hr en

Pregled natječaja

Natječaji u Kolovozu 2013
Natječaji u Rujnu 2013
Natječaji u Listopadu 2013

Karta projekata

Novosti

Arhiva novosti
 • Naslovna

  Program URBACT III – Prijedlog programa suradnje (od 15.04. do 27.05.2014.)

  Radna tijela programa URBACT III su, u suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima, pripremila URBACT III – Prijedlog operativnog programa. Svrha ove javne rasprave je prikupiti mišljenja svih gradova i zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba o Prijedlogu operativnog programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog operativnog programa prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje. Javna rasprava je otvorena u razdoblju od 15. travnja do 27. svibnja 2014.
 • Naslovna

  U Novskoj predstavljeno projektiranje obnove i izgradnje kolosijeka pruge Dugo Selo – Novska faza 2. i 3.

  U Gradu Novska predstavljen je 9. travnja 2014. godine, projekt „Priprema projekta i ostale projektne dokumentacije potrebne za unaprjeđenje i obnovu željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza 2. i 3.“ kojim će se izraditi glavni projekt i ostala dokumentacija potrebna za ishođenje građevinskih dozvola za obnovu postojeće i izgradnju 84 kilometara nove dvokolosiječne pruge čija će vrijednost iznositi 10,2 milijuna eura i po kojoj će se prometovati sa 160 kilometara na sat.
 • Naslovna

  Poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje pripreme projekata održive gradske i prigradske mobilnosti

  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje Poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje pripreme projekata održive gradske i prigradske mobilnosti u 2014. godini prema Operativnom programu „Promet“ 2007. – 2013., s ciljem poticanja pripreme projekata koji doprinose strateškim prometnim ciljevima RH te teže ostvarenju bolje kvalitete života njezinih građana.