hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Ruka pomoći

Ruka pomoći
Što projekt čini uspješnim?
Više od 200 ovisnih članova starije životne dobi dobilo je prijeko potrebnu pomoć kako bi lakše mogli obavljati svakodnevne životne aktivnosti. Projekt je tadašnjim zaposlenicama i drugim dugoročno nezaposlenim ženama omogućio da kroz dodatne edukacije steknu i prošire svoja znanja o skrbi za ovisne članove obitelji te znanja o započinjanju vlastitog posla. Uspješnost projekta je povećana i nabavom potrebne opreme za rad kako bi na što kvalitetniji način mogla voditi briga o potrebama ovisnih članova. Projekt je također pridonio senzibiliziranju javnosti koja je kroz promotivne aktivnosti osviještena o potrebama nemoćnih članova društva.

Koja je korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Zapošljavanjem 23 osobe pridonijelo se smanjenju nezaposlenosti na području Koprivničko-križevačke županije, a kao najveću korist projekta može se istaknuti zbrinjavanje više od 200 ovisnih članova kojima je potrebna pomoć kod obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Projekt je također dao doprinos razvoju socijalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Da. PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Lokacija provedbe projekta: Koprivničko-križevačka županija
Nositelji/partneri na projektu:
Nositelj: Klub za starije osobe „Mariška"
Partneri: Koprivničko-križevačka županija, PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji te Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
 
Datum početka i završetka provedbe projekta: 21.09.2015. - 20.11.2016.
Ukupna vrijednost projekta: 1.318.913,18 HRK (9.891.848,85 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: Europski socijalni fond - 1.318.913,18 HRK (9.891.848,85 EUR)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: Namjenska sredstva Republike Hrvatske - 15%

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je unaprjeđenje mogućnost zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena te promicanje usklađivanja poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i poboljšanjem kvalitete postojećih socijalnih usluga u zajednici.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?
  • provedena je edukacija na temu „Osposobljavanje za skrb o ovisnim članovima“ za 35 članica ciljne skupine
  • provedena je edukacija na temu „Kako započeti vlastiti posao?“ za 35 članica ciljne skupine
  • provedena je edukacija na temu „Kako se predstaviti poslodavcu?“ za 35 članica ciljne skupine
  • izrađeni su certifikati i Uvjerenja o osposobljavanju
  • zaposlene su 23 članice ciljne skupine na poslovima pružanja pomoći u kući ovisnim članovima
  • nabavljeni su oprema i sredstva za rad
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja