hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra AluTech u Šibeniku

Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra AluTech u Šibeniku
Što projekt čini uspješnim?
Realizacijom projekta Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra AluTech u Šibeniku stvoreni su temelji za daljnji razvoj institucionalnih kapaciteta za podršku poduzetnicima u prerađivačkim djelatnostima (posebno preradi aluminija koja na području Šibenika ima dugogodišnju tradiciju), kao i inovatorima udruženima u Udrugu inovatora Faust Vrančić.  Razvojno-inovacijski centar AluTech  je mjesto okupljanja poduzetnika, predstavnika znanstveno-istraživačkih institucija, poduzetnika i inovatora, koji je uređen, opremljen i kadrovski ekipiran za ostvarenje temeljne misije, a to je povezivanje znanosti i gospodarstva s ciljem razvoja novih proizvoda i unaprjeđenja postojećih tehnoloških procesa, odnosno općenito transfera znanja prema poduzetnicima s ciljem daljnjeg rasta i razvoja prerađivačkih djelatnosti i novog zapošljavanja.
Ovim projektom otvorena je nova stranica u aktivnostima poticanja poduzetništva u Šibensko-kninskoj i susjednim županijama, obzirom da se osim dosadašnjih aktivnosti izgradnje i uređenja gospodarskih zona i inkubatora, programa kreditiranja i garancija za poduzetnike,  po prvi puta jačaju kapaciteti za transfer znanja i tehnologije, s ciljem bržeg uključivanja domaćih tvrtki u globalne gospodarske tokove.  Razvoj prerađivačkih djelatnosti s finalnim proizvodima visoke dodane vrijednosti temelj je razvoja nacionalnih ekonomija suvremenog svijeta i bez njega nije moguće ostvariti puno zapošljavanje i povećanje standarda stanovništva.

Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Utjecaj uspješno završenog projekta Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra AluTech u Šibeniku vidljiv je kroz različite aspekte na regionalnoj, a ujedno i nacionalnoj razini:
 • Uređen je i opremljen prostor u objektu iNavis u bivšoj vojarni  u kojem je smješten Razvojno-inovacijski centar AluTech
 • Razvojno-inovacijski centar jedinstveni je prostor susreta poduzetnika, inovatora te predstavnika znanstveno-istraživačkih i potpornih institucija
 • Zaposleno je dvoje mladih stručnjaka te su stvoreni preduvjeti za daljnje zapošljavanje stručnih kadrova
 • Poduzetnici i inovatori u Šibensko-kninskoj i susjednim županijama, ali i na prostoru čitave Republike Hrvatske imaju mogućnost ostvariti suradnju s Razvojno-inovacijskim centrom AluTech s ciljem razvoja novih proizvoda, unaprjeđenja postojećih tehnoloških procesa, komercijalizacije inovacija i slično. U razvojno-inovacijskom centru mogu dobiti stručnu podršku te koristiti specijalističku opremu i strojeve za razvoj prototipova.
 • Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija postaju prepoznatljivi kao mjesto bogate tradicije u aluminijskoj industriji koja koristeći suvremene tehnologije i znanje može ponovo biti pokretač razvoja i zapošljavanja
Da li je projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: DA, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.
Lokacija provedbe projekta: Grad Šibenik     
Nositelji / partneri na projektu:
Nositelj:  Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
Partneri: Šibensko-kninska županija, Grad Šibenik, Sveučilište u Splitu – Ured za transfer tehnologije
Suradnici: Hrvatska gospodarska komora,  Cronomar d.o.o.

Datum početka i završetka provedbe projekta: 17.6. 2014. – 16. 6. 2016.
Ukupna vrijednost projekta: 9.546.088,6 HRK (1.272.811,81 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova:
7.496.543,4 HRK  (999.539,12 EUR)- IPA III C- Regionalna konkurentnost
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 
2.049.545,25 HRK (273.272,70 EUR)

Cilj projekta:
Opći ciljevi projekta bili su:
 • Doprinijeti razvoju i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u industrijskoj proizvodnji i razvoju finalnih proizvoda osnažujući tehnološke inovacije i transfer znanja
 • Pozicionirati Šibensko-kninsku županiju kao regionalnog industrijskog lidera u području inovacija u  sektoru lakih metala i pomorskom djelatnostima jačajući održiv gospodarski rast
Specifični ciljevi  projekta bili su:
 • Izgraditi (rekonstruirati) i opremiti inovativne istraživačke kapacitete za razvoj industrijskih proizvoda s naglaskom na industriju lakih metala, pomorske djelatnosti, te ostale povezane djelatnosti i proizvode u Šibensko-kninskoj županiji.
 • Razviti i ojačati suradnju između institucija za poticanje poduzetništva, znanstvenih i institucija za istraživanje i razvoj, visokoškolskih institucija i malih i srednjih poduzeća, umrežavanjem fizičkih, ljudskih i tehnoloških resursa.
Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?
Projekt Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra AluTech u Šibeniku uključuje:
 • Radove na rekonstrukciji dijela objekta iNavis u Šibeniku površine od 800 m2,
 • Opremanje objekta potrebnom opremom, namještajem  i software-om za: laboratorij, konstrukcijski ured, prototipnu radionicu, edukacijski centar, centar za klastere, ured za EU fondove, centar za obnovljive izvore energije i urede.
 • Zapošljavanje dvoje djelatnika i njihovo usavršavanje
 • Seminare za poduzetnike (Korozija i zaštita materijala, Nerazorna ispitivanja i osiguranje kvalitete, Zavarivanje, 3D modeliranje)
 • Studijsko putovanje za predstavnike potpornih i znanstvenih institucija i poduzetnika (Italija, Austrija, Slovenija)
 • Izradu filma (u trajanju od deset minuta), internetske stranice, biltena-a i ostalih promotivnih materijala
 • Organizaciju B2B susreta (Business to Business) i dana otvorenih vrata
 • Izrada Poslovnog i marketing plana centra s analizom stanja u metaloprerađivačkom sektoru na području Šibensko-kninske, Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije,
 • Akreditaciju laboratorija za ispitivanje mehaničkih i korozijskih svojstava materijala
 • Organizaciju tzv. „Triple Helix mreže“, umrežavanje poduzetnika, znanstveno-istraživačkih i potpornih institucija, s ciljem transfera znanja i tehnologije poduzetnicima
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja