hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

SLID – SOCIJALNA I RADNA INTEGRACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

SLID – SOCIJALNA I RADNA INTEGRACIJA OSOBA S INVALIDITETOM
Što projekt čini uspješnim
Projekt je doprinio ojačanju postojećih i stvaranju novih mreža suradnje na području socijalne i radne uključivosti OSI. Partneri koji su sa svih razina (NGO, rehabilitacijski centri te jedinice LS) osigurali su održivost kako projekta tako i razvoja započetih programa. Nakon završenog projekta pokrenuto je nekoliko inicijativa za nastavak suradnje te za prijavu novih projekata kao nastavak SLID
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Ojačane su postojeće i stvorene nove mreže suradnje na području socijalne i radne uključivosti OSI. Partneri koji su sa svih razina (NGO, rehabilitacijski centri te jedinice LS) osigurat će održivost kako projekta tako i razvoja započetih programa. Nakon završenog projekta pokrenuto je nekoliko inicijativa za nastavak suradnje te za prijavu novih projekata kao nastavak SLID.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije
 
Lokacija: U RH – Splitsko-dalmatinska županija
 
Nositelji / partneri na projektu:
Vodeći partner: Splitsko-dalmatinska županija
Projektni partneri:
HR          Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
HR          Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije
IT            Provincija Ancona- Odjel za pravni ustav i politike rada
IT            OPERA (promijenili ime iz ZANZIBAR Onlus)
IT            Iselqui Technology srl
AL           Fondacija za prava osoba s invaliditetom u Albaniji
CG          Zavod za zapošljavanje Crne Gore
CG          Savez udruga paraplegičara Crne Gore
BIH         Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi (Hercegovačko neretvanski kanton)
BIH         Los Rosales
 
Datum početka i završetka projekta: 01.03.2011. - 28.02.2014.
 
Ukupna vrijednost projekta: 2.476.087,00 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova:
Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti Županije: 352.980,00 EUR
Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ:  884.373,00 EUR
Iznos nacionalnog sufinanciranja: x
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti:
Provedena su tri istraživanja na području svih pet država koje sudjeluju u projektu koja su imala za cilj utvrditi (1) postojeće zakonodavstvo vezano za osobe s invaliditetom, eventualne manjkavosti i nedosljednosti te primjere dobre prakse; (2) kakva je trenutno stanje zapošljivosti OSI-a, postoje li agencije ili ustanove koje se time bave te na koje prepreke nailaze OSI ali i poslodavci te (3) pristupačnost obrazovnog sustava odnosno njegovu prilagođenost za OSI te kakve su stvarne potrebe tržišta rada i na koji način ih 'spojiti' s OSI.
 
Investicije - u okviru kojih je SDŽ opremao zgradu IV i V gimnazije u Splitu liftom prilagođenim za OSI, DES je opremio svoj radni centar dok je još jedna veća investicija u susjednoj BiH gdje je postavljen funkcionalni Centar za radnu rehabilitaciju
 
Pilot programi- temeljem prikupljenih podataka iz analiza te nakon obavljenih radova svaka država provodi pilot program prilagođen novim saznanjima. Programi su radnog naziva 'obrazovanje i posredovanje u zapošljavanju OSI-a' a u HR ga je proveo DES. Integriran je i projekt jednog partnera iz Italije koji je vezan za praćenje fizičkog stanja OSI-a za vrijeme učenja ili rada.
 
Baza podataka:  SDŽ je u sklopu svojih aktivnosti izradila web portal koji će biti svojevrsna društvena mreža gdje će OSI moći jednostavno predstaviti svoje kvalifikacije te na taj način lakše doći do potencijalnih poslodavaca za koje će baza biti također otvorena. www.etonas.hr
 
Završni dokument uključuje sve preporuke i smjernice prikupljene iz istraživanja te primijenjene na pilot programima, kao i rezultate samih aktivnosti koje su provedene. Kao dodana vrijednost projekta ostat će umrežene baze podataka osoba s invaliditetom koje će 'proći' kroz projekt i čime će se osigurati nastavak suradnje država regije na ovom području.
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja