hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

The case for zero waste

The case for zero waste
Što projekt čini uspješnim?
Postignuto je značajno smanjenje količine otpada na javnim deponijama i značajno su povećane količine odvojeno prikupljenog otpada. Građanima grada Osijeka je podijeljeno 1.300 posuda za odvojeno prikupljanje plastike i postavljeno je 20 mini eko otoka, a u Sremskoj Mitrovici su postavljena 32 reciklažna otoka i podijeljeno je 1000 kompostera građanima. Provedbom projekta je u Osijeku zabilježeno povećanje prikupljene količine plastike za 300 %, a u Sremskoj Mitrovici je planirano smanjenje od 800 tona otpada na javnoj deponiji. Osim značajnih smanjenja količina deponiranog otpada i povećanja količine prikupljenog materijala koji je moguće reciklirati, na projektu je ostvarena izvrsna suradnja kroz prijenos znanja između partnera organizacijom međunarodnih konferencija i foruma o gospodarenju otpadom, osposobljavanjem edukatora za provedbu daljnjih edukacija mlađih uzrasta, organizaciju radionica o potrebi savjesnog gospodarenja otpadom i provedbu izuzetno uspješnih informativnih i edukacijskih kampanja na temu gospodarenja otpadom.
 
Koja je korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Ostvarene su višestruke koristi na lokalnoj i nacionalnoj razini kroz doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju u prekograničnom području, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti na području upravljanja otpadom, kao i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada kroz razvijanje sustava prikupljanja i gospodarenja otpadom.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: -
Lokacija provedbe projekta: Grad Osijek (Hrvatska) i Grad Sremska Mitrovica (Srbija)

Nositelji/partneri na projektu
Nositelj: Unikom d.o.o. – Osijek, Hrvatska
Partneri: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek, Hrvatska, Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“, Hrvatska, JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, Srbija, Grad Sremska Mitrovica, Srbija, Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica, Srbija, Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR
 
Datum početka i završetka provedbe projekta: 28.11.2013. – 27.11.2015.
Ukupna vrijednost projekta: 5.071.276,84 HRK (676.170,24 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija - 3.884.264,93 HRK (517.901,99 EUR)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: -
 
Cilj projekta:
Cilj projekta bio je doprinijeti zaštiti životne sredine i održivom razvoju regionalnih ekonomija kroz jačanje prekogranične suradnje i poticanje zajedničkih aktivnosti u području upravljanja otpadom.
 
Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)? 
  • podijeljene su posude za odvojeno prikupljanje plastičnog (Osijek) i papirnatog otpada te kompostera (Sremska Mitrovica)
  • izgrađen je ekološko-edukativni park
  • organizirana je međunarodna konferencija o otpadu
  • organizirani su međunarodni Forumi o gospodarenju otpadom
  • obilježeni su Dan planeta Zemlje i Svjetski dan zaštite okoliša
  • provedena je promotivna Facebook kampanja
  • postavljeni su mini eko otoci
  • održane su edukativne radionice za djecu
  • izrađen je promidžbeni materijal
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja