hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNO – POVIJESNE BAŠTINE I JAVNE INFRASTRUKTURE PARKA NEHAJ - 4tressCulTour

TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNO – POVIJESNE BAŠTINE I JAVNE INFRASTRUKTURE PARKA NEHAJ - 4tressCulTour
Što projekt čini uspješnim
Doprinijelo se unaprjeđenju turističke ponude temeljene na kulturno - povijesnoj baštini poboljšanjem javne turističke infrastrukture. Unaprijedio se razvoj usluga potpore za malo i srednje poduzetništvo i druge relevantne dionike temeljene na prijenosu najboljih praksi, know-how i promociji povoljnog investicijskog okruženja.
 
Projekt je uspješno kandidiran prema EU fondovima te uspješno proveden prema EU pravilima. Usvojena su nova znanja, a ciljevi projekta uspješno su realizirani.
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Ovim projektom stvorena je specifična i prepoznatljiva turistička ponuda - Uskočka priča. Stvorena je i baza za razvoj novih projekata na ovu temu i nove turističke ponude.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA
 
Lokacija
Grad Senj
 
Nositelji/partneri na projektu:
Nositelj: Grad Senj
Partneri na projektu:  Razvojna agencija Senj, Turistička zajednica Grada Senja, Gradski muzej Senj, Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva Senj
 
Datum početka i završetka projekta: 28.1.2012. - 27.4.2013.
Ukupna vrijednost projekta: 989.682,85 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 742.262,14 EUR; IPA 2007 - 2009: Business-Related Infrastructure Grant Scheme
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 247.420,71 EUR
 
Cilj projekta
Opći cilj projekta bio je doprinijeti razvoju turističkog sektora i srodnih malih i srednjih poduzeća u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji kroz održivu ekonomsku valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala regije.
 
Specifični ciljevi bili su usmjereni na poboljšanje javne turističke infrastrukture i s tim povezano unapređenje turističke ponude temeljene na kulturno- povijesnoj baštini, razvoj usluga potpore za malo i srednje poduzetništvo i druge relevantne dionike temeljene na prijenosu najboljih praksi, know-how i promociji povoljnog investicijskog okruženja.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Upravljanje i koordinacija projektom (uspostavljen tim za upravljanje projektom)
Formirana Projektna grupa i pripadajuće aktivnosti
Izrađen Kulturni program
Izrađen Marketing plan Parka Nehaj
Adaptacija Tvrđave Nehaj
 • Postavljena Info točka - informacijski stup sa software-om
 • 2.074 m2 uređenog platoa Tvrđave
 • Rekonstruirano osvjetljenje: postavljena 4 nova reflektora
Adaptacija Parka Nehaj
 • Uređena i opremljena pješačka staza površine 1.461,88 m2 i rekonstruirani suhozidi, uključujući postavljanje 13 klupica, 2 kružne klupe i 15 koševa za smeće
 • Uređene ostale pješačke staze površine 3.375,36 m2 
 • Uređeno 14 mjesta za odmor s 28 klupica i 14 koševa za smeće
 • Renoviran spomenik „Kalvarija“ i postavljeno 7 klupica i 2 koša za smeće
 • Renoviran spomenik „Kosturnica“
 • Uređena  ljetna pozornica: nabavljena montažna pozornica od 60 m2 , 700 tribinskih sjedalica, 200 prijenosnih stolica i 4 koša za smeće
 • Uređena 2 dječja igrališta, svaki na površini od 250 m2 sa ukupno 2 tobogana, 2 klackalice, 2 ljuljačke, 2 njihala, antistres podlogom, 4 kružne klupe i 4 koša za smeće
 • Provedene aktivnosti uređenja okoliša: hortikulturno uređenje postojećeg zelenila na području od 14,40 ha i posađeno 905 komada autohtonog bilja i vegetacije
 • Postavljena javna rasvjeta i videonadzor 
           
Postavljanje turističke signalizacije
 • 4 info table na ulazima u park
 • 3 info table na ulazima u grad
 • 3 info table u centru grada
           
Edukacija i trening aktivnosti
 • Educirano 50 predstavnika malih i srednjih poduzeća vezanih za turizam te lokalnih i regionalnih kulturnih, socijalnih i upravnih tijela i institucija kroz provedeni  dvodnevni obrazovni program.
 • Educirana 4 predstavnika Turističke Zajednice Senj i Gradskog muzeja Senj kroz provedeni petodnevni edukacijski program i radionicu.
 • Educirano 15 članova postrojbe „Senjski uskoci“ kroz provedeni dvodnevni obrazovni program i radionicu.
 • Educirano 6 trenera turističkih vodiča i animatora kroz provedeni dvodnevni trening program „Trening za trenere“ i s tim povezane radionice.
 • Educirano 10 turističkih vodiča i animatora kroz program treninga razvijen od strane certificiranih trenera.
           
Vidljivost projekta
 • Izrađena  web stranica
 • Proizvedeno i distribuirano 100.000 letaka i 1.000 brošura
 • Organizirana 3 Info dana 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja