hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

ROSIS, ROSAS, ROSARUM (3R)

ROSIS, ROSAS, ROSARUM (3R)
Što projekt čini uspješnim
Rosis, Rosas, Rosarum (3R) je projekt koji je potaknuo korištenje mogućnosti razvoja prekogranične hortikulturne proizvodnje temeljene na zajedničkim interesima i vrijednostima te strategijama za zajedničke aktivnosti preko granice. Ovaj je projekt je bio prvi projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije na području Brodsko-posavske županije i u Mačvanskom okrugu u Srbiji, i pokazao se kao izuzetno značajan u jačanju dobrosusjedskih odnosa.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Do razvoja ove projektne ideje doveli su prepoznati zajednički interesi i zajedničke vrijednosti koje podržavaju društveno ekonomski razvoj područja. Ciljane skupine iz obje zemlje zajedno su radile na zajedničkoj budućnosti s visokim potencijalima. Projekt doprinosi promicanju poslovne suradnje, povećanju prekogranične trgovine, razvijanju mobilnosti tržišta rada, prekograničnog istraživanja i razvoja i zajedničkog gospodarskog planiranja. Inicijatori projekta dolaze s obje strane granice, a projekt će svakako još ojačati ove dobrosusjedske odnose. Uspostavljeni su interaktivni odnosi između škola, istraživačkih ustanova i proizvođača cvijeća. Kontakti i poznanstva ostvareni kroz projekt, a posebno kroz aktivnosti umrežavanja imaju utjecaj na razvoj hortikulture, a iz njih je proizašlo 11 potpisanih sporazuma o suradnji. Uspostavljeni su interaktivni odnosi između škola, istraživačkih ustanova i proizvođača cvijeća iz obje zemlje, ali i iz inozemstva (Nizozemska, Rusija, Estonija).
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.
 
Lokacija
Brodsko-posavska županija, Mačvanski okrug
 
Nositelji / partneri na projektu
Nositelji: CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. i Direkcija za poljoprivredu grada Šabca
Partneri: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika –Šabac i Udruga “Ruže lipolista”
 
Datum početka i završetka projekta: 17.9.2012. – 16.9.2013.
 
Ukupna vrijednost projekta: 331.033,00 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 274.058,33 EUR; IPA II prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 57.006,04 EUR (25.006,04 EUR − Hrvatska, 32.000,00 EUR − Srbija)
 
Cilj projekta
Opći cilj projekta bio je razvijanje hortikulture kao važne prekogranične poljoprivredne komponente održivog društveno-gospodarskog razvoja pograničnog područja Sava – Dunav.
 
Specifični ciljevi projekta uključili su: jačanje prekogranične suradnje u hortikulturi, poticanje prekogranične razmjene iskustva, znanja i tehnologije u hortikulturi te promicanje prekograničnih odnosa između lokalnih zajednica.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Uspostava dva centra za kompetentnost u hortikulturi – Centar za kompetentnost  je učinkovit način za unapređenje, primjenu i održavanje stečenih znanja i vještina u hortikulturi, kako bi se što bolje iskoristili potencijali koje ovo područje ima za ravoj hortikulture. Uspostavljen je u obje srednje škole sudionice projekta (u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod i Srednjoj poljoprivrednoj školi s domom učenika Šabac) i doprinijet će razvoju hortikulture s obje strane granice, na način da će kroz te Centre osigurati sva potrebna podrška učenicima, profesorima, uzgajivačima, udrugama, klasterima i svim ostalim dionicima zainteresiranima za hortikulturu i njen što intenzivniji razvoj.
 
Edukativne aktivnosti - poduzetnički trening, „Summer school“ – edukacija iz područja hortikulture te edukacija za uzgajivače cvijeća i ukrasnog bilja.
 
Aktivnosti umrežavanja koje su prvenstveno namijenjene prekograničnom povezivanju uzgajivača cvijeća i ukrasnog bilja, ali i svih drugih poduzetnika i dionika zainteresiranih za suradnju. Te su se aktivnosti provode na sajmovima (Sajam Brod, Florafest, Ruže Lipolista), kroz B2B aktivnosti (sastanci, povezivanja, ugovori u suradnji) i kroz web stranicu projekta flowers-net.eu, a sve s ciljem da se aktivnosti i suradnja inicirana za vrijeme projekta, nastavi i osnaži i nakon završetka projekta.
 
Aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije – mobilnost profesora i učenika promovira prekogranične odnose i unapređuje poslovne prilike kao i buduće mogućnosti za zapošljavanje samih polaznika. Ova se aktivnost u budućnosti može proširiti i na druge škole u regiji.
 
Izrađene su Studije o klasterizaciji u hortikulturi s povezanim aktivnostima i inicijativama, posebno za svaku državu, ali sa zajedničkom interpretacijom rezultata studija;  te Studija o razvoju Rosarium-a i koja pruža inpute i plan za jačanje kapaciteta obrazovnih programa, prvenstveno u školama partnerima, ali i u kontekstu cjeloživotnog učenja za odrasle, profesionalaca u vrtlarstvu i u turističkim djelatnostima. Studija je razvijena u 2 komponente (po jedan za svaku lokaciju zbog tla razlike), a dobiveni su rezultati objedinjeni.
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja