.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti         
Majkovi - uređenje i čišćenje lokve, opremanje prostorija (akvarij, konferencijske stolice, projektor, projektno platno, laptop ...) 
Lastovo - uređenje staze do vidikovca poviše mjesta Lastovo, uređenje platoa vidikovca, nabava teleskopa/dalekozora, nabava klupa, kanti za otpatke i sl., nabava info tabele
Baćinska jezera – izrada programsko-prostorne studije, uređenje odmorišta s info panoima, uređena i povezana mreža postojećih i planiranih šetnica i biciklističkih staza
Spilja Šipun (spomenik prirode) -  proveden biomonitoring, očišćena i uređena spilja, postavljena info tabela, spilja turistički valorizirana i uskoro dostupna posjetiteljima (čeka se suglasnost resornih ministarstava)
Izrađeni promotivni materijali za Spilju Šipun i Baćinska jezera te web stranica projekta www.nff-cbc.eu
Ostvarena bolja povezanost institucija iz sektora zaštite prirode u prekograničnom području
Organizirano studijsko putovanje u nacionalne parkove Crne Gore i organiziran uzvratni posjet
Sve lokacije koje su bile obuhvaćene projektnim aktivnostima u dvije države predstavljene su u zajedničkoj mapi i ostalim promotivnim materijalima kao zajednička turistička ponuda zasnovana na zaštićenim prirodnim vrijednostima.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja