hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE U ŠIBENIKU

TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE U ŠIBENIKU
Što projekt čini uspješnim
Projekt je proveden u skladu sa standardima i preporukama Europske komisije. Ostvarena je vrlo dobra suradnja među partnerima, a kvaliteta izvršenih radova i opreme je na visokoj razini. Uvedena su neka inovativna rješenja (podloga za stazu) koja doprinose sigurnosti, zdravlju i udobnosti pješaka, i dobro se uklapa u prirodni okoliš. Osim staze, uređeni su i opremljeni sljedeći sadržaji: igralište za djecu, privezište za brodove, stepenice za prilaz sa privezišta, pristupne prometnice, drveni most prema tvrđavi Sv. Nikole, plaža itd.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Kanal Sv. Ante izniman je prirodni fenomen, jedinstven i u globalnim razmjerima. Njime se s morske strane ulazi u Šibenik, a može se nastaviti i vodeni put sve do Nacionalnog parka Krka što predstavlja posebnu atrakciju turistima. Lijeva obala kanala destljećima je bila pod vojnom upravom, većim dijelom obrasla i nedostupna turistima i lokalnom stanovništvu. Uređenjem prilaza i staze, osiguran je pristup i šetnica turistima, što je značajan doprinos turističkoj ponudi Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije i Republike Hrvatske.
 
Daljnji razvoj turizma posebno na području Grada Šibenika biti će osnažen dodatnim rekreacijskim sadržajima, a u kanalu je ostvaren i pristup kulturno-povjesnim objektima – tvrđava Sv. Nikole i crkvica Sv. Ante.
Uređenjem i opremanjem šetnice privući će se turisti i lokalno stanovništvo, čime se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj ovog područja na kojem postoji veći broj neuređenih i neiskorištenih objekata, pogodnih za razvoj poduzetništva.
 
Projekt predložen od strane Regionalnog koordinatora: Javna ustanova razvojna agencija šibensko-kninske županije
 
Lokacija: Šibenik, Šibensko-kninska županija
 
Nositelji / partneri na projektu
Nositelj projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije
Partneri: Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica grada Šibenika
 
Datum početka i završetka projekta: 02.03.2012. – 01.03.2014.
Ukupna vrijednost projekta: 1.334.053, 99 EUR
Projekt je proveden u okviru IPA III C komponente (Regionalni razvoj)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 413.028,42 EUR
 
Cilj projekta
Opći cilj bio je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu u Šibensko-kninskoj županiji
Specifični cilj obuhvaćao je unaprjeđenje javne turističke infrastrukture i sustava upravljanja za razvojno planiranje i promociju selektivnih oblika aktivnog i kulturnog turizma i povezanih usluga u zaštićenim prirodnim područjima Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti:
Izgradnja staze dužine 4.789 m u kanalu Sv. Ante
Uređeno 400 m2 pristupnog zemljišta
Izgrađen drveni most dužine 150 m
Uređeni vidikovci i odmarališta duž staze
Rekonstruirano staro pristanište za prilaz stazi s mora
Instalirana oprema: 2 velike mape na ulasku s kopna i mora, 10 info tabli duž staze, 10 oznaka pravca na pristupnim putevima, 46 klupa i 15 tabli, 20 košara za otpatke, 1 panoramski dvogled na vidikovcu, 6 stalaka za bicikle,  osvjetljenje staze s autonomnim solarnim napajanjem – 550 lampi
Prometne rampe i barijere za prolaze
Arheološka istraživanja na području crkve Sv. Ante
Instaliranje sigurnosne ograde za stepenice koje spajaju pristanište s ostalim prostorom
Igralište za djecu u uvali Škar opremljeno na vel. 170 m2
Postavljanje 2 table i 5 oznaka sa znakovima o zabrani prometa, kako bi se spriječila oštećenja i povećala siguranost posjetitelja
Uređena obala duž staze
Organiziran veći broj radionica i Izrađen plan upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima u Šibensko-kinskoj županiji
Unaprijeđena suradnja između institucija i poduzetnika
Izrađeni promotivni materijali (film, brošure, web)
Izrađen plan promocije Zaštićenih lokaliteta Šibensko-kninske županije
 
https://www.flickr.com/photos/juzpvskz/sets/72157634651653448/
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja