hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Natječaji

Sukladno nacionalnim pravilima za financiranje projekata iz strukturnih instrumenata Europske unije i zajedničkim nacionalnim pravilima 2014.-2020., tijela nadležna za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, obvezna su iste objavljivati na središnjoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, www.strukturnifondovi.hr i imaju isključivu odgovornost za pravovremenu objavu i točnost svih relevantnih podataka vezanih uz pojedini poziv.
 

Obavijest o promjenama natječajne dokumentacije

Ako želite primati obavijesti o naknadnim izmjenama uvjeta natječaja i/ili natječajne dokumentacije molimo da odaberete opciju RSS izvještaja (Što je RSS?) putem kojih ćemo Vas obavještavati o izmjenama bilo kojeg natječaja ukoliko do njih dođe.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo dužno je omogućiti obavještavanje potencijalnih prijavitelja o naknadnim izmjenama natječajne dokumentacije i/ili uvjeta natječaja. U slučaju da potencijalni prijavitelja ne želi primati obavijesti putem RSS-a, Upravljačko tijelo ni u kojem obliku nije odgovorno za eventualne propuste ili ne poštivanje naknadno izmijenjenih uvjeta natječaja ili natječajne dokumentacije od strane prijavitelja. Usluga je besplatna.

Za primanje obavijesti o izmjenama SVIH natječaja odaberite poveznicu u nastavku:

 RSS prikaz nedavno promijenjenih natječaja

Ukoliko želite primati obavijesti o izmjenama pojedinačnog natječaja molimo otvorite konkretni natječaj i zatim odaberite opciju RSS obavijesti.

Pregled natječaja
Naziv natječaja Status Područje Prijavitelji Više informacija
Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara OTVOREN
od 31.03.2017.
do 30.06.2022.
socijalna uključenost jedinice lokalne samouprave više
Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih OTVOREN
od 20.03.2017.
do 31.12.2020.
socijalne usluge, socijalna uključenost, državna i javna uprava - više
Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom OTVOREN
od 20.03.2017.
do 31.12.2020.
socijalne usluge, socijalna uključenost, državna i javna uprava - više
Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom OTVOREN
od 22.11.2016.
do 31.12.2020.
civilno društvo, socijalne usluge, socijalna uključenost neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva više
Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2020.
zdravstvo - više
Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2020.
zdravstvo - više
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2020.
zdravstvo jedinice regionalne (područne) samouprave više
Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju OTVOREN
od 08.09.2015.
do 30.06.2020.
obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje javna visoka učilišta više
Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 OTVOREN
od 25.07.2016.
do 31.12.2019.
socijalna uključenost - više
Razvoj e-usluga OTVOREN
od 18.07.2016.
do 31.12.2019.
državna i javna uprava javna tijela (ministarstva i agencije) više

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.