hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

PROJEKT ALTERENERGY Energetska održivost za male jadranske zajednice

PROJEKT ALTERENERGY Energetska održivost za male jadranske zajednice
Što projekt čini uspješnim?
Projekt je pridonio održivom razvoju jadranskog prostora na temelju održivog korištenja obnovljivih izvora energije, potaknuo je snažnije korištenje obnovljivih izvora energije te razvoj modela energetski održivih lokalnih zajednica. Najznačajniji rezultat  projekta predstavlja izgrađena svijest i osnaženo razumijevanje lokalnih aktera i građana za pitanja obnovljive energije i štednje energije, u skladu s aktivnostima Europske unije u cilju postizanja ciljeva održivosti „20-20-20“.

Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Ovim projektom podigla se svijest o mogućnostima obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti prema građanima te gospodarskim subjektima u Primorsko-goranskoj županiji. Također, putem promocije održive energije ojačala se sposobnost malih općina da vrše planiranje i upravljaju integriranim aktivnostima štednje energije i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Projekt je  doprinio ujednačenoj legislativi tržišta obnovljivih izvora energije na projektnom području i razvoju energetskih potencijala iz obnovljivih izvora. Ishod projekta bio je optimizacija energetske potrebe na ciljnim područjima te definirane energetske razvojne strategije na lokalnoj i regionalnoj razini.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Da, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije.

Lokacija provedbe projekta: Općina Čavle
Nositelji / partneri na projektu:
Nositelj: Regione Puglia (Italija)
Partneri: 18 partnera iz svih jadranskih zemalja

Datum početka i završetka provedbe projekta: 1.rujna 2011.- 30. rujna 2016.
Ukupna vrijednost projekta: 2.525.036,62 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 2.146.281,13 HRK IPA komponenta II jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 378.755,50 HRK

Cilj projekta:
Cilj projekta ALTERENERGY bio je pridonijeti održivom razvoju jadranskog prostora na temelju održivog korištenja obnovljivih izvora energije, kroz poticanje ulaganja u poboljšanje i jače korištenje obnovljivih izvora energije te kroz razvoj modela energetski održivih lokalnih zajednica, pri čemu je Primorsko-goranska županija odabrana kao jedna od regija u kojoj se realizira pilot projekt.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta):
U okviru Projekta koji se provodio od 2011. godine izrađeni su brojni dokument vezani uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost objedinjeni u studiji „Integrirani modeli energetskog upravljanja“ koja nudi pregled tehnologija i primjere dobrih praksi u cilju postizanja energetski održivog razvitka te pruža pregled poticajnih regulativa i mogućnosti financiranja projekata obnovljivih izvora energije na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj/lokalnoj razini.
Također, u okviru projekta provedene su brojne aktivnosti usmjerene na širenje i jačanje svijesti o mogućnostima obnovljivih izvora energije (OIE) i energetske efikasnosti (EE) prema građanima te gospodarskim subjektima u Primorsko-goranskoj županiji, poput seminara pod nazivom „Transformacija energetskog sektora i prilike za razvoj lokalnog OIE poduzetništva“ i radionica za učenike osnovnih škola pod nazivom „Štedimo energiju“. 
Proveden je i Javni poziv za iskazivanje interesa jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije za implementaciju aktivnosti u okviru Projekta na temelju kojeg je Općina Čavle odabrana kao Target Community - ciljna zajednica u Primorsko-goranskoj županiji.
U ciljnoj zajednici - Općini Čavle su tijekom 2013. i 2014. godine provedene aktivnosti koje su uključivale jačanje kapaciteta, energetsku procjenu te izradu Integriranog plana energetske održivosti (SEAP) Općine, a koji predstavlja strategiju za prijelaz prema održivom korištenju i proizvodnji energije, odnosno aktivnosti koje će se na tom polju provoditi.
Izrađene su studije izvedivosti kojima je definirana lokacija za instalaciju pilot projekta koji koristi obnovljive izvore energije - Dječji vrtić Čavlić te je izrađena tehnička dokumentacija, odnosno izvršeno projektiranje instalacije.
Riječ je o instalaciji koja se sastoji od fotonaponskih sustava, solarnih kolektora i toplinske pumpe, koja je u stanju proizvesti električnu i toplinsku energiju pomoću solarne energije i zraka koji se koristi za rad toplinske pumpe.
Instalacija pilot projekta koja je realizirana krajem 2015. godine predstavlja krunu projekta budući da na praktičnom primjeru demonstrira prednosti korištenja obnovljivih izvora energije na javnim objektima. 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja