hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Promocija deficitarnih zanimanja u prehrambenoj industriji Zagrebačke županije

Promocija deficitarnih zanimanja u prehrambenoj industriji Zagrebačke županije
Što projekt čini uspješnim?
Provedene radionice i posjeti poslodavcima za više od šesto učenika na području Zagrebačke županije, odlična promocija deficitarnih zanimanja putem letaka, oglasa i radio emisija te radionica u školama te stvoreni dokumenti koji će biti od velike važnosti kao podloga za osnivanje stipendijske sheme kao što su Model stipendijske sheme, Nacrt jedinstvenog sustava stipendiranja te Model kontinuirane promocije zanimanja čine ovaj projekt uspješnim.

Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Koristi za županiju i cjelokupnu državu od projekta su buduće povećanje adekvatne radne snage u prehrambenoj industriji. Rješavanjem tog problema, također će se pridonijeti rješavanju razvojnih potreba navedenih u Razvojnoj strategiji Zagrebačke županije kao što je jačanje konkurentnosti gospodarstva, osobito prerađivačke industrije. Problem neadekvatne radne snage u prehrambenoj industriji, jednoj od grana prerađivačke industrije, također je prepoznat i u preporukama za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz prosinca 2013. godine gdje su zanimanja kao što je mesar navedena kao deficitarna zanimanja. Koristi za županiju su i vlasništvo dokumenta Modela kontinuirane promocije zanimanja, jer će ga moći koristiti i za druge grane industrije u kojima postoji potreba za stručnim kadrom.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: DA, Regionalna razvojna agencija zagrebačke županije
Lokacija provedbe projekta: Zagrebačka županija
Nositelji / partneri na projektu:
Nositelj: Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije
Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb, Obrtnička komora Zagreb
Datum početka i završetka provedbe projekta: 28.08.2015. - 28.08.2016.
Ukupna vrijednost projekta: 309.387,50 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 246.367,50 HRK -  Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 63.020,00 HRK

Cilj projekta?
Ciljevi projekta bili su promicanje razvoja poduzetništva i obrtništva u prehrambenoj industriji Zagrebačke županije, povećanje svijesti učenika osnovnih i srednjih škola o mogućnostima koje nude deficitarna zanimanja u prehrambenoj industriji te povećanje njihovog interesa za upisom tih obrazovnih programa.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?
U sklopu projekta je provedeno jedanaest radionica za petsto učenika osnovnih i srednjih škola na području Zagrebačke županije te su organizirani posjeti za sto pedeset učenika mesnim industrijama na području Zagrebačke županije. Radionicama i posjetima su se promijenile predrasude učenika o radu u mesnoj industriji. Učenici su vidjeli da poslovi više nisu fizički teški kao nekada i da u postrojenjima vladaju visoko tehnološki uvjeti poslovanja i proizvodnog procesa. Koristi od projekta su podizanje svijesti učenika o upisu deficitarnih zanimanja kao što je sigurno zaposlenje po završetku školovanja, veće mogućnosti dobivanja stipendije za vrijeme školovanja, mogućnosti pokretanja vlastitog poslovanja, velik broj praktičnih sati rada uz školovanje. U budućnosti se nadamo povećanju radne snage u prehrambenoj industriji što bi pridonijelo rješavanju razvojnih potreba kao što su jačanje konkurentnosti gospodarstva. U cilju podizanja svijesti kod učenika u sklopu projekta su i emitirane radio emisije i radio spotovi na radio postajama Zagrebačke županije, objavljeni su oglasi u novinama i portalima, a tiskano je i preko tri tisuće letaka i plakata koji su dijeljeni na radionicama i konferencijama. U sklopu druge aktivnosti projekta je izrađen i Model stipendijske sheme, Nacrt jedinstvenog sustava stipendiranja te Model kontinuirane promocije zanimanja, a sve kao priprema za osnivanje javno privatnog partnerstva s ciljem stipendiranja učenika koji upišu program obrazovanja za deficitarna zanimanja. U formiranju fonda za stipendiranje učenika će sudjelovati prijavitelj, projektni partneri, javne ustanove, poduzeća i obrtnici u prehrambenoj industriji kako bi „zajedničkim snagama“ i sredstvima omogućili veće iznose stipendija za učenike koji upišu obrazovni program deficitarnih zanimanja.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja