hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

ULAGANJE U IZGRADNJU I/ILI U REKONSTRUKCIJU OBJEKTA ZA DRŽANJE KOKOŠI NESILICA, SKLADIŠNIH KAPACITETA ZA STAJSKI GNOJ, OPREMANJE OBJEKATA ZA DRŽANJE KOKOŠI NESILICA, UKLJUČUJUĆI OPREMU ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA PTIČJIH BOLESTI

ULAGANJE U IZGRADNJU I/ILI U REKONSTRUKCIJU OBJEKTA ZA DRŽANJE KOKOŠI NESILICA, SKLADIŠNIH KAPACITETA ZA STAJSKI GNOJ, OPREMANJE OBJEKATA ZA DRŽANJE KOKOŠI NESILICA, UKLJUČUJUĆI OPREMU ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA PTIČJIH BOLESTI
Što projekt čini uspješnim
Poslovni uspjeh malih i srednjih poduzeća te plasman proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu uvelike ovise o njihovoj inovacijskoj sposobnosti i mogućnosti razvoja, prilagodbe i upotrebe novih tehnologija. Slijedom navedenog, cilj ovog projekta bilo je usklađivanje s EU standardima i unaprjeđenje poslovanja.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Za Županiju to znači u direktnom smislu novo zapošljavanje, poreze, doprinose, te PDV za RH. Indirektno Županija ima korist kroz potrošnju hrane za hranidbu kokoši, uzgoj pilenki i jaja.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.
 
Lokacija
Bjelovarsko-bilogorska županija, Trojstveni Markovac
 
Nositelji / partneri na projektu: Obrt peradaska farma „Derifaj“, vl. Tomislav Derifaj
 
Datum početka i završetka projekta: 11./2011.- 06./2012.
 
Ukupna vrijednost projekta: 2.824.717,30 HRK
Iznos isplaćene potpore: 1.524.667,63 HRK; IPARD, Mjera 101
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 0,00 kn
 
Cilj projekta 
Cilj ovog projekta bilo je usklađivanje s EU standardima i unaprjeđenje poslovanja.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica;
Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj;
Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti.
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja