hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Nisam sam - pažnju ti dam

Nisam sam - pažnju ti dam
Što projekt čini uspješnim?
Projekt je doprinio jačanju socijalne uključenosti, kvalitetnijeg pristupa obrazovanju te integracije 18 učenika s teškoćama u redovite osnovnoškolske ustanove na području Gospića kroz jačanje sustava neposredne potpore učenicima s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu. Kroz zapošljavanje 18 pomoćnika u nastavi osigurali su se uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama.

Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Korist koju su Ličko-senjska županija, kao i cjelokupna država imale od projekta je u ta što je tijekom trajanja projekta zaposleno ukupno 20 osoba koje su radile kao pomoćnici u nastavi te se tako izravno doprinijelo smanjenju stope nezaposlenosti. Nadalje, kroz aktivnosti projekta učenici s teškoćama uspješno su se uključili u obrazovne procese. Kroz elemente vidljivosti projekta doprinijelo se jačanju senzibilizacije šire javnosti o problemima s kojima se djeca s teškoćama susreću u svakodnevnom životu.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: DA, Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA
Lokacija provedbe projekta: Gospić
Nositelji / partneri na projektu:
Nositelj: Grad Gospić
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Gospić; Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik

Datum početka i završetka provedbe projekta:  25. rujna 2014.-24. rujna 2015.
Ukupna vrijednost projekta: 1.193.884,40 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 1.142.427,98 HRK- Operativni program Razvoj ljudskih potencijala  2007.-2013.
Iznos nacionalnog sufinanciranja? 51.456,42 HRK

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u redovite osnovnoškolske ustanove na području Gospića kroz jačanje sustava neposredne potpore učenicima s teškoćama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća zapošljavanjem 18 pomoćnika u nastavi.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?
Kroz elemente projekta su ostvarene sljedeće aktivnosti:
Element 1. Selekcija i osposobljavanje pomoćnika:
 • Provedena selekcija
 • Odabrano 20 kandidata za posao pomoćnika u nastavi
 • 20 pomoćnika osposobljeno za rad s djecom s teškoćama
Element 2. Rad pomoćnika u nastavi
 • 18 učenika s teškoćama dobilo stručnu pomoć u nastavi
 • Potpisana 163 ugovora o djelu
 • Izrađena 163 mjesečna izvještaja o radu
Element 3. Promidžba i vidljivost
 • Emitirano 20 radio obavijesti emitirano
 • Objavljeno 6 obavijesti na web stranicama prijavitelja i partnera
 • Izrađeno 10 plakata sa informacijama o projektu izrađeno
 • Održane 2 konferencije za javnost
Element 4. Upravljanje projektom i administracija
 • Imenovan Projektni tim
 • Imenovan voditelj projekta imenovan
 • Održano 3 sastanaka projektnog tima
 • Izrađeno 12 mjesečnih izvještaja
 • Administracija i izvještavanje obavljeni pravovremeno
 • Financijske transakcije provedene u skladu s pravilima natječaja
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja