hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Modernizacija Zoološkog vrta U Zagrebu – Prva faza

Modernizacija Zoološkog vrta U Zagrebu – Prva faza
Što projekt čini uspješnim?
Projektom je podignuta kvaliteta turističke ponude ZOO-a Zagreb i Grada Zagreba. Izgrađeni su, rekonstruirani, opremljeni odnosno sanirani objekti te uvedeni novi sadržaji u ZOO-u Zagreb. Osim primjene novih tehnologija, podignuta je kvaliteta prostora parka Maksimir koji je zaštićen propisima iz područja zaštite prirode i kulturnih dobara.
 
Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
 • podignuta je kvaliteta turističke ponude Grada  Zagreba i ZOO-a Zagreb
 • povećana je zaposlenosti: u Ustanovi i privatnom sektoru stvaranjem preduvjeta za otvaranja  novih radnih mjesta
 • povećan je doprinos edukaciji o zaštiti okoliša, prirodi i održivom razvoju kroz stvaranje novih sadržaja (edukativni centar, multimedija u nekoliko objekata, itd.), korištenjem novih sustava usmjerenih na smanjenje CO2 (grijanje na pelete, primjena dizalica topline, itd.), racionalno korištenje prirodnih resursa (grijanje vode sunčevim kolektorima, korištenje kišnice za ispiranje dijela toaletnih čvorova, biofilter, itd.)
 • osiguran je smještaja i kvalitetno držanje zaštićenih životinjskih vrsta (dalmatinski pelikan, madagaskarska kornjača, ptice afričkog podneblja, itd.) te stvaranje preduvjeta za sudjelovanje u Europskom programu razmnožavanja ugroženih vrsta
 • doprinijelo se očuvanju prirodne i kulturne baštine kroz sanaciju Lavljeg mosta sa statuama lavova i izradom replika statue Napuljskog ribara te uvođenjem sustava i mjera usmjerenih na održivo upravljanje kulturnim i prirodnim dobrom unutar kompleksa ZOO vrta
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora? Da.

Lokacija provedbe projekta:
Maksimirski perivoj – kompleks ZOO-a Zagreb
 
Nositelj/partneri na projektu:
Nositelj: Grad Zagreb
Partner: Ustanova ZOO Zagreb
 
Datum početka i završetka provedbe projekta: 10.10.2014. - 30.09.2016.
Ukupna vrijednost projekta: 37.853.343,04 HRK (5.047.112,4 EUR)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: Europski fond za regionalni razvoj – 35.960.675,88 HRK (4.794.756,77 EUR)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: Proračun Grada Zagreba - 1.892.667,16 HRK (252.355,621 EUR)
 
Cilj projekta:
Cilj projekta bio je jačanje turističkoga potencijala grada Zagreba.
 
Što je ostvareno projektom?
 • izgrađen je i opremljen novi edukativni centar čime se pridonosi kvaliteti edukativnih programa koji se održavaju u ZOO-u Zagreb te se otvaraju nova radna mjesta u Ustanovi
 • izgrađen je i opremljen Centar ROV (restoran, odmorište i vidikovac), čime je podignuta razina usluge posjetiteljima ZOO-a uz istovremeno otvaranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru
 • stavljene su u funkciju kotlovnice na pelete te su ukinute kotlovnice kojima su energent bila fosilna goriva i električna energija 
 • sanirana je sjeverna i dio južne ograde ZOO vrta
 • stavljeni su u funkciju novi Istočni i Glavni ulaz
 • stavljena je u funkciju i opremljena Info-kućica
 • stavljena je u funkciju i opremljena nova nastamba „Madagaskar“ – suvenirnica i nastamba za životinje te su stvoreni preduvjeti otvaranja novih radnih mjesta u Ustanovi uz istovremeni smještaj zaštićenih životinjskih vrsta
 • izgrađena je  i stavljena u funkciju nova „Nastamba za pelikane“, što je bio i preduvjet vraćanja u  Hrvatsku dalmatinskih pelikana
 • izgrađena su i stavljena u funkciju dva nova pješačka mosta (Darwinov i Ribarev most)
 • izgrađena je i stavljena u funkciju nova atraktivna „Afrička volijera sa biofilterom“ u kojoj su smještene vrste ptica različitih stupnjeva zaštite
 • saniran je Lavlji most sa statuama lavova
 • izrađena je i vraćena replika statue Napuljskog ribara
 • saniran je dio  staza i šetnica u sklopu ZOO vrta te je nabavljena nova urbana oprema, obavljena sadnja 80-tak stabala te je uređen niz odmorišnih mjesta
 • hortikulturno je uređen Labuđi otok

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja