hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

UNA - VRELO ŽIVOTA

UNA - VRELO ŽIVOTA
Što projekt čini uspješnim
Projektom Una „Spring of life“ ostvaren je opći cilj projekta - doprinos stvaranju zajedničkog gospodarskog prostora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini razvitkom zajedničkih turističkih ponuda.
 
Uspješnom suradnjom dviju zemalja i dijeljenjem iskustva između svih dionika na prekograničnom području gornjeg toka rijeke Une zajednički je razvijeno i promovirano Vrelo Une u Hrvatskoj te Slapovi Une i stari grad Ostrovica na području Martin Broda u Bosni i Hercegovini kao dijelovi istog zajedničkog turističkog proizvoda povezanog s prirodom.
 
Volonterski centar Zagreb proglasio je međunarodni volonterski kamp projekta „Una - Vrelo života“ najboljim u 2012. Godini.
 
Projekt je nagrađen u Izboru za najbolji IPA projekt u 2013. godini u organizaciji European Projects Association-a.
 
Korist koju su  županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Prekogranična turistička politika i upravljanje uvelike su poboljšani zahvaljujući povećanoj suradnji i koordinaciji aktivnosti s obje strane granice. Izgrađena je i poboljšana turistička infrastruktura potrebna za razvoj zajedničke turističke ponude "Una –Vrelo života" na lokacijama. Ojačani su ljudski kapaciteti u turističkim uslugama u prekograničnoj regiji i povećana svijest o uvjetima života i rada u ili u blizini zaštićenih prirodnih vrijednosti te je povećana javna svijest o novorazvijenoj zajedničko turističkoj ponudi "Una –Vrelo života.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 
Lokacija
Hrvatska (HR): Grad Zadar i općina Gračac u Zadarskoj županiji
                           Općina Donji Lapac u Ličko-senjskoj županiji
Bosna i Hercegovina (BiH): Općina Bihać u Unsko-sanskom kantonu
 
Nositelji / partneri na projektu
Partneri:
Zadarska županija
Općina Bihać
Općina Gračac
Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD
NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA
Turistička zajednica Zadarske županije
Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona
Udruga Una
 
Suradnici:
Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA
Turistička zajednica Općine Gračac
 
Datum početka i završetka projekta: 01.04.2011. – 31.03.2013.
 
Ukupna vrijednost projekta:  421.050,24 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 198.467,69 EUR; Prekogranični program  suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007. - 2013.
Sufinanciranje Europske komisije u omjeru od 66,44%, tj. u iznosu od 131.861,93 EUR
Iznos nacionalnog sufinanciranja:
33,56%  Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije i Turistička zajednica Zadarske županije
 
Cilj projekta
Opći cilj bio je doprinijeti stvaranju zajedničkog gospodarskog prostora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini razvitkom zajedničkih turističkih ponuda.
 
Poseban cilj bio je: kroz suradnju dviju zemalja i dijeljenje iskustva između svih dionika na prekograničnom području gornjeg toka rijeke Une zajednički razviti i promicati Vrelo Une u Hrvatskoj te Slapove Une i stari grad Ostrovicu na području Martin Brod u Bosni i Hercegovini kao dijelove istog zajedničkog turističkog proizvoda povezanog s prirodom.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Infrastrukturni zahvati na lokacijama projekta; izgradnju drvene ograde uz turističku pješačku stazu do Vrela Une te obnovu turističke infrastrukture uz slap na Uni te starog grada Ostrovice na području Martin Broda.
 
Izrada strateškog dokumenta koji će upravljati razvojem zajedničkog turističkog proizvoda; „Strategije razvoja turizma na prekograničnom području gornjeg toka rijeke Une“.
 
Suradnja lokalne zajednice sa međunarodnim dionicima u svrhu zaštite prirode i promocije projekta; organizaciju međunarodnog volonterskog kampa u Srbu radi čišćenja pješačkih i biciklističkih staza uz rijeku Unu.
 
Paket edukacije svih dionika projekta, lokalne zajednice, civilnog društva i relevantnih institucija na području Hrvatske te Bosne i Hercegovine; organizaciju tri tipa edukativnih radionica (ekološki principi u turizmu, razvoj ponude ruralnog turizma te život i rad u ili uz zaštićene prirodne vrijednosti).
 
Paket promocije zajedničkog turističkog proizvoda i rezultata projekta; izrada promotivnih materijala, izradu turističke brošure i web stranice o novostvorenom zajedničkom turističkom proizvodu te studijski izlet na obje lokacije za regionalne turističke agencije, upravitelje hotela i sl.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja