hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Proizvodna zona Čaporice – centar agropoduzetništva 3LJ

Proizvodna zona Čaporice – centar agropoduzetništva 3LJ
Što projekt čini uspješnim?
Osiguranjem infrastrukture u proizvodnoj zoni stvoreni su preduvjeti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poticanje zapošljavanja, ublažavanje negativnih demografskih trendova te poticanje održivog razvoja cetinskog kraja. Također, malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima i OPG-ovima te potencijalnim poduzetnicima  cetinskog kraja osigurana je stručna pomoć u prepoznavanju razvojnih potencijala i provedbi poduzetničkog pothvata s naglaskom na agropoduzetništvo.

Koja je korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Poslovno uslužni centar 3LJ predstavljat će srce Proizvodne zone Čaporice – Agropoduzetničkog centra 3LJ, ali i cijele agroindustrije Trilja i Cetinske krajine, Splitsko-dalmatinske županije i šire. Proširenjem Proizvodne zone Čaporice na novih 23 hektara i ulaganjem u izgradnju infrastrukture stvoreni su osnovni preduvjeti za daljnji razvoj.
Grad Trilj s partnerima od CEKOM-a 3LJ očekuje razvojno-istraživačke programe koji bi trebali dovesti do veće primjene rezultata istraživanja znanstvenih institucija kao što su, primjerice, kreiranje novih proizvoda i usluga, poboljšanje tržišne pozicije gospodarstva povećanjem dodane vrijednosti postojećim proizvodima i uslugama, transferu ljudskih resursa i kreiranjem novih tvrtki i poslovanja.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Da. Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
Lokacija provedbe projekta: Grad Trilj, Gospodarska zona Čaporice
Nositelji/partneri na projektu:
Nositelj: Grad Trilj
Partneri: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 
Datum početka i završetka provedbe projekta: 26.09.2014.-26.01.2016.
Ukupna vrijednost projekta: 16.992.658,64 HRK (2.265.687,81 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 15.198.233,88 HRK (2.026.431,17 EUR)
Iznos nacionalnog sufinanciranja:

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je izgradnja osnovne infrastrukture u poduzetničkoj zoni te pružanje podrške razvoju zone u svrhu poticanja rasta i razvoja malih i srednjih poduzetnika te zapošljavanja s posebnim naglaskom na agropoduzetništvo kao značajnim potencijalom Cetinskog kraja.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?
Izvedeni su infrastrukturni radovi u zoni Čaporice sa stručnim nadzorom (prometnice, pješačke staze, odvodnja, vodoopskrbna, elektroenergetska i DTK mreža, hortikulturno uređenje, javna rasvjeta). Komunalna infrastruktura ispod asfaltnog tepiha sastoji se od:
 • 1.804 metra cjevovoda otpadnih voda
 • 1.495 metara cjevovoda oborinskih voda
 • 1.264 metra prometnica s koridorom od 11 do 13 metara i kolnikom širine 7 metara za dvosmjerni promet
 • 161 metar prometnica s koridorom 6 do 8,5 metara i kolnikom širine 6 metara
 • 1.426 metara pješačke staze minimalne širine 2 metra
 • Vertikalna i horizontalna prometna signalizacija
 • Zelena površina na 1.750 metara kvadratnih i zasađeno 86 sadnica ukrasnih stabala
 • 1.265 metara cjevovoda profila 150 milimetara
 • 17 nadzemnih hidranata
 • 5.600 metara podzemnog visokonaponskog električnog kabela
 • 47 stupova javne rasvjete s lučnim konzolama i LED svjetiljkama
 • 2.800 metara TK PVC cijevi promjera 110 milimetara i 3.300 metara TK PE-HD cijevi promjera 50 milimetara
Održane su promotivne aktivnosti i aktivnosti vezane uz vidljivost projekta
 • izrađeni su Marketing plana i brošure o mogućnostima zone
 • organiziran je izložbeni Sajam agroproizvoda Cetinskog kraja
 •  izrađena je internetska stranica zone
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja