hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

STOPCO2

STOPCO2
Što projekt čini uspješnim
Uspješnost projekta STOPCO2 očituje se u uvođenju tehnološki naprednog sustava gospodarenja javnom rasvjetom na području 5 hrvatskih i slovenskih jedinica lokalne samouprave zahvaljujući znanjima hrvatskih i slovenskih stručnjaka. Projekt doprinosi energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša. Sveobuhvatan je jer uključuje nabavu i instalaciju najmodernije svjetlo-tehničke i informacijsko-telekomunikacijske opreme te obrazovanje subjekata u sektoru javne rasvjete i građana. Projekt je visoko održiv, putem novoinstalirane opreme, GIS baza podataka o svjetlo-tehničkim  i drugim obilježjima pojedinačnih svjetiljki u 5 jedinica lokalne samouprave i znanja ponuđenih svim važnijim subjektima u sektoru. Pametno upravljanje nudi i buduće financijske uštede.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Najvažnije koristi su uvođenje najmodernije tehnologije u javnoj rasvjeti, što može poslužiti kao model za buduća ulaganja. Neizostavni su i pozitivni učinci na okoliš u smislu energetske uštede i zaštite biljnog i životinjskog svijeta od svjetlosnog onečišćenja, te stvaranje sustava za značajne financijske uštede.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Primorsko-goranska županija
 
Lokacija
Hrvatska: Općina Kostrena, Općina Viškovo, Općina Čavle,
Slovenija: Općina Radenci i Općina Slovenske Konjice
 
Nositelji/partneri na projektu
Nositelj: Općina Kostrena
Partneri: RH: Općina Viškovo, Općina Čavle, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., Udruga „Cezar“,
 RS: Općina Radenci, Općina Slovenske Konjice, Okoljsko raziskovalni zavod
 
Datum početka i završetka projekta: 01.04.2011. – 31.03.2013.
 
Ukupna vrijednost projekta: 872.124,05 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 739.281,77 EUR, Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 130.842,28 EUR
 
Cilj projekta
Kreiranje sustava za energetski učinkovito i ekološko gospodarenje javnom rasvjetom u hrvatsko-slovenskom pograničju primjenom modernih informacijsko–telekomunikacijskih i svjetlotehničkih tehnologija.
 
Uspostava suradnje slovenskih i hrvatskih jedinica lokalnih samouprava na području upravljanja javnom rasvjetom.
 
Podizanje svijesti stanovnika slovensko–hrvatskog pograničja o mogućnostima smanjenja emisija CO2
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Razvijena je informacijsko – tehnološka infrastruktura za optimizaciju energetske učinkovitosti i utjecaja na okoliš javne rasvjete. Razvijena je informatička aplikacija za praćenje emisije CO2 u GIS-u javne rasvjete (digitalna karta s ucrtanim podatcima o rasvjeti - geo-koordinate, tip svjetiljke, snaga, vrsta stupa i sl);  napravljen je GIS prema kreiranoj metodologiji  u 5 jedinica lokalne samouprave te su utvrđene slabosti rasvjete vezane uz utjecaj na okoliš, ovisno o geografskim specifičnostima;  instalirana je LED rasvjeta sa sustavom bežične regulacije paljenja/gašenja u 5 ulica (3 u RH, 2 u SLO), te utvrđena optimalna regulacija.
 
Izrađena je zbirka preporuka o gospodarenju javnom rasvjetom, a  koje  su proizašle iz analize GIS-a i nove LED rasvjete, a u zbirku su uključene i preporuke za zakonsku regulativu u RH po modelu slovenske regulative.
 
Educirane jedinice lokalne samouprave kako gospodariti javnom rasvjetom te šire javnosti o energetskoj učinkovitosti u kućanstvu, putem seminara, edukativnih stripova i info-kutka – educirano i informirano preko 200 osoba
 
Uspješna promocija projekta u medijima
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja