hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA I OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI KROZ SANACIJU I REMEDIJACIJU ONEČIŠĆENIH LOKALITETA - REMEDISANUS

POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA I OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI KROZ SANACIJU I REMEDIJACIJU ONEČIŠĆENIH LOKALITETA - REMEDISANUS
Što projekt čini uspješnim
Područje Krapinsko-zagorske županije se odlikuje bogatom prirodnom baštinom, a ovim se projektom uspjelo doprinijeti njenom očuvanju i sprečavanju danje devastacije kroz sanaciju divljih odlagališta otpada i sprečavanja nastajanja novih, a procesima remedijacije onečišćena područja vraćena su u izvorno prirodno stanje.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Kako je zaštita okoliša i pravilno zbrinjavanje otpada uvijek jedna od najaktualnijih tema, Krapinsko-zagorska županija je provedbom projekta uspjela uspješno sanirati 15 najkritičnijih lokacija na kojima se nalaze divlja odlagališta otpada te tako spriječiti daljnju devastaciju okoliša. Ujedno je jedna sanirana lokacija pažljivo odabranim procesima remedijacije uspješno vraćena u svoje prvotno stanje. Nakon provedbe projekta je utvrđeno da na ni jednoj saniranoj lokaciji nije ponovno odlagan otpad te da se okoliš polako sam regenerira te da nestaju znakovi nekadašnjeg odlagališta.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
 
Lokacija
Krapinsko Zagorska županija - Grad Zaprešić
Općina Brežice
Općina Sevnica
Općina Šentjur
 
Nositelji/partneri na projektu:
Nositelj: Krapinsko-zagorska županija
Partneri: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
             Grad Zaprešić
             Općina Sevnica (SLO)
             Općina Brežice (SLO)
             Inštitut za okolje in prostor (SLO)
 
Datum početka i završetka projekta: 01.04.2011.-30.11.2012.
 
Ukupna vrijednost projekta: 1.113.670,15 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 932.872,14 EUR Operativni program prekogranične suradnje Slovenija Hrvatska 2007‐2013
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 180.798,01 EUR
 
Cilj projekta
Glavni ciljevi projekta su zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva prekograničnog područja te doprinijeti općoj zaštiti okoliša prekograničnog područja kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš.
 
Specifični ciljevi, ostvareni realizacijom projekta su sanirana divlja odlagališta i prevencija nastajanja novih divljih odlagališta otpada, potaknuti biološki oporavak saniranih lokacija kroz aktivnosti remedijacije, ojačana svijest mladih o važnosti očuvanja okoliša, sortiranju i otpada te ojačana svijest stanovništva prekograničnog područja o važnosti očuvanja okoliša i prevenciji zagađivanja okoliša kao doprinos zaštiti zdravlja i izbjegavanju nastajanja šteta za okoliš.
 
Projektne aktivnosti usmjerene su na stanovnike prekograničnog područja, polaznike dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola na prekograničnom području te djelatnici regionalnih i nacionalnih institucijama iz domene zaštite okoliša i upravljanja okolišem.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
(1) Sanacija divljih odlagališta otpada
Nakon pregleda situacije te razrađenih kriterija za prioritizaciju postojećih odlagališta otpada na projektnim području odabrano je 60 lokacija koje će biti sanirane, 30 sa RH strane i 30 sa SLO strane. Sanirane lokacije su: Dol Klanječki, Klanjec; Strahinje, Krapina; Cigorvec, Pregrada; Ervenik Zlatarski, Zlatar; HEP, Bedekovčina; Zajezda, Budinšćina; Plasišće, Gornja Stubica, Habekov Jarek, Hrašćina; Pušave, Kraljevec na Sutli; Rukavci starog korita Sutle, Kumrovec; Malečići, Mače; Pečuki, Radoboj; Brezovo, Sveti Križ Začretje; Rijeka Krapina, Veliko Trgovišće; Veleškovec, Zlatar Bistrica; Šentvid Pri Planini 1 i 2; Košnica Žegar; Grad Žusem; Pešnica nad Rozalijo; Dolga Gora- bunker; Marija Dobje; Vrbno; Mrtvica – Voglajna; Šentjur- Kmetijska šola; Pusti vrh/KS Zabukovje, Ponikve/KS Studenec, Perišče/KS Studenec, Spodnje Vodale/KS Tržišče, Zgornje Vodale/KS Tržišče, Brunk/KS Šentjanž, Lončarjev dol/KS Sevnica, Dolnje Impolje/KS Primož, Ribnik/KS Krmelj, Radna/KS Boštanj te lokacije od L1 do L10 na području grada Zaprešića.
Na području 5 saniranih divljih odlagališta otpada (Perišče/KS Studenec; Šentjur- kmetijska šola; Rijeka Krapina, Veliko Trgovišće; Zasap; L10) realiziralo se 5 remedijacijskih pilotnih projekata.
 
(2) Snimanje edukativnog filma o sanaciji divljih odlagališta otpada
Za potrebe provođenja edukacijskih radionica snimljen je dvojezični film sa detaljima sanacije jednog divljeg odlagališta.
 
(3) Edukacije
U sklopu projekta provedene su sljedeće edukacije:
  • Radionice za djecu vrtićke dobi, lutkarske predstave na temu zaštite okoliša, na kojima je sudjelovalo ukupno više od 2000 djece
  • Edukacija OŠ o sortiranju otpada na kojima je sudjelovalo ukupno više od 1200 učenika
  • Javna tribina „Najprije umiru pčele, a zatim ljudi“
  • Posjet prvom Centru ponovne uporabe u Sloveniji, Rogaška Slatina
  •  
(4) Uspostava interakcijske platforme
Za potrebe poticanja prekogranične razmjene iskustava o očuvanju okoliša i prevenciju nastajanja novih ilegalnih deponija uspostavljena je interaktivna internetska platforma www.remedisanus.eu
 
(5) Uspostava sabirališnih otoka za sakupljanje otpada u dječjim vrtićima
Nabavljeni su koševi za smeće u obliku životinja za dječje vrtiće koji sudjeluju u edukacijama s ciljem jačanja svijesti mladih o važnosti zaštite okoliša.
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja