hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Natječaji

Sukladno nacionalnim pravilima za financiranje projekata iz strukturnih instrumenata Europske unije i zajedničkim nacionalnim pravilima 2014.-2020., tijela nadležna za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, obvezna su iste objavljivati na središnjoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, www.strukturnifondovi.hr i imaju isključivu odgovornost za pravovremenu objavu i točnost svih relevantnih podataka vezanih uz pojedini poziv.
 

Obavijest o promjenama natječajne dokumentacije

Ako želite primati obavijesti o naknadnim izmjenama uvjeta natječaja i/ili natječajne dokumentacije molimo da odaberete opciju RSS izvještaja (Što je RSS?) putem kojih ćemo Vas obavještavati o izmjenama bilo kojeg natječaja ukoliko do njih dođe.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo dužno je omogućiti obavještavanje potencijalnih prijavitelja o naknadnim izmjenama natječajne dokumentacije i/ili uvjeta natječaja. U slučaju da potencijalni prijavitelja ne želi primati obavijesti putem RSS-a, Upravljačko tijelo ni u kojem obliku nije odgovorno za eventualne propuste ili ne poštivanje naknadno izmijenjenih uvjeta natječaja ili natječajne dokumentacije od strane prijavitelja. Usluga je besplatna.

Za primanje obavijesti o izmjenama SVIH natječaja odaberite poveznicu u nastavku:

 RSS prikaz nedavno promijenjenih natječaja

Ukoliko želite primati obavijesti o izmjenama pojedinačnog natječaja molimo otvorite konkretni natječaj i zatim odaberite opciju RSS obavijesti.

Pregled natječaja
Naziv natječaja Status Područje Prijavitelji Više informacija
Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih OTVOREN
od 20.03.2017.
do 31.12.2020.
socijalne usluge, socijalna uključenost, državna i javna uprava - više
Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom OTVOREN
od 20.03.2017.
do 31.12.2020.
socijalne usluge, socijalna uključenost, državna i javna uprava - više
Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom OTVOREN
od 22.11.2016.
do 31.12.2020.
civilno društvo, socijalne usluge, socijalna uključenost neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva više
Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2020.
zdravstvo - više
Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2020.
zdravstvo - više
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2020.
zdravstvo jedinice regionalne (područne) samouprave više
Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju OTVOREN
od 08.09.2015.
do 30.06.2020.
obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje javna visoka učilišta više
Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 OTVOREN
od 25.07.2016.
do 31.12.2019.
socijalna uključenost - više
Razvoj e-usluga OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2019.
državna i javna uprava javna tijela (ministarstva i agencije) više
Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2019.
socijalne usluge - više

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.