hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

USUSRET BUDUĆIM ZAHTJEVIMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

USUSRET BUDUĆIM ZAHTJEVIMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Što projekt čini uspješnim
Uspješnost projekta stoji u činjenici da je projekt u cijelosti proveden kako je zamišljen i planiran, te da je 22 nastavnika prošlo iznimno vrijedne edukacije iz područja obnovljivih izvora energije pri čemu je pribavljena moderna didaktička oprema. Sve to rezultiralo je razvojem novog kurikuluma za fakultativni predmet iz obnovljivih izvora energije koji će povećati znanja, kompetencije i vještine učenika koji se obrazuju za strukovna zanimanja i time ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada. Sadašnje planiranje i educiranje za budućnost ključ je uspjeha mladih ljudi što ovaj projekt svrstava u samu sredinu puta ka takvom ostvarenju.
 
Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta
Korisnost koju je generirao ovaj projekt je višestruka. Gledano na mikrorazini, škola je educirala svoje nastavno osoblje i pribavila vrijednu didaktičku opremu putem fonda Europske unije. Na lokalnoj i regionalnoj razini, poboljšana ponuda škole privući će veći broj učenika u klasične, ali sada modernizirane strukovne kurikulume obrazujući svježu radnu snagu koja je spremna za izazove koje donose nove tehnologije. Takvi mladi ljudi postaju konkurentniji na tržištu rada i lakše dobivaju posao ne samo lokalno i regionalno, već na području cijele države, ali i Europske unije. Povećanje razine obrazovanja u državi, povećava se i nacionalni standard, a samim time i ugled države u Europskoj zajednici.
 
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
 
Lokacija
Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Hrvatska
 
Nositelji/partneri na projektu
Nositelj: Obrtnička škola Koprivnica
Partneri: Strojarska tehnička škola Osijek, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija
 
Datum početka i završetka projekta: Od 22.09.2012. do 21.09.2013.
 
Ukupna vrijednost projekta: 210.891,15 EUR
Iznos sredstava iz EU fondova: 169.915,00 EUR (80,57 % ukupnog iznosa projekta); IPA IV. komponenta (Razvoj ljudskih potencijala), OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/ gospodarstva.
Iznos nacionalnog sufinanciranja: /
 
Cilj projekta
Primarni cilj ovog projekta bio je izraditi novi, moderni kurikulum za fakultativni predmet iz obnovljivih izvora energije kako bi se provodila moderna nastava, a u cilju povećanja kompetencija i vještina učenika čineći ih lakše zapošljivim radnicima. Specifični ciljevi unutar projekta bilu su educirati 12 nastavnika iz Obrtničke škole Koprivnica i 10 nastavnika iz Strojarske tehničke škole Osijek kako bi mogli provoditi nastavu iz obnovljivih izvora energije. Također specifični cilj bio je i pribaviti opremu koja će omogućiti provođenje takve moderne nastave.
 
Što je projektom ostvareno / aktivnosti
Provedeno je četiri velikih edukacija 22 nastavnika iz Obrtničke škole Koprivnica i Strojarske tehničke škole Osijek iz područja fotonaponskih obnovljivih izvora energije, solar termalnih izvora energije, dobivanje električne energije iz vjetra i geotermalne energije.
 
Provedeno je i nekoliko velikih javnih nabava čijom provedbom je kupljeno 32 računala, dva projektora, TV i ostala informatička oprema potrebna za provođenje moderne nastave.
 
Kupljeno je 15 didaktičkih setova za fotonaponske panele na kojima učenici provode mjerenja, mobilni fotonaponski set za demonstraturu i mjerenja, model dizalice topline, didaktički set solarnog grijanja, peč na pelete, autonomni ulični rasvjetni stup i ostala oprema koja čini sustave obnovljivih izvora energije.
 
Izrađeni su nastavni materijali i prezentacije, te novi kurikulum za fakultativni predmet iz obnovljivih izvora energije. Za vrijeme trajanja projekta poveden je i pilot projekt kojim su oprema i predavanja testirana na uzorku od 29 učenika.
 
Po završetku održani su dani otvorenih vrata na kojima su oprema i rezultati projekta predstavljeni zainteresiranoj javnosti.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja