hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

TRAILBLAZER - TRansport And Innovation Logistics By Local Authorities with a Zest for Efficiency and Realization - TRANSPORT I INOVATIVNE LOGISTIKE LOKALNIH UPRAVA S NAGLASKOM NA UČINKOVITOST I PROVEDBU

TRAILBLAZER - TRansport And Innovation Logistics By Local Authorities with a Zest for Efficiency and Realization - TRANSPORT I INOVATIVNE LOGISTIKE LOKALNIH UPRAVA S NAGLASKOM NA UČINKOVITOST I PROVEDBU
Što projekt čini uspješnim
Ovim svojevrsnim pilot projektom, testiranim na demonstracijskom koridoru (dio šireg prostora Ilice), uspješno je proveden prijenos i prilagodba europske prakse za smanjenje negativnih utjecaja dostave, a posebno u gradovima. Testirani su mogući pristupi i metodologija, temeljem stvarnih rezultata dobivenih istraživanjem na terenu te je projekt time osigurao kvalitetnu podlogu za daljnje razvijanje aktivnosti u upravljanju dostavom u Gradu Zagrebu. Uspješnim se pokazao participativni pristup i postignuto međusobno razumijevanje svih dionika i uključivanje u kreiranje rješenja: upravnih tijela, znanstveno obrazovne institucije, poslovnih subjekata, dostavljača/ vozača, nevladinog sektora, građana i drugih sudionika u procesu izrade Plana opskrbe i isporuke robe.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
S obzirom na tematiku projekta - dostava robe u Gradu Zagrebu, indirektno su bili uključeni svi poslovni subjekti koji imaju sjedište izvan Zagreba (Varaždin, Karlovac,....), a vrše dostavu na demonstracijskom koridoru.
Implementacijom Planova opskrbe i isporuke robe smanjuje se negativan utjecaj dostavnog prometa pa tako koristi mogu biti ne samo za Grad Zagreb nego i za cijelu regiju pa i državu.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 
Lokacija
Grad Zagreb
 
Nositelji/partneri na projektu:
Partneri gradovi: Borlange (Švedska), Eskilstuna (Švedska), Vaxjo (Švedska), Vercelli (Italija), London Borough of Sutton (Velika Britanija), Grad Zagreb
Partneri institucije: Climate protection Agency Sweden (Švedska), ICLEI European Secretariat GmbH (Njemačka), Transport Research Centre (Češka), Engineer School in Industrial Engineering (Francuska), Deutsche Post AG (Njemačka)
Koordinacija projekta: Transport & Trevel Research Ltd (TTR), Velika Britanija.
Koordinacija lokalnih aktivnosti u ime Grada Zagreba: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Lokalni partneri: Fakultet prometnih znanosti, DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja
 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada okupio je uz lokalne partnere, i svoju mrežu suradnika: Sektor za promet Grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka, komunalni redari.
 
Datum početka i završetka projekta: 01.07.2010. – 30.06.2013.
 
Ukupna vrijednost projekta: 1.944.014 EUR, od toga za Grad Zagreb: 102.391,08 EUR
Projekt je sufinanciran iz Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)), Operativni program Intelligent Energy Europe (IEE)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 47.199,45 EUR
 
Cilj projekta
Izrada prijedloga mjera regulacije ili optimizacije dostave roba kroz tzv. Plan opskrbe i isporuke (eng. Delivery and Servicing Plan - DSP). Planovi opskrbe i isporuke ključni su strateški dokumenti prisutni u europskoj praksi, koji mogu pomoći pri poboljšanju organizacije dostave roba.
 
Najvažniji učinci postignuti implementacijom novih mjera regulacije dostave su smanjenje prometnih zagušenja, povećanje sigurnosti prometa, manji troškovi distribucije te pouzdanija dostava roba.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Provedenim istraživanjima na terenu dobiven je točan uvid u broj, vrstu i kretanje dostavnih vozila na pristupu i unutar demo zone te udio ovih vozila u odnosu na ukupan broj;
Anketiranje vozača, poslovnih subjekata;
Izrađen Plan opskrbe i isporuke (DSP) s prijedlogom mjera regulacije dostave roba u demo zoni projekta;
Snimljeno stanje nakon uvođenja mjera regulacije dostave;
Implementacija mjera;
Analiza učinaka.
 
Aktivnosti na projektu obuhvatile su:
- uvid u stanje postojeće regulative u području dostave roba u Gradu Zagrebu,
- definiranje zone obuhvata projekta,
- analizu postojećeg stanja i broja vozila koje se kreću u promatranoj zoni u razdoblju vršnog opterećenja,
- identifikaciju društvenih skupina koje su zainteresirane ili pogođene provedbom mjera regulacije dostave roba,
- analizu postojećeg stanja i broja vozila koje se kreću u promatranoj zoni u razdoblju vršnog opterećenja,
- izradu plana opskrbe i isporuke roba (DSP) u kojoj su predložene mjere regulacije dostave,
- analizu značajki dostavnih prometnih tokova u promatranoj zoni u razdoblju vršnog opterećenja i vrednovanje učinkovitosti mjera regulacije dostave u odnosu na stanje regulacije dostave prije donošenje mjera.
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja