hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Panonski drvni centar kompetencija

Panonski drvni centar kompetencija
Što projekt čini uspješnim?
 Projekt predstavlja uspješan primjer suradnje znanstvenika, lokalne zajednice i industrije.
 
Navedene stavke čine ovaj projekt uspješnim:
  • projekt je nastao kao direktan prijedlog i potreba od strane poduzetnika u drvno – prerađivačkom sektoru, konkretnije na prijedlog VIRIDIS – Drvnog klastera Virovitičko – podravske županije
  • Hrvatski drvni klaster proglasio Panonski drvni centar kompetencija projektom od nacionalnog interesa za drvno - prerađivački sektor
  • najveći realizirani projekt u Virovitičko – podravskoj županiji
  • prvi centar kompetencija u Republici Hrvatskoj
  • korištenje modela: triple helix concept (javni sektor + privatni sektor + znanstveni sektor)
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Panonski drvni centar kompetencija omogućit će povećanje konkurentnosti drvno-prerađivačkih poduzeća na širem Panonskom području, ali i na čitavom području Republike Hrvatske. Naručitelji iz poslovnog sektora imat će mogućnost ugovarati usluge primijenjenih i razvojnih istraživanja i dizajna inovativnih proizvoda od drveta te razvoja drvnih tehnologija i drvenih konstrukcija za graditeljstvo, a sve to uz suradnju akademske zajednice. Centar će pružati i usluge informiranja, edukacije, promocije i inkubacije poduzeća u drvno-prerađivačkom sektoru. Usluge Centra koristit će ne samo poduzetnici iz Hrvatske, već i korisnici iz drugih zemalja u regiji, prvenstveno iz Mađarske i Bosne i Hercegovine. Centar je otvoren za partnerstvo sa svim zainteresiranim dionicima iz sektora šumarstva, tehnologije, poduzetništva, a sve u svrhu unaprjeđenja poslovanja i postizanja što boljih rezultata te unaprjeđenja gospodarske situacije Virovitičko-podravske županije, cijele Hrvatske, ali i šire regije.
 
Da li je projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: DA, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko – podravske županije.
 
Lokacija provedbe projekta: Grad Virovitica
Nositelj / partneri na projektu:
Nositelj: Virovitičko-podravska županija
Partneri: VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković
 
Datum početka i završetka provedbe projekta: 30.9. 2014. – 29.9.2016. godine
Ukupna vrijednost projekta: 44.701.237,17 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova : 44.245.284,55 HR-  Operativni program Regionalna konkurentnost  2007.-2013.
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 455.952,62 HRK.
 
Cilj projekta:
Opći cilj projekta bio je potaknuti ulaganja drvno-prerađivačkog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije uz suradnju sa znanstvenom zajednicom te tako doprinijeti održivom regionalnom razvoju te povećati konkurentnosti poduzetnika uz stvaranje novih tvrtki i radnih mjesta na području šire Panonske regije.
 
Specifični ciljevi projekta bili su:
  • Razviti infrastrukturu i usluge za pružanje potpore drvno-prerađivačkim tvrtkama u razvoju i uvođenju naprednih tehnologija i vještina, novih proizvoda i usluga te podizanju kvalitete proizvoda i optimizacije procesa u drvnoj industriji,
  • Promovirati primjenu novih vještina i znanja u drvno-prerađivačkom sektoru s ciljem stvaranja nove vrijednosti.
Što je ostvareno projektom?
Sažetak usluga centra:
•             Dizajn proizvoda
•             Izrada prototipova i nulte serije proizvoda od drva
•             Kreiranje robnih marki (brendiranje)
•             Istraživanje i razvoj tehnologija, novih proizvoda i usluga
•             Povezivanje znanstvenih ustanova i poduzetnika
•             Snimanje novih proizvoda (Foto studio)
•             3D skeniranje, modeliranje i printanje
•             Tvornička kontrola i certificiranje proizvoda od drva
•             Izrada promidžbenih materijala za poduzetnike
•             On-line burza
•             Organizacija skupova sa stranim EU kupcima
•             Burza stručnih djelatnika
•             Savjetovanje i edukacija
 
Osnovni sadržaji centra:
•             Inovacijska tvornica i izložbeni prostor - neto površine oko 1.060 m²,
•             Foto studio - neto površine oko 75 m²,
•             Višenamjenski prostor za prezentacije, sastanke i slično - neto površine oko 150 m²,
•             Istraživanje i razvoj - neto površine oko 100 m²
•             Uredi i prateći uredski prostori - neto površine oko 300 m²,
•             Laboratorij za ispitivanje materijala – neto površine oko 180 m²,
•             Parkirni prostor - natkriveni prostor sa sunčanom elektranom – neto površine oko 225 m²
•             Parkirni prostor - neto površine oko 280  m²
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja