hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Natječaji

Sukladno nacionalnim pravilima za financiranje projekata iz strukturnih instrumenata Europske unije i zajedničkim nacionalnim pravilima 2014.-2020., tijela nadležna za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, obvezna su iste objavljivati na središnjoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, www.strukturnifondovi.hr i imaju isključivu odgovornost za pravovremenu objavu i točnost svih relevantnih podataka vezanih uz pojedini poziv.
 

Obavijest o promjenama natječajne dokumentacije

Ako želite primati obavijesti o naknadnim izmjenama uvjeta natječaja i/ili natječajne dokumentacije molimo da odaberete opciju RSS izvještaja (Što je RSS?) putem kojih ćemo Vas obavještavati o izmjenama bilo kojeg natječaja ukoliko do njih dođe.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo dužno je omogućiti obavještavanje potencijalnih prijavitelja o naknadnim izmjenama natječajne dokumentacije i/ili uvjeta natječaja. U slučaju da potencijalni prijavitelja ne želi primati obavijesti putem RSS-a, Upravljačko tijelo ni u kojem obliku nije odgovorno za eventualne propuste ili ne poštivanje naknadno izmijenjenih uvjeta natječaja ili natječajne dokumentacije od strane prijavitelja. Usluga je besplatna.

Za primanje obavijesti o izmjenama SVIH natječaja odaberite poveznicu u nastavku:

 RSS prikaz nedavno promijenjenih natječaja

Ukoliko želite primati obavijesti o izmjenama pojedinačnog natječaja molimo otvorite konkretni natječaj i zatim odaberite opciju RSS obavijesti.

Pregled natječaja
Naziv natječaja Status Područje Prijavitelji Više informacija
Podrška razvoju Centara kompetencija U NAJAVI istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije - više
Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju OTVOREN
od 08.09.2015.
do 30.06.2020.
obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje javna visoka učilišta više
Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine OTVOREN
od 09.03.2016.
do 31.12.2019.
zdravstvo - više
Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ OTVOREN
od 04.05.2016.
do 31.12.2019.
istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici više
Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode OTVOREN
od 11.04.2016.
do 31.12.2017.
zaštita prirode i okoliša - više
Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ OTVOREN
od 01.06.2016.
do 31.12.2016.
civilno društvo - više
Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. OTVOREN
od 01.06.2016.
do 31.12.2016.
obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje tijela javne vlasti više
Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. OTVOREN
od 01.06.2016.
do 31.12.2016.
socijalna uključenost tijela javne vlasti više
Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. OTVOREN
od 01.06.2016.
do 31.12.2016.
zapošljavanje tijela javne vlasti više
Kompetentnost i razvoj MSP OTVOREN
od 17.05.2016.
do 31.12.2016.
malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo mali i srednji poduzetnici, obrtnici više

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.